Efficiënte en uniforme vleesvarkens

Efficiënte en uniforme vleesvarkens

Net als uniformiteit binnen tomen is de uniformiteit van biggen van spenen tot slacht ook van belang. Door uniforme groei verbetert de efficiëntie van all-in-/all-out-systemen, kan de periode waarbinnen het transport plaatsvindt korter worden en kan het aantal transporten afnemen. De Hypor Magnus, onze Duroc-berenlijn, groeit snel en efficiënt, waardoor het aantal dagen tot het slachtgewicht afneemt en er minder input nodig is voor meer output. Dit biedt enorme voordelen op het gebied van sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Alle middelen worden efficiënt gebruikt en de varkens hebben een productief leven van spenen tot vleesverwerking. De Hypor Magnus optimaliseert elk groeifase. Dit leidt tot efficiëntere inzet van middelen, met inbegrip van voer en arbeid, wat resulteert in meer winst voor varkensproducenten.

Betrouwbare groei

Betrouwbare groei kan efficiëntie binnen een aantal gebieden ondersteunen. Als u met een all-in-/all-out-systeem werkt, kunnen uniforme varkens de periode waarbinnen het transport plaatsvindt verkorten of het aantal transporten doen afnemen. Door snelle, efficiënte groei neemt het aantal dagen tot het slachtgewicht af en is minder input nodig voor meer output. Dit is beter voor het milieu.

Hypor Magnus Icon USP 2 reliable growth_new.jpg

Efficiënte toename van mager vlees tot hogere eindgewichten

Voerefficiëntie kan van grote invloed zijn op uw bedrijfsvoering, omdat voer verantwoordelijk is voor 70% van de kosten van varkensproductie. De Hypor Magnus bereikt het slachtgewicht snel en efficiënt. Uit verschillende onderzoeks- en commerciële testen is gebleken dat voerefficiëntie de Hypor Magnus een voorsprong geeft binnen de markt.

Hypor Magnus Icon USP 2 efficient lean gain to heavy weights_new.jpg

Meer 'full value' vleesvarkens

Alle middelen worden efficiënt gebruikt en de Duroc varkens hebben een productief leven van spenen tot vleesverwerking. Dit leidt tot efficiëntere inzet van middelen, met inbegrip van voer en arbeid, wat resulteert in meer winst voor varkensproducenten.

Hypor Magnus Icon USP 2 full value finishers_new.jpg

Kijk hier voor meer voordelen van de Hypor Magnus.

Biggen van hoge kwaliteit

De Hypor Magnus produceert consistent gezonde, uniforme biggen met een hoger geboortegewicht. We weten dat zwaardere biggen een groot voordeel hebben vanaf de geboorte.

Meer informatie

Meer kwaliteitsvlees

Op het gebied van karkasopbrengst heeft de Hypor Magnus een voordeel ten opzichte van concurrenten. Dat is belangrijk voor producenten om het meeste rendement te behalen met vleesverwerking.

Meer informatie