Hoogste kwaliteitsbiggen

Hoogste kwaliteitsbiggen

De Hypor Libra, onze commerciële F1-zeug, produceert consistent uniforme, gezonde biggen met een hoger geboortegewicht. Deze biggen worden geboren met een gemiddeld geboortegewicht van 1,5 kg en 90% weegt meer dan 1 kg. We weten dat zwaardere biggen een sterke voorsprong hebben vanaf de geboorte. Ze hebben meer kans om voldoende colostrum te consumeren, te overleven tot ze met een hoger gewicht gespeend worden en in minder dagen volledige, marktwaardige vleesvarkens worden. De combinatie van hogere geboortegewichten en uniformiteit van het gewicht van biggen is belangrijk voor het produceren van gezonde biggen van hoge kwaliteit. Als alle biggen een gelijk gewicht hebben en even groot zijn, is er minder concurrentie om spenen en kunnen alle biggen eenvoudig dezelfde voeding van hun moeder krijgen. Uiteindelijk is ons doel voor de Hypor Libra dat zij al haar biggen met gemak werpt en speent, waardoor het gezonde, sterke vleesvarkens worden.

Hoog geboortegewicht

De Hypor Libra produceert consistent biggen die worden geboren met een gemiddeld geboortegewicht van 1,5 kg en 90% hiervan weegt meer dan 1 kg. Zwaardere biggen hebben meer kans om voldoende colostrum te consumeren, te overleven, te worden gespeend met een hoger gewicht en in minder dagen 'full value' vleesvarkens worden. Doordat ze starten met een hoger geboortegewicht, heeft elke big meer kans om zijn volledige genetische potentieel te benutten.

Hypor Libra Icon USP 2 birth weight_new.jpg

Uniforme tomen

Uniformiteit van het gewicht van biggen is belangrijk voor het produceren van hoogwaardige, gezonde biggen. Als alle biggen een gelijk gewicht hebben en even groot zijn, is er minder concurrentie om de spenen en kunnen alle biggen eenvoudig dezelfde hoeveelheid voeding van hun moeder krijgen.

Hypor Libra Icon USP 2 uniform litters_new.jpg

Hogere overlevingskans

Alle reproductiefactoren, waaronder het juiste aantal functionele spenen, een hoger geboortegewicht en uniformiteit, leveren allemaal een hogere overlevingskans voor de biggen op. De Hypor Libra werpt en speent eenvoudig haar eigen biggen. Deze hoge overlevingskans resulteert in een consistent aantal gezonde, sterke vleesvarkens.

Hypor Libra Icon USP 2 higher survivability_new.jpg

Kijk hier voor meer voordelen van de Hypor Libra.

Meest efficiënte zeug

De Hypor Libra wordt geselecteerd om een productieve en efficiënte moeder te zijn. Dit betekent dat u met weinig management het meeste rendement kunt behalen met uw zeug.

Meer informatie

Waardevolle vleesvarkens

Met haar evenwichtige eigenschappen kan de Hypor Libra de meeste waarde toevoegen voor uw bedrijf. We erkennen dat de zeug 50% van het vleesvarken bepaalt.

Meer informatie