De standaard zetten (Setting the standard)

Standaarden voor duurzame varkensfokkerij

Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, richt zich al vele jaren op evenwichtige varkensfokkerij. Dit betekent het in evenwicht houden van de vooruitgang van vele eigenschappen om te zorgen dat de totale supply chain voor varkensvlees winstgevend is. Nadat wij ons tientallen jaren op balanced breeding hebben gericht, is er nu een nieuwe tijd aangebroken; de tijd waarin wij omschakelen van balanced breeding naar sustainable breeding. Wij houden rekening met drie duurzaamheidstrajecten om varkens te kunnen fokken die economisch rendabel, vanuit sociaal oogpunt acceptabel en goed voor het milieu zijn.

Als wereldwijde leider op het gebied van varkensfokkerij willen wij met ons merk Hypor de standaard zetten op het gebied van duurzame varkensfokkerij.

Magnus/Kanto

Onze standaarden

Wij willen de standaard zetten op het gebied van duurzame varkensfokkerij.
Om varkens te kunnen fokken die economisch rendabel, goed voor het milieu en vanuit sociaal oogpunt acceptabel zijn, moet met alle drie duurzaamheidstrajecten rekening worden gehouden. Hendrix Genetics wil de weg vrij maken naar een economisch duurzamere varkenssector. Als wereldwijde leider op het gebied van varkensfokkerij willen wij met ons merk Hypor de standaard zetten op het gebied van duurzame varkensfokkerij.

Standard_15_33_BW.png

Geboortegewicht biggen: 1,5 kg

We behalen momenteel onze standaard voor het duurzame geboortegewicht van biggen met biggen die worden geboren met een gemiddeld gewicht van 1,5 kg. Gebleken is dat het geboortegewicht van biggen van invloed is op de levenslange prestaties. Biggen met een hoger geboortegewicht hebben meer kans om te overleven en in minder dagen het juiste marktgewicht te bereiken. We streven ernaar geen biggen van <1 kg bij de geboorte te hebben. Momenteel wordt 90-96% van de biggen geboren met een gewicht hoger dan 1 kg, afhankelijk van de gebruikte lijn. Om deze standaard te behouden en de biggenkwaliteit te verbeteren, meten we constant het geboortegewicht van individuele biggen op nucleus- en commerciële bedrijven.

Standard_16_15_14.png

Toomkenmerken: 16-15-14

Standaard: 16 biggen totaal geboren, 15 biggen levend geboren, 14 gespeende biggen. Ons duurzame fokkerijdoel voor toomkenmerken is dat er bij elke toename van het totale aantal geboren biggen sprake moet zijn van een evenredige (of grotere) toename van het aantal levend geboren en gespeende biggen. Als de zeug geen extra biggen kan werpen en spenen, is dit geen duurzame verbetering. Dit aantal biggen is ook gerelateerd aan het aantal functionele spenen dat zeugen hebben.

Standard_4x4=16.png

Aantal functionele spenen: 4 x 4 = 16

Het aantal spenen en de positie daarvan zijn van belang. We werken toe naar een standaard van 16 spenen in totaal: 4 paar boven de navel en 4 paar onder de navel. Het algemene doel is dat het aantal functionele spenen hetzelfde is als het totale aantal geboren biggen. Ook dat een grote hoeveelheid van een goede kwaliteit colostrum eenvoudig toegankelijk is. In combinatie met de natuurlijke moederschapskwaliteiten van de Hypor Libra zorgt dit dat er minder pleegzeugen en melkvervangers nodig zijn.

Standard_95%FVF.png

'Full value' vleesvarkens

Een full value vleesvarken is elk varken dat op de markt komt en/of aan de eisen van het slachthuis voldoet. Ons doel betekent dat 95% van de biggen in de biggenopfok op de markt komt. Deze standaard erkent het belang van overlevingskans van spenen tot slacht en is tevens afhankelijk van de hoge geboortegewichten die u met het productportfolio van Hypor kunt verwachten.

Standard_98%HTG.png

Karkassen die voldoen aan het waarderingssysteem

We streven ernaar dat 98% van de vleesvarkens die naar de slacht gaan, voldoet aan de specificaties van het waarderingssysteem. Of aan deze specificaties wordt voldaan, is afhankelijk van de markt en het slachthuis. De waarderingssystemen verschillen wereldwijd, maar onze purebred berenlijnen Piétrain en Duroc zijn voor vele markten geschikt. De karkassen zullen voldoen aan de specificaties van het waarderingssysteem, zoals karkasgewicht, spier- of spekdikte, karkasonderdelen (magervleesopbrengst) of vleeskwaliteitskenmerken.

Neem contact met ons op voor meer informatie over duurzame varkensfokkerij.

Vul onderstaand contactformulier in, dan neemt uw lokale vertegenwoordiger contact met u op.