Optimalisatie van de logistieke keten mogelijk maken: van bedrijf tot bord

Gepubliceerd op 21 april 2022

Optimalisatie van de logistieke keten mogelijk maken: van bedrijf tot bord

Hoe ziet de toekomst van de varkenshouderij eruit? Boeren en agrarische bedrijven vragen zich af wat de toekomst voor hen in petto heeft. Door de toenemende economische, maatschappelijke en ecologische druk waarmee varkenshouders te maken hebben, is het belangrijker dan ooit om manieren te onderzoeken om binnen al deze drie trajecten duurzamer te zijn. Dit resulteert in een totaalaanpak waarvan niet alleen de dieren en de planeet profiteren, maar waardoor ook de winst voor producenten blijft groeien.

De constante prijsdruk overleven

De afgelopen decennia probeerden de boeren het probleem van constante lage prijzen en lage marges het hoofd te bieden. De boeren konden niet veel meer doen dan kiezen voor het intensiveren en uitbreiden van hun bedrijven of zich specialiseren in nicheproducten, zoals vleeskwaliteitsconcepten of biologische fokkerij. De meeste boeren kozen voor intensiveren en uitbreiden. Door deze richting te kiezen, moesten ze investeren in nieuwe technologieën en het bedrijf voortzetten met het oog op de toekomst. Als we op dit moment naar hetzelfde probleem kijken, maar dan met het nieuwe perspectief van duurzame dierproductie, zouden we er ook voor kunnen kiezen ons te richten op de voorspelbaarheid van varkensvleesproductie, wat leidt tot beter supplychainmanagement en de kosten van systeemfouten verlaagt.

Precisiefokkerij: verschuiving van intensivering naar voorspelbaarheid

Met meer geautomatiseerde manieren voor het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens en nieuwe, niet-invasieve technologieën die beschikbaar zijn voor varkensvleesproductie in combinatie met de juiste kennis en vaardigheden gaan we richting precisievarkensvleesproductie. Het groeiende aantal tools dat wordt ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming op agrarische bedrijven maakt het mogelijk de tekortkomingen op het gebied van voeding, bedrijfsmanagement, huisvesting, gerichte dierzorg, etc. te signaleren en uiteraard de mogelijke manieren om deze te verhelpen. Alle gegevens kunnen worden gebruikt om de voorspelbaarheid van meerdere eigenschappen voor individuele varkens en groepen varkens te verbeteren. De voorspelbaarheid van eigenschappen kan worden gebruikt voor dierfokkerij en voor varkensvleesproductie om het supplychainmanagement te verbeteren. Uniformere producten en een hogere overlevingskans van varkens maken het mogelijk dat varkensproducenten de productie sturen op basis van markteisen en indien nodig tijdig aanpassingen kunnen doorvoeren.

Wij zijn als fokkerijbedrijf nauw betrokken bij het ontwikkelen van methodes voor precisie-fenotypering, waarvoor wij nieuwe technologieën gebruiken die het mogelijk maken individuele dieren te tracken met behulp van combinaties van sensoren. Hierdoor kunnen wij in onze nucleusfokkerijen groepshuisvesting toepassen en het resulteert in nauwkeurigere fenotypering. De combinatie van precisievoeren, gezondheidszorg, huisvesting, management en precisiefokkerij zorgt dat de huidige varkensvleesproductie van het bedrijf tot op het bord duurzamer wordt.

Farrowing form Gratal 2012.PNG

Creëer toegevoegde waarde door precisiefokkerij

Precisielandbouw biedt de juiste richting voor precisiefokkerij, omdat varkensbedrijven digitaliseren en inzichten geven in de manier waarop het milieu van invloed is op het genetische potentieel van dieren. Nieuwe technologie legt het gedrag van dieren vast. Infraroodmetingen en klimaatomstandigheden geven inzicht in de voorspelbaarheid van onze rassen. Met meer kennis en in nauwe samenwerking met de producent kunnen we de omstandigheden beïnvloeden om zo de juiste omgeving te creëren om de waarde van varkensvleesproductie te verhogen. Voorspelbaarheid leidt tot een focus op meer toegevoegde waarde en gezondheid en welzijn van producten, producenten, verwerkers en consumenten.

Gerelateerde artikelen

, by
De zeug met sociale vaardigheden

Het lijkt misschien een beetje raar om het te hebben over een boerderijdier en het vermogen van dit dier om 'aardig te doen', maar dit soort vragen wordt vaker gesteld binnen de huidige var…

, by
De impact van 2% genetische vooruitgang

Ons varkensfokprogramma is gericht op het produceren van gezonde, zelfredzame dieren die iedere nieuwe generatie weer beter worden. 2% lijkt misschien weinig. Maar in de juiste context kan 2% een eno…

, by
Gebruik hoogwaardige varkensgenetica voor het beste rendement

Kiezen voor het gebruik van hoogwaardige varkensgenetica voor het beste rendement zou een eenvoudige beslissing moeten zijn, maar dat is het niet altijd. Dit is afhankelijk van meerdere factoren en a…