Selectie

Genomische selectie

Hypor past als eerste genomische selectie toe binnen bestaande varkensfokprogramma's. We hebben de weg vrijgemaakt voor genetische ontwikkeling waarbij gebruik wordt gemaakt van BLUP en meer inzicht in DNA-samenstelling.

Wat is genomische selectie?

Onze Hypor-experts gebruiken de genetische variatie binnen een toom voor het selectieproces. Het gebruik van DNA-informatie betekent een enorme vooruitgang van de genetica en geeft elk individu al vanaf de geboorte zijn eigen genetische waarde. Overgrootouderbiggen (GGP-biggen) van één toom zijn niet langer anonieme biggen met een zelfde verwachte fokwaarde. Willekeurig de beste keuze maken of een gemiddelde big kiezen zal niet langer gebruikelijk zijn. De biggen van de toekomst hebben hun eigen genomische fokwaarde, gebaseerd op hun eigen unieke patroon van DNA-markers. Deze genomische fokwaarde kan vrij nauwkeurig voorspellen wat de waarde van deze biggen voor de fokkerij is.

Hypor Peter

Theorie omzetten in praktijk op een manier waardoor elke klant maximale efficiëntie en genetische vooruitgang kan realiseren.

Hypor Peter
Peter Derks
Manager of Selection and Breeding Coordination
Hypor drawing AI

BLUP

Er kunnen in de afgelopen eeuw verschillende tijdperken worden onderscheiden voor de technologieën die voor fokkerij worden toegepast. Het begon begin twintigste eeuw allemaal met eigen prestaties en objectieve eigenschapsmetingen. In 1960 werd kunstmatige inseminatie geïntroduceerd en begonnen de eerste particuliere fokkerij-organisaties met hun professionele fokkerijprogramma's.

In de jaren '90 werd de invoering van de BLUP-index (Best Linear Unbiased Prediction) afgerond en werden computers gemeengoed. BLUP maakte het mogelijk familie-informatie te gebruiken voor schattingen van genetische waarden; een grote impuls voor reproductie-eigenschappen. Met de overgang van single trait naar multiple traits berekeningen ontstonden ook de zuivere lijnen versus de kunstmatige berenlijnen. Stress-eliminatie ter verbetering van de varkensvleeskwaliteit, de zogenaamde halothaantest, betekende een grote doorbraak. Tussen 2000 en 2010 werd de BLUP-index gecombineerd met genmarkertechnologie. Verschillende functionele genen en markers worden gebruikt binnen genetische programma's. De genetische programma's worden gekoppeld aan slachtinformatie van slachthuizen.


HG R&D handheld.jpg

Stamboom, mobiele apparaten en database

Hypor heeft topfokbedrijven in Frankrijk, Canada en Spanje die de primaire basis vormen van het programma voor genetische verbetering. In deze agrarische bedrijven fokken we onze zuivere lijnen. We meten en bewaren veel informatie over onze dieren. De stamboom en eigenschappen van elk dier geven ons belangrijke individuele informatie, zoals gewicht, voerconversie, spierdikte en spekdikte.

De gegevens die we in de loop der jaren hebben verzameld, maken het mogelijk het genetische potentieel van een specifiek dier (fokwaarde) te schatten. Met deze fokwaarden en de conformatiescore van individuele dieren selecteren we de beste dieren als ouders van de volgende generatie. Ons doel is de prestaties en daadwerkelijk de genetische waarde van de volgende generatie te verbeteren.

Door onze database, software en mobiele apparaten kunnen we sneller nauwkeurige informatie krijgen.

CCPS en onderzoek

In 2000 - 2010 werd Combined Crossbred and Purebred Selection (CPPS) geïntroduceerd. Hiermee wordt verwezen naar het gebruik van informatie van een combinatie van gekruiste en rasechte nakomelingen van een eindbeer om zijn genetische potentieel te schatten. De gedachte hierachter is dat het genetische potentieel van een individu (beer) wanneer hij wordt gebruikt om rasechte nakomelingen te produceren in een topfokomgeving niet per se hetzelfde is als wanneer hij wordt gebruikt om gekruiste nakomelingen te produceren. De redenering is dus dat de ranglijst van, bijvoorbeeld, drie beren kan variëren als ze op grond van de twee verschillende opzetten of een combinatie van beide worden beoordeeld. We voeren continu onderzoek uit om onze kennis op peil te houden en elke dag beter te worden.

Hypor drawing selection checkmark

Fokdoelen

Door evenwichtige fokkerij kunnen we ons doel realiseren om zo goedkoop mogelijk varkens te produceren die onder alle omstandigheden goed gedijen. Evenwichtige fokkerij verbetert de winstgevendheid door de gehele keten. Het fokken van varkens is complex, omdat meerdere beren worden gemonitord en de mogelijke configuraties oneindig zijn. We geloven dat er ernstige nadelen kleven aan gericht zijn op slechts één of een paar eigenschappen. De relaties tussen de verschillende eigenschappen zijn van het grootste belang om de winstgevendheid door de gehele keten te verhogen.

Hypor selecteert op meerdere belangrijke eigenschappen en laat voor veel doelen consequent vooruitgang zien. We streven ernaar de algemene prestatie van zeugen en vleesvarkens te verbeteren door te zorgen voor evenwicht in de zeug en haar biggen.

Hypor drawing number one

Meer weten over onze selectie programma’s?

Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger