Animal transport.png

Gepubliceerd op 6 september 2021

Het toepassen van hygiënezones

Sterke bioveiligheidsprotocollen zijn het belangrijkste verdedigingsmechanisme tegen ziekte. De gezondheid van varkens is niet alleen belangrijk voor dierenwelzijn, maar beschermt ook de economische waarde van uw bedrijf. Producenten moeten met ingestelde hygiënezones protocollen opstellen om de overdracht van pathogenen te stoppen. Als de bioveiligheidsprincipes zijn doorgevoerd, kunnen we allemaal stappen zetten ten aanzien van de drie manieren van duurzaamheid: op economisch, sociaal en milieutechnisch gebied.

Waarom is bioveiligheid zo belangrijk?

Als u van mening bent dat sterke bioveiligheid niet essentieel is voor uw bedrijf, probeert u dan eens zonder te overleven. In deze tijd met toenemende ziektedreigingen, van bijvoorbeeld PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Abortus blauw), ASF (Afrikaanse varkenspest) en de volgende verwoestende ziekte waarmee we in de toekomst te maken krijgen, is het beschermen van de diergezondheid niet optioneel, maar essentieel. Met dit gegeven in hun achterhoofd vragen fokkers om tools om hun kuddes en hun winst te beschermen. De bioveiligheidsprotocollen zijn de eerste stap van de verdediging. Bioveiligheidsprotocollen zijn de effectiefste en beste preventieve manier van ziektebestrijding. De preventie van ziekte-uitbraken is essentieel om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van uw varkens te kunnen waarborgen en levert een enorm rendement op. Als bioveiligheidsprotocollen correct worden opgevolgd, worden ziekte-uitbraken vermeden, maar kan er ook worden bijgedragen aan de controle en het beheer van de bestaande gezondheidsstatus op een boerderij.

Hygiënezones; wat is de volgende ontwikkeling?

Om onze klanten het belang van bioveiligheid te helpen begrijpen, hebben we een aantal video's ontwikkeld waarin de belangrijkste principes van bioveiligheid op boerderijen worden uitgelegd. De belangrijkste richtlijn is dat veehouders hygiënezones zouden moeten implementeren. Het instellen van zones met verschillende hygiëneniveaus op uw bedrijf, van Hoog tot Laag, draagt bij aan het handhaven van hoge bioveiligheidsnormen. Lees meer over de principes van de hygiënezones.

Na het implementeren van hygiënezones is de volgende stap het ontwikkelen van protocollen voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden op uw bedrijf. Daarom hebben we specifieke video's gemaakt over onderwerpen met betrekking tot dierentransport, bezoekers, (an)organische materialen en voertransport. Klik om deze animaties te bekijken en te ontdekken hoe deze principes voor u kunnen werken.

Dierentransport

 • Alleen schone vrachtwagens mogen de Controlled Access Zone (CAZ) binnengaan en in contact komen met de transportdieren. Voor de vrachtwagen en de vrachtwagenchauffeur gelden specifieke protocollen. Stel altijd vrachtwagenprotocollen op om hygiënezones te respecteren
 • Plaats alleen dieren met dezelfde hygiënestatus bij elkaar

Bezoekers

 • Het voornaamste risico zit hem in voorwerpen die personen bij zich hebben, zoals kleding, sieraden, mobiele telefoons, etc.
 • Controlemethodes: scheiding van schone en vuile gebieden met een douche en omkleden
 • Bepaal afhankelijk van het risico van bezoekers de juiste downtime

(An)organische materialen

 • Alle materialen die de Restricted Access Zone (RAZ) en Controlled Access Zone (CAZ) binnengaan, moeten goed gedesinfecteerd worden.
 • Ziekten kunnen ook binnenkomen via sperma. Controleer om dit te voorkomen de gezondheidstoestand van het KI-station en controleer de binnenkomst van sperma op het bedrijf (kies een afleverlocatie, desinfecteer het pakket)
 • Vloeibare mest moet worden bewaard in een bassin of put in de vuile zone
 • Het verwijderen van dode dieren/organisch materiaal moet gebeuren met volledig respect voor de hygiënezones, waarbij de tussenkomst van extern transport tot een absoluut minimum moet worden beperkt (verbranding op locatie geniet de voorkeur)

Voertransport

 • Er moet bij voorkeur een vrachtwagen speciaal voor het bedrijf worden gebruikt
 • Chauffeur en vrachtwagen hebben minimaal één nacht downtime nodig zonder enig contact met varkens of personen die nauw verbonden zijn met de sector

Een goede bioveiligheid is de beste methode om ziekte-uitbraken te voorkomen en dieren op uw boerderij gezond en productief te houden. Met behulp van bioveiligheidsprotocollen en ondersteuning van de veearts helpt Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, de branche om sterke toeleveringsketens te behouden met dierengenetica van hoge kwaliteit. Gezonde, betrouwbare genetica dragen bij aan een duurzamere varkensindustrie. Nu en in de toekomst.

Meer informatie over onze bioveiligheids-protocollen

Gerelateerde artikelen

, by
De Hypor Kanto: duurzaam en een superieure vleeskwaliteit

Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, maakt een ontwikkeling door van evenwichtig fokken naar duurzaam fokken. Dit geldt voor alle producten in ons portfolio. De Hypor Kanto, onze Duroc-berenl…

, by
De beste verdediging tegen ziektes? Bioveiligheidsmaatregelen en hygiënezones

Als een van de meest toonaangevende varkenshouders erkent Hendrix Genetics dat sterke bioveiligheidsmaatregelen een belangrijke rol spelen in de gezondheid en veiligheid van varkens. Bioveiligheid is…

, by
De Hypor Maxter en zijn bijdrage aan duurzaamheid

De toekomst van de varkensvleesindustrie moet duurzame producten en methodes omvatten. De Hypor Maxter, die bekend staat als een van de beste Piétrain-berenlijnen ter wereld, levert hoogwaardige bigg…