De impact van 2% genetische vooruitgang

Gepubliceerd op 9 september 2022

De impact van 2% genetische vooruitgang

Ons varkensfokprogramma is gericht op het produceren van gezonde, zelfredzame dieren die iedere nieuwe generatie weer beter worden. 2% lijkt misschien weinig. Maar in de juiste context kan 2% een enorm verschil maken.

Genetische vooruitgang of verbetering wordt gedefinieerd als de vooruitgang die wordt geboekt als de gemiddelde genetische waarde van de nakomelingen hoger is dan de gemiddelde genetische waarde van de vorige generatie. Kort gezegd draait het bij het versnellen van de genetische vooruitgang dus om het sneller produceren van betere varkens. Vandaag hebben we het over genetische vooruitgang en wat u van onze kampioenen kunt verwachten.

De drie factoren van genetische vooruitgang

De mate van genetische vooruitgang die in elke generatie van selectie wordt geboekt, is afhankelijk van drie factoren:

  • Nauwkeurigheid van de fenotypische beoordeling of de prestatiegegevens voor het voorspellen van de daadwerkelijke fokwaarde of het genotype van het dier.
  • Intensiteit of mate van selectie op basis van de fenotypische beoordelingen die worden uitgevoerd voor dieren.
  • Mate van variatie van genetische waarde of daadwerkelijke fokwaarde tussen dieren voor de eigenschap waarop wordt geselecteerd.

Let op: als een van deze factoren gelijk is aan nul is het product van de berekening nul. Dit geeft aan dat geen genetische vooruitgang kan worden verwacht, ongeacht de grootte van de andere twee factoren.

Genetische vooruitgang kan zich voordoen ongeacht het soort management, voer of faciliteiten dat op een bedrijf en/of binnen een systeem wordt gebruikt. Genetische verbetering is niet het gevolg van verandering van management, faciliteiten, voer, etc., zelfs als het gemiddelde van de groep voor een bepaalde eigenschap verbetert door dergelijke veranderingen door te voeren. De reden hiervoor is dat de genen van de dieren of de genotypen die van deze genen worden verkregen niet veranderen door deze omgevingsfactoren te veranderen. Dit leidt daarom niet tot genetische verbetering.

Genetische verbetering levert tastbare voordelen op voor winstgevendheid, de genetische winst is bonus, d.w.z. de vooruitgang die dit jaar wordt geboekt, is er volgend jaar en de jaren daarna nog steeds. Hoewel kleine genetische verbeteringen vanwege hun additieve aard op de korte termijn misschien niet merkbaar zijn, worden deze verbeteringen op de lange termijn zichtbaar. Een verbetering van 0,03 in voerconversie is bijvoorbeeld misschien niet zichtbaar wanneer opeenvolgende jaren met elkaar worden vergeleken, maar is wel zichtbaar als hier gedurende een langere periode naar wordt gekeken. Samengestelde rente wordt soms wel het 8e wereldwonder genoemd en genetische verbetering valt in exact dezelfde categorie!

19010186_HENDRIX_GENETICS_animal_genetics_vs_gene_modification_video_no_helix_598x308[11].jpg

Dierselectie is een krachtig instrument

De genetische verbetering van dieren is een essentieel onderdeel van duurzaamheid. Hoewel de meeste mensen niet weten hoe genetische verbetering van dieren wordt gerealiseerd, weten ze wel dat hun huisdieren er compleet anders uitzien en zich heel anders gedragen dan hun voorouders. Selectie is een krachtig instrument en dierfokkers hebben dit instrument ingezet om productievere en weerbaardere dieren te fokken. Hierdoor is de hoeveelheid natuurlijke middelen die per producteenheid nodig is drastisch afgenomen. Door innovaties als kunstmatige inseminatie en genetische selectie is de snelheid waarmee binnen fokprogramma's genetische winst wordt geboekt aanzienlijk toegenomen.

Efficiëntere dieren hebben een positieve invloed op landgebruik; dieren die minder eten (minder input vereisen) leiden tot gebruik van minder land. Het op een andere manier berekenen van voerconversie, met behulp van de kwaliteit van het dieet, mestsamenstelling en het percentage varkenssterfte van begin tot eind, zal bijdragen aan de discussie over de betekenis van duurzame conversie.

Historische vooruitgang op het gebied van varkensfokkerij

Met de ontwikkeling van objectieve metingen van eigenschappen, gebruik van fokwaarden, kruisen en de ontwikkeling van commerciële varkenslijnen die snel en efficiënt groeiden en meer biggen produceerden, was de genetische verbetering van varkens in de 20e eeuw aanzienlijk. Aan het einde van de 20e eeuw werd het varkensgenoom in kaart gebracht en werden belangrijke genetische merkers ontdekt en hoe deze kunnen worden gebruikt voor merkergestuurde selectie op eigenschappen die van economisch belang zijn. Dergelijke ontdekkingen en de toepassing hiervan voor de sector hebben het varken tot een belangrijke bron van mager rood vlees gemaakt.

De inspanningen aan het begin van de 21e eeuw waren geweldig. De eerste sequencingpogingen worden nu afgerond; door de ontwikkeling van SNP-chips (single-nucleotide polymorphism) en de komst van genomische selectie begint de varkensfokkerij revolutionair te veranderen. Het is waarschijnlijk dat pogingen om ziekteresistente varkens te selecteren met deze nieuwe genetische instrumenten succesvoller zullen zijn. De verwachting is dat fokprogramma's ook gefinetuned zullen worden voor specifieke omgevingen, evenals voor specifieke nichemarkten of de productie van speciale producten.

Varkensfokkers, producenten en consumenten profiteren allemaal van deze vooruitgang op het gebied van genetica en genomica en de genetische verbetering die dit oplevert. Hiervoor moet technologie worden toegepast, moeten velen binnen de dier-sector geavanceerde opleidingen volgen en moet het publiek worden onderwezen over de veiligheid van deze vooruitgang.

Gerelateerde artikelen

, by
De zeug met sociale vaardigheden

Het lijkt misschien een beetje raar om het te hebben over een boerderijdier en het vermogen van dit dier om 'aardig te doen', maar dit soort vragen wordt vaker gesteld binnen de huidige var…

, by
Optimalisatie van de logistieke keten mogelijk maken: van bedrijf tot bord

Hoe ziet de toekomst van de varkenshouderij eruit? Boeren en agrarische bedrijven vragen zich af wat de toekomst voor hen in petto heeft. Door de toenemende economische, maatschappelijke en ecologisc…

, by
Gebruik hoogwaardige varkensgenetica voor het beste rendement

Kiezen voor het gebruik van hoogwaardige varkensgenetica voor het beste rendement zou een eenvoudige beslissing moeten zijn, maar dat is het niet altijd. Dit is afhankelijk van meerdere factoren en a…