Hypor Libra

Hypor Libra 16-15-14 biggen principe

De Hypor Libra is de duurzaamste zeug in de sector. Ze wordt geselecteerd om uniforme, gezonde biggen te produceren, met een doelstelling van 16 functionele spenen en de capaciteit om 16 totaal geboren, 15 levend geboren en 14 gespeende biggen te leveren. Ze behoudt haar eigen gezondheid bij elke toom en leidt binnen uw bedrijf een lang en productief leven. Hendrix Genetics bepaalt de norm voor duurzame varkenshouderij door een commerciële F1-zeug met uitstekende voortplantingsefficiëntie te leveren die hoogwaardige biggen produceert die uitgroeien tot waardevolle vleesvarkens.

Libra Selection index_new.jpg
Hypor Libra selectiecriteria

Voordelen van de Hypor Libra

Meest efficiënte zeug

De Hypor Libra wordt geselecteerd om een productieve en efficiënte moeder te zijn. Dit betekent dat u met weinig management het meeste rendement kunt behalen met uw zeug.

Meer informatie

Biggen van de hoogste kwaliteit

De Hypor Libra produceert consistent uniforme, gezonde biggen met een hoger geboortegewicht. We weten dat zwaardere biggen een sterke voorsprong hebben vanaf de geboorte.

Meer informatie

Waardevolle vleesvarkens

Met haar evenwichtige eigenschappen kan de Hypor Libra de meeste waarde toevoegen voor uw bedrijf. We erkennen dat de zeug 50% van het vleesvarken bepaalt.

Meer informatie

Onze standaard voor duurzame varkensfokkerij

Functionele spenen

Het aantal spenen en de positie daarvan zijn van belang. We werken toe naar 16 spenen in totaal: 4 paar boven de navel en 4 paar onder de navel.

Meer informatie

Kenmerken toom

Ons doel voor speenvermogen is gesteld op een optimaal aantal van 16, 15, 14. Onze zeug wordt geselecteerd op 16 functionele spenen, met de capaciteit om 16 totaal geboren, 15 levend geboren en 14 ge…

Meer informatie

Geboortegewicht biggen

Gebleken is dat het geboortegewicht van biggen van invloed is op de levenslange prestaties. Biggen met een hoger geboortegewicht hebben meer kans om te overleven en in minder dagen het juiste marktge…

Meer informatie

Product flyer

Gerelateerde artikelen

Neem contact met ons op voor meer informatie over producten van Hypor