Sanitary zones.png

Gepubliceerd op 11 augustus 2021

De beste verdediging tegen ziektes? Bioveiligheidsmaatregelen en hygiënezones

Als een van de meest toonaangevende varkenshouders erkent Hendrix Genetics dat sterke bioveiligheidsmaatregelen een belangrijke rol spelen in de gezondheid en veiligheid van varkens. Bioveiligheid is essentieel in de varkenshouderij en moet de hoogste prioriteit krijgen om gezondheidsrisico's te voorkomen, in toom te houden en ermee om te gaan. Als we de gezondheid van varkens beschermen, dragen we daarmee tevens op drie manieren bij aan duurzaamheid: op economisch, sociaal en milieutechnisch gebied.

Voorkomen is beter dan genezen

Bioveiligheid is de meest effectieve en kostenefficiënte methode voor ziektebestrijding. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat geen enkel programma voor ziektepreventie effectief kan zijn zonder geschikte bioveiligheidsprotocollen. De preventie van ziekte-uitbraken is essentieel om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van uw varkens te kunnen waarborgen.

Een uitbraak van een dierenziekte leidt tot het vertonen van symptomen, verminderde productiviteit, extra behandelingen, meer werk en extra kosten. Uiteindelijk kan het leiden tot sterfte, waardoor economische en genetische waarde verloren gaan. Buiten het individuele landbouwbedrijf kan de ziekte aanzienlijke economische gevolgen hebben als zij voor een bepaalde plaats, regio of zelfs land beperkingen veroorzaakt bij de handelspartners. Hendrix Genetics beschermt de bioveiligheid van haar varkensbestand over de hele wereld om verstoringen in de waardeketen tot een minimum te beperken.

De bioveiligheid is een essentieel onderdeel van de veeteelt en omvat management, indeling van de boerderij, desinfecteren, immunisatie en knaagdieren-, vogel- en insectenbestrijding. Al deze elementen hebben directe gevolgen voor de productiviteit en winstgevendheid van een veehouderij. Hypor heeft standaard procedures geïmplementeerd die voorkomen dat ziekteverwekkers doordringen in de boerderij. Hierdoor worden de gezondheid, het welzijn en de productie van onze varkens beschermd. Als bioveiligheidsprotocollen correct worden opgevolgd, worden ziekte-uitbraken vermeden, maar kan er ook worden bijgedragen aan de controle en het beheer van de bestaande gezondheidsstatus op een boerderij.

Hygiënezones

Om onze klanten het belang van bioveiligheid te helpen begrijpen, hebben we een aantal video's ontwikkeld waarin de belangrijkste principes van bioveiligheid op boerderijen worden uitgelegd. De belangrijkste richtlijn is dat veehouders hygiënezones zouden moeten implementeren.

Dus wat zijn de principes van hygiënezones? Dit is een manier om zones te creëren met verschillende hygiëneniveaus. De boerderij bestaat uit minimaal drie zones, met een hygiëneniveau van HOOG naar LAAG: Restricted Access Zone (RAZ), Controlled Access Zone (CAZ) en DIRTY zone. Elke zone moet volledig geïsoleerd worden van de andere zones om een goede hygiëne te kunnen waarborgen. Dit kan worden bereikt door middel van hekken, poorten, muren en bioveiligheidsprotocollen die ervoor zorgen dat onbevoegde toegang van de ene naar de andere zone niet mogelijk is.

  • Dirty zone: medium risico
    Een gebied dat geen onderdeel is van de boerderij. Dit gebied moet altijd als 'verontreinigd' worden beschouwd. Transportvoertuigen van buiten de boerderij mag niet verder toegang worden verleend dan de dirty zone.
  • Controlled Access Zone (CAZ): medium risico
    Interactie tussen de Restricted Access Zone en de dirty zone, onderdeel van de boerderij.
  • Restricted Access Zone (RAZ): hoog risico

De Restricted Access Zone van de boerderij is het gebied waarin de productie-units of stallen staan. Dit gebied moet worden afgeschermd door een poort, een afgesloten pad, borden, een hek en/of een combinatie van enkele of al deze items. Alleen materialen van de boerderij zelf mogen zich in de Restricted Access Zone bevinden. Varkens in de Restricted Access Zone moeten eigendom zijn van de boerderij of tijd hebben doorgebracht in quarantaine/isolatie. Enkel boerderijpersoneel en goedgekeurde bezoekers (conform de downtimevereisten) mogen de Restricted Access Zone betreden, nadat ze zijn gedoucht en omgekleed. Transport binnen de RAZ mag alleen plaatsvinden met behulp van voertuigen die bij de RAZ horen en de RAZ niet verlaten. Extern transport is niet toegestaan in de RAZ.

In onze nieuwe video's over bioveiligheid worden de principes uitgelegd door middel van animaties. In deze eerste video worden de principes van hygiënezones uitgelegd. Binnenkort zullen er ook andere video's over bioveiligheid worden geïntroduceerd. Elke video behandelt een ander onderwerp.

Een goede bioveiligheid is de beste methode om ziekte-uitbraken te voorkomen en dieren op uw boerderij gezond en productief te houden. Met behulp van bioveiligheidsprotocollen en ondersteuning van de veearts helpt Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, de branche om sterke toeleveringsketens te behouden met dierengenetica van hoge kwaliteit. Gezonde, betrouwbare genetica dragen bij aan een duurzamere varkensindustrie. Nu en in de toekomst.

Gerelateerde artikelen

, by
Het toepassen van hygiënezones

Sterke bioveiligheidsprotocollen zijn het belangrijkste verdedigingsmechanisme tegen ziekte. De gezondheid van varkens is niet alleen belangrijk voor dierenwelzijn, maar beschermt ook de economische …

, by
De Hypor Kanto: duurzaam en een superieure vleeskwaliteit

Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, maakt een ontwikkeling door van evenwichtig fokken naar duurzaam fokken. Dit geldt voor alle producten in ons portfolio. De Hypor Kanto, onze Duroc-berenl…

, by
De Hypor Maxter en zijn bijdrage aan duurzaamheid

De toekomst van de varkensvleesindustrie moet duurzame producten en methodes omvatten. De Hypor Maxter, die bekend staat als een van de beste Piétrain-berenlijnen ter wereld, levert hoogwaardige bigg…