Piglets_Eartag

Gepubliceerd op 13 december 2018

Kwaliteit en kwantiteit: een recept voor succesvolle zeugen

Het fokken van de ultieme zeug lijkt in veel opzichten op het volgen van je favoriete recept: het combineren van de juiste hoeveelheid van de juiste ingrediënten voor het perfecte eindresultaat. Door sterke moederschapskwaliteiten en een goed speenvermogen te combineren met een hogere overlevingskans voor biggen kunt u aan uw zucht naar succes voldoen met de ultieme prijs: meer volwaardige varkens.

Voor een uitstekend voorbeeld van deze perfecte mix hoeft u niet verder te zoeken dan de Hypor Libra*. Hypor richt zicht als bedrijf op het vergroten van het totale aantal geboren biggen, zonder dat het geboortegewicht van de biggen afneemt. Andere bedrijven richten zich uitsluitend op meer geboren biggen per toom, wat ten koste gaat van het geboortegewicht van de biggen. Voor Hypor hebben beide eigenschappen prioriteit voor de Hypor Libra*, zodat er meer hoogwaardige varkens worden geboren.

Onze biggen hebben een constanter, zwaarder geboortegewicht en deze consistentie behouden ze hun hele leven van geboorte tot slacht. Uiteindelijk leidt dit tot een lager sterftecijfer, meer volwaardige varkens en meer winst.

Garret Weber
Sales Representative Hypor U.S.A

De kalmte van de Hypor Libra*-zeug is een belangrijke factor voor het verlagen van het sterftecijfer en het stimuleren van de productie. Door het uitstekende moedergedrag is de zeug niet van haar stuk te brengen ,  de biggen ervaren daardoor geen stressen doordat de zeug zich zeer bewust is van haar omgeving, daalt het percentage doodgelegen biggen.

Naast temperament is de grotere speencapaciteit van de Hypor Libra* een cruciaal onderdeel van haar moederschapskwaliteiten.

Hypor Julien Briant

Alles begint met het drinken van colostrum. Als een big in de eerste 24 uur niet minimaal 250 gram colostrum kan drinken, neemt de overlevingskans van de big met 40% af. Uit een recent universitair onderzoek bleek dat de Hypor-zeug een uitstekende moeder is en minimaal 4 kg colostrum produceert. Dit is meer dan voldoende om 16 net geboren biggen te voeden en ook een hogere productie dan andere zeugen in de markt.

Hypor Julien Briant
Julien Briant
General Manager Hypor France

De hogere colostrumproductie van de zeug leidt tot een hogere opname van colostrum in de biggen, die daardoor minder vatbaar zijn voor onderkoeling en doodliggen. Dit leidt tot meer economisch rendabele biggen. Wat even belangrijk is, is dat de Hypor Libra* haar melkproductie gedurende een lactatieperiode van zowel 21 als 28 dagen behoudt, waardoor voor alle biggen van geboorte tot slacht voldoende melk gewaarborgd is.

Hypor Piglets

Om volwaardige varkens te produceren, moeten varkens natuurlijk gedurende hun hele leven goed presteren, en de Hypor Libra* doet dit door haar biggen vanaf de eerste slok voor te bereiden.

“Omdat sterfgevallen in de opfok- en slachtperiode varkenshouders het meeste kosten, richt het fokprogramma van Hypor zich op het continu verbeteren van de natuurlijke vitaliteit van de dieren”, zegt Briant.

Op een voor Hypor kenmerkende manier draait het allemaal om winstgevendheid door de gehele keten (Total System Profitability, TSP) voor onze klanten. De Hypor Libra* geeft biggen een goede start met een uitzonderlijke geboorte- en speengewicht. En deze kwaliteit vanaf het begin resulteert in superieure varkens in de biggen opfok en daarna. 

“Voor ons betekent TSP dat we alle belangrijke eigenschappen voor alle ketens van de productieketen evenveel aandacht geven, zodat geen enkele eigenschap wordt vergeten of te weinig aandacht krijgt”, vertelt Weber. “We zijn nog nooit van deze aanpak afgeweken en dat maakt Hypor en de Hypor Libra* uniek. We blijven op een evenwichtige en uniforme manier vooruitgang boeken en dat is te zien aan onze varkens.”

Deze uniforme groei betekent dat alle varkens tegelijk afgeleverd kunnen worden voor de slacht, waardoor er minder noodzaak extra aandacht te schenken aan achterblijvers, waardoorde arbeidskosten dalen en de efficiëntie in de stal toeneemt.

Alles bij elkaar genomen, is de Hypor Libra* het recept voor succes waardoor u meer hoogwaardige varkens krijgt en uw uiteindelijke winst stijgt.