Hypor Piglets

Gepubliceerd op 9 november 2021

De Hypor Libra: het belang van reproductie-efficiëntie

Hoeveel biggen spenen uw zeugen per jaar? Dat is een normale vraag als het om de productiviteit van een zeugenbedrijf gaat. Maar de puzzel van gespeende biggen/zeug/jaar bestaat uit vele stukjes die betrekking hebben op de reproductie-efficiëntie van de zeug.

Elk jaar nodigen we onze Hypor Libra-klanten vanuit de hele wereld uit om deel te nemen aan een jaarlijkse benchmark van productieresultaten. Om de resultaten van 2020 te presenteren, delen we een serie van drie artikelen die elk op een ander onderwerp ingaan:
1. Toomkenmerken
2. Reproductie-efficiëntie en
3. Langleefbaarheid.

Dit artikel gaat over de reproductie-efficiëntie van de Hypor Libra.

In onderstaande tabel worden verschillende parameters met betrekking tot reproductie-efficiëntie van onze beste Hypor Libra-groepen ter wereld samengevat.

Reproductive efficiency table_NL.PNG

*bij de berekening van productieve zeugen wordt geen rekening gehouden met niet-productieve dagen

De voordelen van de Hypor Libra

  • Een logisch beginpunt is de interval van spenen tot dekken. Als de Hypor Libra wordt gespeend, wordt ze sterk berig, met een gemiddelde van 5,4 dagen voor onze topbedrijven. Van de zeugen die worden gedekt, worden er slechts weinig opnieuw berig, zoals blijkt uit de 3,2% herdekkingen. De Hypor Libra beëindigt dus efficiënt een lactatie en begint haar volgende dracht. Van de gedekte zeugen werpt 90,8% een toom, wat wijst op weinig onregelmatige terugkomers, abortussen, onvrijwillige ruimingen, sterftes, etc. tijdens de dracht.
  • Nu gaan we het hebben over een onderwerp dat niet gerelateerd is aan een specifieke productiefase: zeugenuitval en -sterfte. Dit verlies van zeugen neemt niet alleen toe binnen de industrie, maar we hebben ook te maken met grotere maatschappelijke druk ten aanzien van dit aspect. De Hypor Libra heeft met slechts 4,8% zeugensterfte en -uitval op de topbedrijven echter een uitzonderlijk hoge overlevingskans. Een zeug die binnen de groep kan blijven, is beter voor de economische en sociale duurzaamheid van varkensproductie.
  • Niet-productieve zeugendagen zijn nóg een parameter waarmee niet altijd rekening wordt gehouden. Dit zijn alle dagen waarop een zeug niet dragend of lacterend is. Deze dagen zijn onvermijdelijk (bijvoorbeeld dagen tussen spenen en eerste dekking), maar het doel zou moeten zijn deze dagen door beter zeugenmanagement tot een minimum te beperken. Een zeug met een regelmatige bronst heeft nu bijvoorbeeld 21 extra niet-productieve zeugendagen.
  • De niet-productieve zeugendagen zijn in sommige regio's van de wereld direct van invloed op de berekening van tomen/gedekte zeug/jaar (2,48 voor topbedrijven), maar worden in andere regio's niet meegewogen, wat resulteert in tomen/productieve zeug/jaar (2,56 voor topbedrijven). Zorg dat u altijd weet welke berekening wordt gebruikt voordat u vergelijkt met andere agrarische bedrijven, landen etc.
  • Voor zowel de productieve als de gedekte zeug geldt dat het aantal tomen per jaar ook zal worden beïnvloed door kraamstalmanagement. Bij de Hypor Libra is er weinig behoefte aan pleegzeugen (deze verlengen de lactatieperiode en verminderen het aantal tomen per jaar), en de melkcapaciteit betekent dat de biggen een goed gewicht bereiken, ongeacht of ze gespeend worden na 21 of 28 dagen (er zijn geen extra lactatietijd en melkvervangers nodig, een optimaal aantal tomen per jaar)
  • Tot slot behalen we 32,3 gespeende biggen/gedekte zeug/jaar voor topbedrijven (inclusief niet-productieve zeugendagen) en 33,4 gespeende biggen/productieve zeug/jaar voor topbedrijven (exclusief niet-productieve zeugendagen).

Door enkele parameters met betrekking tot reproductie-efficiëntie eruit te lichten, is het eenvoudig om te zien dat het prestatieniveau van een agrarisch bedrijf door meer dan alleen toomkenmerken wordt bepaald. Hypor zet de standaard voor duurzame varkensfokkerij door te selecteren op een zeug met uitzonderlijke reproductie-efficiëntie en productiviteit. Dit zorgt voor de juiste balans tussen toomkenmerken voor een productief varkensbedrijf en een duurzame toekomst.

Gerelateerde artikelen

, by
Technische dienstverlening on demand

Eerder dit jaar lanceerde Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, een exclusieve technische-service-app voor zijn klanten: Swine Support by Hendrix Genetics. Na de eerste paar maanden hebben we …

, by
Investering in nieuw nucleus- en vermeerdingsbedrijf in Mexico

Latijns-Amerika is een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor Hendrix Genetics. De verwachting is dat in het bijzonder de varkensproductie in Mexico toeneemt, dankzij de toegenomen consumpti…

, by
De Hypor Libra: het werpen en spenen van tomen nu en de toekomst

De productiviteit van een zeugenbedrijf is niet afhankelijk van één factor, maar van een combinatie van vele factoren. Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, biedt genetische oplossingen om kla…