Hypor Libra*

De meest 'ferticiënte' zeug ter wereld

Het is nu mogelijk om uw productie te verhogen en uw kosten te verlagen. Maak kennis met de nieuwe Hypor Libra*, de meest ‘ferticiënte’ zeug ter wereld. Deze zeug is zowel fertiel (vruchtbaar) als efficiënt, met als gevolg hogere inkomsten en lagere kosten. Hypor Libra* is het resultaat van de beste genetica, toonaangevende technologie en een focus op het verhogen van de winstgevendheid door de gehele keten.

Hypor Sow Libra*

1. Meer biggen van hoge kwaliteit

Voor ons is 30 biggen per jaar niet genoeg. De Hypor Libra* speent 30+ biggen met een hoge overlevings-kans. De toom van de Hypor Libra* heeft een meer uniform geboortegewicht, waardoor de biggen een betere start hebben in hun leven en beter presteren tijdens de groeiperiode.

2. Hogere groei

Ons streven is om tegen de laagste kosten zo veel mogelijk vlees te  produceren. De Hypor Libra* produceert vleesvarkens met een hogere groei, waardoor ze 10 dagen eerder het slachtgewicht hebben bereikt.

3. Hogere karkaskwaliteit

Voor vleesverwerkers is de kwaliteit van uw varkensvlees van groot belang. En voor ons ook. De Hypor Libra* is een zeug met een hoog magervlees-percentage die vleesvarkens produceert met een uitstekende, hoogkwalitatieve vleesopbrengst per karkas, en daar profiteert u van.

Hypor drawing number one

4. Minder voer

Uw productiekosten bestaan voor 60 tot 70% uit voerkosten. Daarom is voerefficiëntie een van de fokdoelen voor de Hypor Libra*. Ze kan u 1,1 kilo voer per gespeende big besparen. Als u dit vermenigvuldigt met het aantal varkens binnen uw bedrijf, ziet u hoe ver uw besparing kan oplopen dit jaar.

5. Minder arbeid

Tijd is geld. Dankzij de uitstekende moedereigen-schappen en grootbrengend vermogen van de Hypor Libra* bent u minder tijd kwijt aan de verzorging van zwakkere biggen en aan het vervangen van zeugen. U kunt zo meer tijd besteden aan het aansturen van uw bedrijf. De kwaliteit van de biggen en de robuustheid van de Hypor Libra* verlagen de arbeidskosten per varken.

Bekijk onze 3D zeug

Klik op de groene button onder de afbeelding om te zien wat de Hypor Libra* voor u kan betekenen?

Hypor Libra Star 3D sow
Bekijk 3D zeug

Kies uw optie voor het produceren van de Hypor Libra*

Weten wat de Hypor Libra* voor u kan betekenen?

Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger