Meer kwaliteitsvlees

Meer kwaliteitsvlees

De Hypor Magnus, onze Duroc-berenlijn, presteert goed ten aanzien van een aantal factoren met betrekking tot karkas- en vleeskwaliteit. Op het gebied van karkasopbrengst heeft de Hypor Magnus een voordeel ten opzichte van concurrenten. Dat is belangrijk voor producenten om het meeste rendement te behalen met vleesverwerking. En dit niet alleen; de Duroc varkens presteren ook optimaal op het gebied van karkasgewicht/-opbrengst, spekdikte en spierdikte binnen veel waarderingssystemen in verschillende markten. Met betrekking tot vleeskwaliteit behalen of overtreffen deze Duroc varkens binnen onderzoeks- en commerciële testen steeds de kwaliteitsdoelstellingen voor varkensvlees. Of het nou voor de binnenlandse markt of exportmarkt is, de Hypor Magnus levert kwalitatief hoogwaardig vlees zonder concessies te doen ten aanzien van efficiëntie.

Hoger karkasrendement

Een hoger karkasrendement levert de vleesverwerker en de producent meer winst op. Tijdens genetische vergelijkingstesten had de Hypor Magnus een duidelijk voordeel ten opzichte van de concurrenten. Het karkasrendement is gelijk aan of hoger dan het gemiddelde binnen de industrie, zowel in Canada als in de Verenigde Staten.

Hypor Magnus Icon USP 3 carcass traits many grids_new.jpg

Karkaseigenschappen die aan veel waarderingssystemen voldoen

De Hypor Magnus behaalt of overtreft karkaseigenschappen die aan veel waarderingssystemen voldoen. Dit is de maximale opbrengst ten aanzien van karkasgewicht/-opbrengst, spekdikte of spierdikte. Deze Duroc varkens zijn speciaal gefokt om de juiste eigenschappen te bereiken voor vele waarderingssystemen.

Hypor Magnus Icon USP 3 desirable meat quality_new.jpg

Gewenste vleeskwaliteit

Met betrekking tot vleeskwaliteit behaalt of overtreft de Hypor Magnus binnen onderzoeks- en commerciële testen steeds de doelstellingen voor kwalitatief hoogwaardig vlees. Of het nu voor de binnenlandse markt of exportmarkt is, de Hypor Magnus levert kwalitatief hoogwaardig vlees zonder concessies te doen ten aanzien van efficiëntie.

Hypor Magnus Icon USP 3 greater carcass yield_new.jpg

Kijk hier voor meer voordelen van de Hypor Magnus.

Biggen van hoge kwaliteit

De Hypor Magnus produceert consistent gezonde, uniforme biggen met een hoger geboortegewicht. We weten dat zwaardere biggen een groot voordeel hebben vanaf de geboorte.

Meer informatie

Efficiënte en uniforme vleesvarkens

Door uniforme groei verbetert de efficiëntie van all-in-/all-out-systemen, kan de periode waarbinnen het transport plaatsvindt korter worden en kan het aantal transporten afnemen.

Meer informatie