Meest efficiënte zeug

Meest efficiënte zeug

De Hypor Libra, onze commerciële F1-zeug, wordt geselecteerd om een productieve en efficiënte moeder te zijn om u de hoogste waarde op te leveren, terwijl er minder management nodig is. Ze laat met een gemiddelde pariteit van 5 bij ruiming een superieure langleefbaarheid zien, doordat ze langer productief blijft dan nodig is om de initiële investering terug te verdienen. Langleefbaarheid wordt ook bereikt met sterk beenwerk en een lage zeugensterfte, waardoor onze klanten ten minste een voordeel van 2% ervaren vergeleken met het gemiddelde binnen de sector. Speenvermogen is altijd een belangrijk component van ons fokprogramma geweest en wij stellen een nieuwe standaard: 16, 15, 14. Onze zeug wordt gefokt op 16 functionele spenen, met de capaciteit om 16 totaal geboren, 15 levend geboren en 14 gespeende biggen te leveren. Door het juiste aantal functionele spenen en voldoende colostrum voor elke big zijn minder melkvervangers en pleegzeugen nodig. Met de Hypor Libra zien we constant een voordeel ten aanzien van vele eigenschappen gerelateerd aan de reproductie-efficiëntie, waaronder afbigpercentage, herdekkingen, niet-productieve dagen en tomen/zeug/jaar.

Langleefbaarheid

De Hypor Libra laat een superieure langleefbaarheid zien. Ze kan binnen de kudde lang genoeg productief blijven om ten minste drie tomen te spenen om haar investering terug te verdienen en vaak langer, dankzij haar sterke beenwerk en lage sterftecijfer. Onze klanten ervaren ten minste een voordeel van 2% ten aanzien van zeugenoverleving vergeleken met het gemiddelde binnen de sector.

Hypor Libra Icon USP 1 stayability_new1.jpg

Beter speenvermogen

Ons doel voor speenvermogen is gesteld op een optimaal aantal van 16, 15, 14. Onze zeug wordt geselecteerd op 16 functionele spenen, met de capaciteit om 16 totaal geboren, 15 levend geboren en 14 gespeende biggen te leveren. Met het juiste aantal functionele spenen krijgen de biggen de optimale hoeveelheid colostrum van hun eigen moeder.

Hypor Libra Icon USP 1 weaning capacity_new.jpg

Uitstekende reproductie-efficiëntie

Met de Hypor Libra zien we constant een voordeel ten aanzien van vele reproductie-eigenschappen, waaronder afbigpercentage, herdekkingen, niet-productieve dagen en tomen/zeug/jaar. Door deze eigenschappen verbetert niet alleen de langleefbaarheid, maar ook de algemene efficiëntie en productiviteit op uw bedrijf.

Hypor Libra Icon USP 1 reproductive efficiency_new.jpg

Kijk hier voor meer voordelen van de Hypor Libra.

Hoogste kwaliteitsbiggen

De Hypor Libra produceert consistent gezonde, uniforme biggen met een hoger geboortegewicht. We weten dat zwaardere biggen een sterke voorsprong hebben vanaf de geboorte.

Meer informatie

Waardevolle vleesvarkens

Met haar evenwichtige eigenschappen kan de Hypor Libra de meeste waarde toevoegen voor uw bedrijf. We erkennen dat de zeug 50% van het vleesvarken bepaalt.

Meer informatie