Waardevolle vleesvarkens

Waardevolle vleesvarkens

Met haar evenwichtige eigenschappen kan de Hypor Libra, onze commerciële F1-zeug, de meeste waarde toevoegen voor uw varkensbedrijf. We erkennen dat de zeug 50% van het vleesvarken bepaalt. Het resultaat is een evenwichtige zeug die efficiënt biggen produceert en speent die snel en voerefficiënt groeien. Doordat wij ons richten op de uniformiteit van groei binnen de zeugenlijnen, produceert de Hypor Libra vleesvarkens die met een vergelijkbaar gewicht starten en eindigen. Hierdoor kan de periode waarbinnen het transport plaatsvindt korter worden en kan zelfs het aantal transporten afnemen als varkens uniformer zijn. Uniforme varkens zijn ook gunstig vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De varkens zullen minder snel concurreren als er minimale fysieke verschillen binnen de groep zijn. Dit leidt tot een comfortabelere omgeving waarin de varkens goed gedijen. Tot slot produceert de Hypor Libra, met een nadruk op biggen van hoge kwaliteit, meer 'full value' vleesvarkens. Dit biedt enorme voordelen op het gebied van sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Alle middelen worden efficiënt gebruikt en de varkens hebben een productief leven van spenen tot vleesverwerking.

Snelgroeiend en efficiënt

We erkennen dat de zeug 50% van het vleesvarken bepaalt. Het resultaat is evenwicht tussen de vleesvarkenseigenschappen en reproductie-eigenschappen. Uiteindelijk krijgt u een evenwichtige zeug die efficiënt biggen produceert en speent die snel en voerefficiënt groeien.

Hypor Libra Icon USP 3 reliable growth_new.jpg

Uniform van spenen tot en met slachten

De Hypor Libra is geselecteerd op minimale variatie van geboortegewicht van biggen. Doordat wij ons richten op de uniformiteit van groei binnen de zeugenlijnen, produceert de Hypor Libra vleesvarkens die met een vergelijkbaar gewicht starten en eindigen. Dit levert een voordeel op voor all-in-all-out-systemen en voor efficiëntie tijdens transport. Uniforme varkens zullen minder snel concurreren. Dit leidt tot een comfortabelere omgeving waarin de varkens goed gedijen.

Hypor Libra Icon USP 3 Uniform litters_new.jpg

Meer 'full value' vleesvarkens

De Hypor Libra werpt niet alleen biggen van hoge kwaliteit, maar produceert ook meer 'full value' vleesvarkens. Dit biedt enorme voordelen op het gebied van sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Alle middelen worden efficiënt gebruikt en de varkens hebben een productief leven van spenen tot vleesverwerking.

Hypor Libra Icon USP 3 full value finishers_new_2.jpg

Kijk hier voor meer voordelen van de Hypor Libra.

Meest efficiënte zeug

De Hypor Libra wordt geselecteerd om een productieve en efficiënte moeder te zijn. Dit betekent dat u met weinig management het meeste rendement kunt behalen met uw zeug.

Meer informatie

Biggen van hoge kwaliteit

De Hypor Libra produceert consistent gezonde, uniforme biggen met een hoger geboortegewicht. We weten dat zwaardere biggen een groot voordeel hebben vanaf de geboorte.

Meer informatie