Gebruik hoogwaardige varkensgenetica voor het beste rendement

Gepubliceerd op 7 april 2022

Gebruik hoogwaardige varkensgenetica voor het beste rendement

Kiezen voor het gebruik van hoogwaardige varkensgenetica voor het beste rendement zou een eenvoudige beslissing moeten zijn, maar dat is het niet altijd. Dit is afhankelijk van meerdere factoren en als fokkerijbedrijf hebben we de belangrijkste daarvan geïdentificeerd en aangepakt. Het beste rendement is afhankelijk van (1) de kwaliteit van genetica, (2) de geschiktheid van de genetica voor de omgeving en tot slot (3) geschiktheid voor de markt.

Hoogwaardige genetica

Met de nieuwste inzichten op het gebied van DNA en genomica en de manier waarop dit van invloed is op het potentieel van een varken kunnen we verschillen signaleren tussen individuele dieren en/of families. Daardoor kunnen wij de beste varkens identificeren en weten wij wat de beste manieren zijn om hen maximaal te laten presteren. We verbeteren ons Hypor-fokprogramma door voor elke nieuwe generatie betere ouderdieren te selecteren. Betere selectie resulteert in een gemiddelde van ongeveer 2% totale genetische vooruitgang per jaar. Door de nieuwste genetica te kopen, plukt een producent automatisch de vruchten van deze vooruitgang, omdat deze zijn bedrijfsresultaat in alle levensfases met 2% verbetert.

Omdat wij in duurzaam fokken geloven, wordt de gemiddelde genetische verbetering van 2% verdeeld over vele eigenschappen en niet aan slechts één eigenschap toegekend. Bij onze focus op het duurzaam fokken van dieren, een natuurlijke omschakeling vanaf evenwichtig fokken, wordt vanuit een economisch, sociaal en ecologisch perspectief naar genetische vooruitgang gekeken. Enkele belangrijke aspecten van ons programma zijn:

  • Gezonde dieren: door de overlevingskans in alle levensfases te verbeteren, kunnen we de inkomsten verhogen en de kosten van gezondheidsmaatregelen verlagen. Dit resulteert ook in minder gebruik van antibiotica.
  • Efficiënte dieren: doordat de groeiprestatie en voerefficiëntie evenals de reproductieparameters verbeteren, worden varkens efficiënter. Het begint met een hoog geboortegewicht. Dit zorgt dat elke big die wordt geboren zich tot een volledig marktwaardig vleesvarken zou moeten kunnen ontwikkelen.
  • Vleeskwaliteit dieren: door in ons fokprogramma rekening te houden met de verschillende markteisen richten wij ons op de verschillende karkaseisen en vleeskwaliteitsparameters, zodat wij voor elke markt een product met toegevoegde waarde hebben.

Geschikt voor de omgeving

De genetische code (of het genotype) van een dier is gekoppeld aan verschillende eigenschappen en de interactie tussen het genotype en de omgeving kan enorme invloed hebben op genetische verbeteringen. Ons Hypor-fokprogramma houdt hier op een aantal verschillende manieren rekening mee om te waarborgen dat onze dieren goed presteren in een commerciële omgeving.

Onze satellietnucleusfokkerijen bevinden zich in verschillende regio's verspreid over de wereld, waar de dieren voer krijgen met dezelfde dieetspecificaties. De ingrediënten waaruit het dieet bestaat, verschillen echter per land. Bovendien hebben we doordat we tussen verschillende continenten sperma uitwisselen in zowel Europa als Noord-Amerika familieleden en kunnen we beoordelen hoe dieren presteren als ze de lokale voeringrediënten eten.

Jaren geleden hebben we Combined Crossbred and Purebred Selection (CCPS) geïntroduceerd: het gebruik van informatie van een combinatie van gekruiste en rasechte nakomelingen van een eindbeer om zijn genetische potentieel te schatten. De gedachte hierachter is dat het genetische potentieel van een individu (beer) wanneer hij wordt gebruikt om rasechte nakomelingen te produceren in een nucleusomgeving niet per se hetzelfde is als wanneer hij wordt gebruikt om gekruiste nakomelingen te produceren. De redenering is dus dat de ranglijst van, bijvoorbeeld, drie beren kan variëren als ze op grond van de twee verschillende opzetten of een combinatie van beide worden beoordeeld. Bij CCPS testen we honderden nakomelingen van elke beer om gegevens te verzamelen over hoe deze nakomelingen onder commerciële omstandigheden zullen presteren.

Daarnaast is BioHypor ons programma voor de zeugenlijnen, waarbij een mini-nucleusfokkerij wordt opgezet binnen het productiesysteem van onze klanten. Deze systemen bevinden zich verspreid over de wereld, waardoor wij in alle omgevingen gegevens over voortplantingseigenschappen kunnen verzamelen. Naast de voortplantingsgegevens die we via deze BioHypor-bedrijven verzamelen, verzamelen we de voortplantingsgegevens van nog eens 75.000 – 100.000 zeugen die we van onze klanten ontvangen. Door de gegevens uit deze bronnen met elkaar te combineren, krijgen we beter inzicht in de prestaties in veel verschillende omgevingen en kunnen wij deze prestaties beter voorspellen.

Gedifferentieerde producten die geschikt zijn voor de markt

De match tussen dier, omgeving en markt is essentieel om de volledige waarde van varkensproductie te realiseren. Wij bieden een gedifferentieerd productportfolio binnen ons varkensfokprogramma, omdat we weten dat verschillende markteisen verschillende berenlijnen vereisen. Het kiezen van de juiste genetische oplossing is van essentieel belang voor commerciële resultaten en is afhankelijk van verschillende factoren. Een producent kan kiezen voor de beste groei, de laagste voerconversie of de beste vleeskwaliteit. Of hij kan ook kiezen voor een voorspelbaardere en krachtigere oplossing en niet alleen de nadruk leggen op betere groei om de maximale marktwaarde te kunnen realiseren. Dit hangt allemaal af van de marktbehoeften, de betalingsschalen van de vleesverwerker, productiemanagement, huisvesting, voerkwaliteit, etc.

Ons fokprogramma biedt vele oplossingen en een van onze combinaties is wellicht de juiste oplossing om voor u het meeste rendement te behalen.

Klik hier om ons productportfolio te bekijken

Hypor Maxter

Hypor Magnus

Hypor Kanto

Hypor Libra

Hypor Landrace

Hypor Large White

Gerelateerde artikelen

, by
De impact van 2% genetische vooruitgang

Ons varkensfokprogramma is gericht op het produceren van gezonde, zelfredzame dieren die iedere nieuwe generatie weer beter worden. 2% lijkt misschien weinig. Maar in de juiste context kan 2% een eno…

, by
Optimalisatie van de logistieke keten mogelijk maken: van bedrijf tot bord

Hoe ziet de toekomst van de varkenshouderij eruit? Boeren en agrarische bedrijven vragen zich af wat de toekomst voor hen in petto heeft. Door de toenemende economische, maatschappelijke en ecologisc…

, by
Het bepalen van de werkelijke waarde van varkensvlees

Varkensvlees is de meest geconsumeerde dierlijke proteïne ter wereld, maar ook een van de betaalbaarste vleesopties voor consumenten. Wanneer de kosten voor de consument worden vergeleken met de kwal…