Gezondheidsondersteuning

Hypors gezondheidsondersteuning

De complexiteit van ziekten in een gemondialiseerde wereld vraagt om een effectieve gezondheidsstrategie, gebaseerd op wetenschap en praktijkervaring. Het is van cruciaal belang om voor dreigingen een concrete, transparante en consequente aanpak te hanteren. Dit is essentieel voor het beheer, zowel op nationaal als internationaal niveau. We willen dreigingen zo veel mogelijk beperken door dieren te produceren die aan hoge gezondheidseisen voldoen/met SPF-status, biosecurity systemen te bewaken en de juiste vaccinatieplannen op te stellen.

Hypors gezondheidsteam geeft advies ter ondersteuning van preventie en beheer van uitbraken van ernstige dierziekten. Het verbeteren van diergezondheidssystemen is de effectiefste manier om wereldwijd de gezondheid van mens en dier te waarborgen.

Bioveiligheid

Als een van de meest toonaangevende varkenshouders erkent Hendrix Genetics dat sterke bioveiligheidsmaatregelen een belangrijke rol spelen in de gezondheid en veiligheid van varkens. Bioveiligheid is essentieel in de varkenshouderij en moet de hoogste prioriteit krijgen om gezondheidsrisico's te voorkomen, in toom te houden en ermee om te gaan. Als we de gezondheid van varkens beschermen, dragen we daarmee tevens op drie manieren bij aan duurzaamheid: op economisch, sociaal en milieutechnisch gebied.

Bioveiligheid is de meest effectieve en kostenefficiënte methode voor ziektebestrijding. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat geen enkel programma voor ziektepreventie effectief kan zijn zonder geschikte bioveiligheidsprotocollen. De preventie van ziekte-uitbraken is essentieel om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van uw varkens te kunnen waarborgen.

Ontdek meer over onze bioveiligheidsprotocollen

Bekijk video's
Hypor Wouter

Samenwerking tussen de verschillende partners is cruciaal voor effectieve en efficiënte inspanningen.

Hypor Wouter
Wouter Deley DVM
Senior Veterinarian & Health Manager Hypor

Wilt u meer informatie over gezondheidsbeheer?

Neem contact op met onze experts