Magnus x Libra piglets

Gepubliceerd op 28 mei 2019

Samenwerken maakt de industrie onderscheidend

Voor zowel onderzoek als in het leven geldt dat de kwaliteiten die wij zoeken in de perfecte partner grotendeels overeenkomen: gelijke waarden en doelen en met kennis en ervaring die onze eigen kennis en ervaring aanvullen. In een industrie waarin de concurrentie zo groot is als in de varkensvleesindustrie is samenwerken met de juiste partner op onderzoeksgebied essentieel voor geneticabedrijven die klanten willen helpen te bloeien en vooruitgang te boeken. Het vinden van de perfecte partner is de eerste stap naar een betere toekomst voor alle betrokkenen. Het maakt daarbij niet uit of het om een lokale of buitenlandse partner gaat en of deze uit de particuliere of academische sector komt.

Europa

Hypor begrijpt in zijn zoektocht naar onderzoekspartners dat het met meerdere partners moet samenwerken om zijn klanten maximaal van de samenwerking te kunnen laten profiteren. Instellingen als Wageningen University, de universiteiten van Barcelona en Madrid, en INRA – het Franse nationale instituut voor landbouwonderzoek en het toonaangevendste landbouwonderzoeksinstituut van Europa – werken allemaal samen met Hypor aan de uitbreiding van genetische kennis.

Hypors grootste samenwerking voor wat betreft onderzoekskwantiteit en -omvang is met Breed4Food, een door Wageningen University en vier internationale fokkerijen uit Nederland opgericht publiek-privaat consortium.

R&D marco.jpg

Dit is preconcurentieel onderzoek dat voor iedereen waardevol is. Alle projecten zijn gebaseerd op het delen van kosten, kennis en middelen om meer te bereiken dan we afzonderlijk van elkaar zouden kunnen.

R&D marco.jpg
Dr. Marco Bink
Senior Geneticist in Research, Technology and Services for Hendrix Genetics

Vier onderzoeken met Breed4Food die momenteel lopen, gaan over onderwerpen die voor de industrie van groot belang zijn. “Smart animal breeding with advanced machine learning” is gericht op het toepassen van automatisch leren om data-analyse en de prestaties van de dieren te verbeteren. “GenoMiX” verbetert de nauwkeurigheid van voorspellingen door beter gebruik van kruisingsinformatie. Bij een derde project wordt gewerkt aan methoden om sequentiegegevens te gebruiken om de nauwkeurigheid van fokwaarden te verbeteren. Tegelijkertijd richt een vierde onderzoek zich op manieren om sequentiegegevens beter toe te passen om mutaties die dodelijk kunnen zijn of de prestaties en het welzijn van de dieren negatief kunnen beïnvloeden te vermijden.

Daarnaast lopen er meer dan tien andere projecten die afzonderlijk worden gefinancierd en die gericht zijn op precisiefenotypering en gebruik van sequentiegegevens.

Hypors samenwerking met Breed4Food onderschrijft op vele manieren het vertrouwen dat Hypor heeft in de kracht van samenwerkingen.

“We zijn dit gezamenlijke project aangegaan omdat we sterk van mening zijn dat er meer door de verschillende disciplines zou moeten worden samengewerkt”, vertelt Konrad Broekman, Senior Geneticist Northern Europe & Asia Swine voor Hendrix Genetics. “We werken met menselijke genetici, specialisten op het gebied van machine learning, wiskundegroepen en experts op het gebied van computationele biologie. Het is als een groot spinnenweb dat bestaat uit verschillende netwerken en verbindingen. “

Dergelijke gezamenlijke inspanningen zijn vooral waardevol voor het meten van complexe eigenschappen als weerstandsvermogen of gedrag in groepshuisvesting. Vooruitgang op deze gebieden vereist vaak dat een dier gedurende enkele dagen wordt gevolgd om te zoeken naar indicatoren die wijzen op ziekte, zoals pootproblemen of lagere eetactiviteit. Door samen te werken, beschikt Hypor over geavanceerde sensoren die bijvoorbeeld gedrag, slachthuisgegevens en laesiegegevens meten. Hierdoor neemt niet alleen het aantal bronnen toe waarmee Hypor gegevens kan verzamelen, maar worden ook nieuwe middelen en technologieën ontdekt om deze gegevens efficiënter te kunnen analyseren.

Dit is goed nieuws voor de industrie, want uitgebreidere samenwerking betekent snellere vooruitgang en maximale impact op de winstgevendheid door de gehele keten.

R&D konrad.jpg

Ons product moet onder alle omstandigheden goed presteren. Samenwerkingen voorzien in de technologie en gegevens die nodig zijn om de bevindingen op producentniveau (kruisingsniveau) terug te kunnen koppelen aan onze topfokkerijen. En dat helpt ons weer zuivere dieren te selecteren voor betere kruisingsresultaten. In het verleden beschikten we niet over de middelen om de juiste gegevens op producentniveau te genereren, dus onze klanten profiteren hier aanzienlijk van.

R&D konrad.jpg
Konrad Broekman
Senior Geneticist - Northern Europe & Asia Swine for Hendrix Genetics

Het vormen van samenwerkingsverbanden helpt Hypor niet alleen nieuwe eigenschappen te definiëren, maar stelt Hypor ook in staat meer gegevens uit verschillende bronnen te verkrijgen, deze efficiënter te analyseren en hieruit de informatie te filteren die voor klanten het meest relevant is. Hoewel de omvang, middelen en methodes van deze partners kunnen variëren, hebben deze partners een gemeenschappelijk doel: producenten en partners uit de industrie ondersteunen bij hun zoektocht naar succes.