Resilient_animals_manage_disruuptions_better_598x308_NO_HELIX.jpg

Gepubliceerd op 27 januari 2021

De pracht van veerkracht

Veerkrachtige dieren zijn in staat zich aan plotselinge veranderingen aan te passen en tegelijkertijd problemen, zoals milieu- en gezondheidsproblemen, te overwinnen. Elke vakman zal zeggen: ’Met het juiste gereedschap wordt elke klus een klusje’. Weerbare dieren beschikken van nature over de beste genen doordat iedere generatie weer de best presterende en meest evenwichtige dieren worden geselecteerd. Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, produceert varkens die bij de geboorte al over het juiste ‘gereedschap’ beschikken, waaronder over veerkracht. Dat is een belangrijk voordeel.

Sluit u aan bij Hypor en Hendrix Genetics en onze duurzame benadering van varkensfokkerij. Wij willen allemaal sterke, gezonde dieren die maximaal presteren en dit waarborgen wij met een evenwichtige fokfilosofie. Wat kunt u van weerbare dieren verwachten? De voordelen strekken verder dan het voor zich zelf sprekende betere dierenwelzijn. Varkenshouders krijgen varkens die makkelijker te verzorgen zijn, consumenten blijven hoogwaardige varkensvleesproducten kopen en de milieuvoetafdruk is kleiner.

De voordelen van veerkrachtigere varkens realiseren

Binnen varkensproductiesystemen bestaan er veel verschillende vormen van verstoringen. Deze verstoringen zijn onvermijdelijk, maar het is van belang hoe de varkens hiermee omgaan. Veerkrachtige varkens kunnen beter met veranderende of uitdagende omstandigheden omgaan en zijn essentieel om te waarborgen dat wij de groeiende wereldbevolking kunnen voeden. Door ons sterk op veerkracht en weerbaarheid te richten, bepalen wij de norm voor duurzame varkensfokkerij. In combinatie met onze andere selectiedoelen, heeft dit een positieve invloed op economische en sociale factoren en milieufactoren. Weerbare dieren zijn volgens ons een ‘win-win-win’-situatie.

piglet tag

Economisch

  • Weerbare varkens blijven presteren, zelfs als ze te maken hebben met minder ideale omstandigheden (bijvoorbeeld voerkwaliteit, druk van ziekten, beperkingen ten aanzien van huisvesting).
  • Deze varkens besparen de varkenshouder geld, doordat ze minder menselijke zorg en behandelingen nodig hebben, een grotere overlevingskans hebben en in minder dagen het ideale marktgewicht bereiken.
  • Deze weerbare varkens zijn elke generatie productiever en de benodigde input voor productie blijft afnemen.

Sociaal

  • Weerbaardere zeugen kunnen (met minimale menselijke tussenkomst) voor zichzelf en voor hun biggen zorgen. Deze biggen zijn op hun beurt zelfstandiger gedurende de groeiperiode.
  • Het is eenvoudiger om met deze dieren om te gaan en om ze te verzorgen, waardoor een positievere werkomgeving voor de medewerkers van het bedrijf ontstaat.
  • Consumenten kunnen meer vertrouwen hebben in de varkensvleesproducten, omdat ze komenvan varkens die gezond zijn en die van geboorte tot slacht goed gedijen, met minder gebruik van antibiotica en behandelingen.

Milieu

  • Bij weerbare varkens is de kans dat ze overleven tot de slacht groter, wat inhoudt dat alle middelen die worden ingezet, worden besteed aan het eindproduct voor de consument.
  • Weerbare varkens hebben minder middelen nodig om te groeien en te produceren.
  • In het algemeen is elke generatie productiever dan de voorgaande generatie, waardoor de milieuvoetafdruk kleiner wordt.

Zoals u misschien al hebt gemerkt, houden de vele voordelen van weerbaardere varkens nauw verband met de economische en sociale perspectieven en milieuperspectieven. Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, houdt met al deze perspectieve rekening, omdat wij de norm voor duurzame varkensfokkerij bepalen.

Gerelateerde artikelen

, by
Soepele overgang Haven-kolonie

De overgang van ligboxen naar groepshuisvesting kan voor zowel de varkens als de varkenshouders die ze fokken een lastige fase zijn. Als deze overgang soepel verloopt, kunnen de varkens maximaal blij…

Amerikaanse markt biedt volop mogelijkheden

Neem het op twee na grootste land ter wereld, voeg hieraan een dynamische varkenssector toe, combineer dat met groei en je hebt een succesvolle mix. Voor die geneticabedrijven die uitdagingen en vera…

App maakt 'precision breeding' mogelijk

Tegenwoordig is de lijst van apps die u kunt downloaden oneindig, maar voor varkenshouders kan een app waardoor ze betere fokkerijbesluiten kunnen nemen onbetaalbaar zijn. Daarom maakt de varkensapp …