piglet tag

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Langlevende zeugen leveren langdurig winst op

Als u vindt dat een lange levensduur niet cruciaal is voor de uiteindelijke winst, stelt u zich dan eens voor hoe uw leven eruit zou zien zonder lange levensduur: u zou tijd, geld en energie steken in zeugen die zichzelf nauwelijks zouden terugverdienen voordat het proces weer helemaal opnieuw zou beginnen. Dat is natuurlijk geen fijne situatie. De varkensvleesindustrie kent tal van complexe situaties, maar de waarheid is gewoon dat hoe langer zeugen productief zijn, des te hoger uw rendement is. Dit is natuurlijk geen hogere wiskunde, maar het is wel lastig om het daadwerkelijk te realiseren.

Hoewel cijfers niet altijd alles zeggen, helpen ze wel de kracht van een lange levensduur aan te tonen. Binnen de houderij geldt bijvoorbeeld de vuistregel dat een zeug drie tomen moet spenen voordat zij zichzelf heeft terugverdiend. 

R&D abe huisman.jpg

Omdat Hypors selectieprogramma voor beide ouderlijnen van de Hypor Libra* - de Hypor Large White en Hypor Landrace - selectie op langleefbaarheid omvat, blijft de zeug vaak productief tot en met de zesde of zevende pariteit

R&D abe huisman.jpg
Dr. Abe Huisman
Director of R & D, Hypor

Structuur

Hypor Geert Rutten

Kreupelheid is een van de belangrijkste redenen om dieren te ruimen

Hypor Geert Rutten
Geert Rutten
Senior Technical Expert – Asia, Hypor

“Dankzij de uitzonderlijke structuur van het beenwerk van de Hypor Libra* hebben varkenshouders een hoger rendement en een lager vervangingspercentage.”

Elk dier wordt beoordeeld op beenwerk en deze fenotypen worden gebruikt voor de genetische evaluatie om vast te stellen welke families goed beenwerk aan hun nakomelingen overdragen. Deze beoordelingen worden ook gebruikt om individuele dieren te ruimen, zodat dieren met een slechte beenwerkscore niet in de fokkerijgroep blijven.

Voortplantingsefficiëntie

Deze hangt samen met het vermogen van de Hypor Libra* om in topconditie te blijven, zodat ze de gehele lactatieperiode ruim voldoende melk kan produceren, in goede lichamelijke conditie kan spenen en weer goed berig kan worden

Nate Merchen
Sales Representative, Hypor USA

Eigenschappen als fokpercentage, interval tussen spenen en het niet-terugkomerspercentage (of zeugen na de eerste inseminatie zwanger worden) worden allemaal meegewogen in de moederschapslijnselectie-index. Daardoor hebben veel Hypor Libra*-klanten een fokpercentage van meer dan 90 procent en plukken zij daar de financiële vruchten van.

Werpgemak/moederschapskwaliteiten

Als varkenshouders aanzienlijk moeten ondersteunen tijdens het werpen of zeugen hebben die veel biggen toetakelen of platdrukken, resulteert dit in geruimde zeugen en gederfde omzet. Hypor voorkomt dit door middel van het selectief fokken van de Hypor Libra* op rustige en zelfvoorzienende zeugen.

“Over het algemeen richt Hypor zich op het fokken van een zeug die voor zichzelf kan zorgen”, vertelt Huisman. “Een zeug is de goedkoopste medewerker van de varkenshouderij. Als zij voor het fokproces en daarna voor de biggen zorgt, kost dit een varkenshouder niet veel arbeid. Binnen het selectieprogramma meten we elke assistentie bij het werpen en gevallen van toetakeling en platdrukken. Als een zeug deze eigenschappen laat zien, worden dat dier en haar nakomelingen niet in het fokprogramma opgenomen.”

Klanten melden steeds weer dat de Hypor Libra* uitzonderlijk volgzaam is en eenvoudig is om mee te werken. Dat is goed nieuws, omdat een zeug met weinig stress ook minder stress voor uw bedrijf betekent.

Uitval

Omdat de zeugensterfte binnen de varkenshouderij de afgelopen jaren is gestegen, is uitval een actueel onderwerp dat prominent wordt meegewogen in de selectiestrategie van Hypor.

“In Amerika is er momenteel sprake van een grote lobby voor dracht in open hokken, dus hebben varkenshouderijen dieren nodig die het goed doen in deze omgeving”, vertelt Merchen. "De Hypor Libra* is hier goed toe in staat. Dit komt door de selectiecriteria op onze fokkerijen en doordat wij selecteren op kwaliteit en structuur, niet alleen op de vruchtbaarheid van de dieren.”

Dracht in open hokken is al heel gebruikelijk in Europa, waar de Hypor Libra* heeft bewezen goed te presteren tijdens de dracht in een open-hokomgeving.

Uit recente benchmarkgegevens blijkt dat het sterftepercentage van Hypor Libra* 2,5 – 3 procent lager ligt dan het gemiddelde binnen de varkenshouderij. De kosten van vervangende gelten voor de kudde bedragen gemiddeld € 220 – 260, dus een laag sterftecijfer levert varkenshouders enorme winst op.

Varkens van hoge kwaliteit

“Wij richten ons op het zo efficiënt mogelijk produceren van varkens van hoge kwaliteit”, vertelt Huisman. “Het juiste geboortegewicht geeft een vleesvarken een goede voorsprong in het leven. Hypor richt zich dus op het verminderen van de variatie in geboortegewicht, het verminderen van het aantal kleine biggen (lichter dan 800 gram), een toename van het aantal biggen en het behouden of verhogen van het gemiddelde geboortegewicht van de biggen.”

Uiteindelijk moet de zeug in staat zijn voor haar eigen biggen te zorgen. Hiervoor moet ze beschikken over voldoende spenen en goed colostrum en een goede melkproductie hebben. Uiteindelijk moet de varkenshouder degene zijn die beslist wanneer de zeug de kudde verlaat, wat betekent dat de zeug een ideale conditie moet houden, een uitstekende speenkwaliteit moet behouden en een goede beenstructuur moet hebben.

Winstgevendheid door de gehele keten

Bij alles wat Hypor doet, laat het zich leiden door winstgevendheid door de gehele keten . Winstgevendheid door de gehele ketenimpliceert een completere of evenwichtigere aanpak, waarbij elke link in de waardeketen winst moet kunnen maken met behulp van Hypor-genetica. Dit begint allemaal bij de varkenshouder.

“De eigenschappen waarop wij ons richten leveren klanten van Hypor eenvoudiger management, lagere productiekosten en een grotere winstgevendheid door de gehele keten”, zegt Huisman.

Een zeug met een lange levensduur stimuleert de winst niet alleen enorm, maar is zeker beter dan het alternatief.