Biggen van hoge kwaliteit

Biggen van hoge kwaliteit

De Hypor Magnus, onze Duroc-berenlijn, produceert consistent uniforme, gezonde Duroc biggen met een hoger geboortegewicht. Deze biggen worden geboren met een gemiddeld geboortegewicht van 1,5 kg en 96% weegt meer dan 1 kg. We weten dat zwaardere biggen een groot voordeel hebben vanaf de geboorte. Ze hebben meer kans om voldoende colostrum te consumeren, te overleven, te worden gespeend met een hoger gewicht en in minder dagen 'full value' vleesvarkens te worden. De combinatie van hogere geboortegewichten en uniformiteit van het gewicht van biggen is belangrijk voor het produceren van gezonde biggen van hoge kwaliteit. Als alle biggen een gelijk gewicht hebben en even groot zijn, is er minder concurrentie om de spenen en kunnen alle biggen eenvoudig dezelfde hoeveelheid voeding van hun moeder krijgen. Bij biggen met hogere en uniforme gewichten is de kans dat ze succesvol worden gespeend ook groter.

Hoog geboortegewicht

De Hypor Magnus produceert consequent Duroc biggen met een gemiddeld geboortegewicht van 1,5 kg; 96% van deze biggen weegt meer dan 1 kg. We weten dat zwaardere biggen een groot voordeel hebben vanaf de geboorte. Ze hebben meer kans om voldoende colostrum te consumeren, te overleven, te worden gespeend met een hoger gewicht en in minder dagen 'full value’ Duroc vleesvarkens te worden.

Hypor Magnus Icon USP 1 heavy birth weight_new.jpg

Uniforme tomen

Uniformiteit van het gewicht van biggen is een belangrijke factor voor het produceren van gezonde biggen van hoge kwaliteit. Als alle biggen een gelijk gewicht hebben en even groot zijn, is er minder concurrentie om de spenen en kunnen alle biggen eenvoudig dezelfde hoeveelheid voeding van hun moeder krijgen. De Hypor Magnus is geselecteerd op minimale variatie van geboortegewicht van de Duroc biggen. Vanuit managementoogpunt betekent dit ook dat u zich kunt richten op gelijke zorg voor de hele toom.

Hypor Magnus Icon USP 1 uniform litters_new.jpg

Vitale biggen bij het spenen

Hoewel spenen stressvol kan zijn, worden Hypor Magnus-biggen gefokt om dit makkelijk aan te kunnen. Hypor Magnus-biggen zijn bij het spenen vitaal en zwaar, waardoor zij gedurende hun leven goed presteren.

Hypor Magnus Icon USP 1 vital piglets at weaning_new.jpg

Kijk hier voor meer voordelen van de Hypor Magnus.

Efficiënte en uniforme vleesvarkens

Door uniforme groei verbetert de efficiëntie van all-in-/all-out-systemen, kan de periode waarbinnen het transport plaatsvindt korter worden en kan het aantal transporten afnemen.

Meer informatie

Meer kwaliteitsvlees

Op het gebied van karkasopbrengst heeft de Hypor Magnus een voordeel ten opzichte van concurrenten. Dat is belangrijk voor producenten om het meeste rendement te behalen met vleesverwerking.

Meer informatie