Duurzame varkensfokkerij

Duurzame varkensfokkerij

Hendrix Genetics wil als wereldwijde leider de weg vrij maken naar een duurzamere varkenssector. De standaard zetten op het gebied van economische, sociale en ecologische duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Economische duurzaamheid is de hoeksteen van een gezonde sector en een bepalende factor tijdens elke productiefase. De genetische vooruitgang die de Hypor zeugen, biggen, vleesvarkens en varkensvleesbrengen, creëert economische waarde voor de gehele sector.
Tegelijkertijd zetten wij de standaard op het gebied van sociale duurzaamheid, doordat wij selecteren op zelfredzame dieren die het goed doen onder alle omstandigheden. Zeugen die in elk huisvestingssysteem presteren. Levensvatbare biggen met hogere, uniforme geboortegewichten. Daarbovenop doen wij onderzoek naar het afschaffen van dierbehandelingen als castratie, couperen van staarten en preventief gebruik van antibiotica. Uiteindelijk is heerlijk en voedzaam varkensvlees onze ultieme belofte aan de consument. Hendrix Genetics legt de lat hoger ten aanzien van economische, sociale en ....ecologische duurzaamheid. Om de voetafdruk van de industrie te verkleinen, is het introduceren van duurzame conversie essentieel. Naast genetische vooruitgang, zullen emissiereducerende diëten en alternatieve ingrediënten zorgen voor een evenwicht in de productie van voedsel, diervoeding en brandstof. Tegelijkertijd kijken we naar watergebruik, omdat water de meest schaarse natuurlijke bron is.
Een nieuw tijdperk is aangebroken. De standaard zetten is onze bijdrage aan 'Better breeding today for a brighter life tomorrow'.

Sustainable Swine Breeding

Schrijf u in voor de Hypor nieuwsbrief

Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws over onze R&D en selectie programma’s. Uw contactgegevens worden niet gedeeld, ze worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief.

Inschrijven
Hypor drawing process genomic selection

Fokkerij

Fokkerij is gericht op het produceren van betere nakomelingen. Genen bepalen veel van de gewenste eigenschappen van een dier. Wij selecteren dieren met gewenste eigenschappen en fokken hiermee om nog betere nakomelingen te produceren. Het algemene fokdoel van Hypor is het produceren van varkens die onder alle omstandigheden goed gedijen om de varkensvleesproductie zo goedkoop mogelijk te ondersteunen. Om dit doel te ondersteunen, streven we naar:

  1. de snelste genetische verbetering, de efficiëntste en betrouwbaarste genenflow;
  2. de beste genen in een evenwichtig en economisch rendabel dier;
  3. een evenwichtige productportfolio met eindbeer- en zeugenlijnen om aan de marktvraag te kunnen voldoen.
Hypor drawing breeding value

Selectie

Hypor selecteert op meerdere belangrijke eigenschappen en laat voor fokkerijdoelstellingen consequent vooruitgang zien. We streven ernaar de algemene prestatie van zeugen en vleesvarkens te verbeteren door te zorgen voor evenwicht in de zeug en haar biggen.

Onze selectie methodes
Hypor drawing genetic solutions

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling (R&D) zijn altijd belangrijke aandachtspunten van Hendrix Genetics geweest. Door zijn vooruitstrevende aanpak en gedegen kennis is het bedrijf wereldwijd leider op het gebied van kwaliteit binnen dierlijke genetica.

Onze R&D Programma’s

Meer weten over onze R&D en selectie programma’s?

Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger