Hypor support people

Gepubliceerd op 18 januari 2022

Genen van zeugenlijnen: u hebt het zelf in de hand!

Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, erkent de verschillende behoeften van producenten, waaronder het inbrengen van genen voor zeugenlijnen. Daarom biedt Hypor unieke oplossingen om een productieve ouderdierenpopulatie (Hypor Libra) op uw agrarische bedrijf tot stand te kunnen brengen en te behouden met het door u gewenste biosecurityniveau.

De zuiverras zeugenlijnen Hypor Large White en Hypor Landras zijn ontwikkeld om te kruisen voor het produceren van de Hypor Libra. Het toepassen van een evenwichtige fokbenadering, waarbij rekening wordt gehouden met reproductie-efficiëntie, biggenkwaliteit en vleesvarkeneigenschappen, resulteert in de veelzijdige Hypor Libra die geschikt is voor elk systeem. Afhankelijk van het gewenste biosecurityniveau zijn er tevens verschillende mogelijkheden om deze zuiverras zeugenlijnen op uw bedrijf in te zetten om daar de Hypor Libra te produceren. Dit kan met een BioHypor systeem, EasyHypor systeem of door zuiverrasdieren te kopen.

BioHypor

Het BioHypor systeem biedt de winnende combinatie van uitstekende biosecurity en uitstekende genetische vooruitgang. Dit systeem werd geïntroduceerd in 1994 en inmiddels zijn wereldwijd vele BioHypor systemen in productie. Klanten die gebruikmaken van het BioHypor systeem hebben toegang tot de beste genen, kunnen gegevens uitwisselen met de Hypor-database, beschikken over betere biosecurity en kunnen gebruikmaken van ons wereldwijde technische team.

Het BioHypor systeem werkt als een a mini-nucleus (zuiverrasdieren) die binnen het productiesysteem van een klant wordt opgezet. Na een eerste vulling met zuiverrasgelten wordt het systeem van de klant gesloten voor invoer van levende dieren. Nieuwe genen komen uitsluitend binnen via vers zuiverras-sperma van een Hypor Gene Transfer Centre. Deze zuiverrasgelten worden gebruikt om de zuiverraspopulatie op pijl te houden en worden ook gekruist om de Hypor Libra te produceren (ouderdieren).

Door een directe verbinding met de Hypor-database krijgt de klant fokadviezen, waarbij wordt aangegeven welke dieren het meestgeschikt zijn voor zuiverras- of kruisdekkingen. Er wordt hoe dan ook topsperma van de Hypor Gene Transfer Centers gebruikt, waardoor topgenen sneller op ouderdierniveau terechtkomen.

Een gesloten systeem maakt de strengste biosecurity-werkwijze mogelijk wanneer er geen levende dieren binnenkomen. Een gesloten systeem kan ook passend zijn als er sprake is van een grote afstand tussen de klant en Hypor-bedrijven, waardoor het regelmatig binnenkomen van levende dieren lastig en duur is. BioHypor-klanten hebben tevens direct toegang tot ons wereldwijde technische team, met inbegrip van genetische diensten, en technische productie-ondersteuning.

Hypor support people

EasyHypor

Het EasyHypor-systeem biedt de combinatie van uitstekende biosecurity en goede genetische vooruitgang. Dit systeem is het meest geschikt voor klanten die een gesloten systeem zouden willen hebben, maar geen directe verbinding met de Hypor-database hebben. Klanten die gebruikmaken van het EasyHypor-systeem hebben toegang tot de beste genen, betere biosecurity en kunnen gebruikmaken van ons technische team.

Het EasyHypor-systeem wordt opgezet door initieel gelten in te brengen. Vervolgens wordt het bedrijf gesloten en komen er geen levende dieren meer binnen. Nieuwe genen komen uitsluitend binnen via vers zuiverras-sperma van een Hypor Gene Transfer Centre of een erkende Hypor-distributeur. Dit systeem vereist minder administratie voor de klant en resulteert in een iets tragere genetische vooruitgang, omdat er geen verbinding met de database is.

Een gesloten systeem maakt de strengste biosecurity-werkwijze mogelijk wanneer er geen levende dieren binnenkomen. Een gesloten systeem kan ook passend zijn als er sprake is van een grote afstand tussen de klant en Hypor-bedrijven, waardoor het regelmatig binnenkomen van levende dieren lastig en duur is.

Aankoop van gelten

De aankoop van zuiverras zeugenlijnen geeft varkenshouders de flexibiliteit om hun eigen Hypor Libra op hun bedrijf te produceren, zonder dat ze vervangende zuiverras-zeugen op hun bedrijf hoeven te produceren. Voor deze manier van het inbrengen van genen is een open systeem vereist, waarbij zuiverras-gelten die aan hoge gezondheidseisen voldoen regelmatig op het bedrijf worden ingebracht. Deze optie is het meest geschikt voor klanten die relatief dichtbij een Hypor-nucleusbedrijf gevestigd zijn, waar regelmatig gelten kunnen worden gekocht en verzonden.

Elke keer wanneer nieuwe gelten aankomen, worden nieuwe genen ingebracht. Hetzelfde geldt voor het sperma dat wordt gebruikt om de Hypor Libra te fokken (ouderdieren). Dit systeem biedt niet hetzelfde biosecurity-voordeel als een gesloten systeem, maar met de juiste quarantaine/acclimatisering van gelten, afgelegen bedrijfslocatie en andere biosecurity-protocollen zorgt deze optie voor goede genetische vooruitgang. Klanten hebben de touwtjes voor de selectie van Hypor Libra-gelten in handen en besluiten welke gelten het beste in hun systeem passen.

Dus als u uw eigen Hypor Libra (ouderdieren) op uw bedrijf wilt produceren, heeft Hypor voor elke klant een geschikte optie. Neem voor meer informatie vandaag nog contact op met uw locale vertegenwoordiger.

Gerelateerde artikelen

, by
De weg banen met duurzame varkensfokkerij

Duurzaam fokken was een logische stap vanuit gebalanceerd fokken. Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, zet zich al vele jaren in voor gebalanceerde fokkerij en ons productportfolio, die winst…

, by
Nieuw nucleusbedrijf geopend in Brazilië om betrouwbare toevoer van hoogwaardige genetica te ondersteunen

Brazilië geldt al vele jaren als een gebied dat belangrijke agrarische kansen biedt. Met betrekking tot varkensproductie is het de op drie na grootste varkensvleesproducent ter wereld. Brazilië is me…

, by
De Hypor Libra: het belang van reproductie-efficiëntie

Hoeveel biggen spenen uw zeugen per jaar? Dat is een normale vraag als het om de productiviteit van een zeugenbedrijf gaat. Maar de puzzel van gespeende biggen/zeug/jaar bestaat uit vele stukjes die …