France 2017 Maxter piglets front 2.jpg

Gepubliceerd op 20 juli 2021

De Hypor Maxter en zijn bijdrage aan duurzaamheid

De toekomst van de varkensvleesindustrie moet duurzame producten en methodes omvatten. De Hypor Maxter, die bekend staat als een van de beste Piétrain-berenlijnen ter wereld, levert hoogwaardige biggen, snel groeiende en uniforme vleesvarkens en meer kwaliteitsvlees. Hypor Maxter levert niet alleen een betere economische waarde op, maar stimuleert ook een duurzamere industrie. Ontdek hoe de Hypor Maxter bijdraagt aan het succes van onze klanten en onze industrie.

Hoge kwaliteitsbiggen

De kwaliteit van biggen maakt een goede start voor varkenshouders eenvoudig. Biggen met een hoger geboortegewicht zijn sterker bij de geboorte, vereisen minder zorg dan kleinere biggen en hebben meer kans om uit te groeien tot een volledig marktwaardig vleesvarken. Deze zware biggen hebben ook meer kans om voldoende colostrum te consumeren en te overleven tot ze met een hoger gewicht gespeend worden. De Hypor Maxter produceert uniforme biggen met een gemiddeld geboortegewicht van 1,5 kg en 94% van de biggen weegt meer dan 1 kg.

De combinatie van uniformiteit van geboortegewichten en hoge geboortegewichten is het recept voor succes. De Hypor Maxter is geselecteerd op minimale variatie van geboortegewicht van biggen. Als alle biggen een gelijk gewicht hebben en even groot zijn, is er minder concurrentie om spenen en kunnen alle biggen eenvoudig dezelfde voeding van de zeug krijgen.

De berenlijn heeft een direct effect op de productiviteit van uw zeugenpopulatie. De Hypor Maxter zorgt voor een meetbare verbetering van biggen. Elke toom met de Hypor Maxter als vader verhoogt het aantal biggen (totaal geboren, levend geboren en gespeend) met + 0,5 tot + 1,0.

Hoge kwaliteitsbiggen dragen niet alleen bij aan economische duurzaamheid, maar ook aan sociale en ecologische duurzaamheid. Als de biggen met hogere, uniformere geboortegewichten een sterke start hebben, vereisen ze waarschijnlijk minder tussenkomst van mensen. Dit is vanuit dierenwelzijnsperspectief beter en ook wordt beter gebruikgemaakt van middelen, waaronder voer en arbeid.

Voordeel met snel groeiende en uniforme vleesvarkens

Hypor Maxter-biggen hebben een goede start en de prestaties gedurende de rest van hun leven zijn ook belangrijk. Er is aangetoond dat de Hypor Maxter snel groeiende en uniforme vleesvarkens produceert en een van de snelst groeiende Piétrains ter wereld is. Door deze snelle groei neemt het aantal dagen in de stal af, het aantal stalcycli per jaar toe en daardoor worden per jaar meer varkens verkocht. Door deze efficiëntie dalen de kosten, wat bijdraagt aan de economische en ecologische duurzaamheid.

Snel groeiende en uniforme vleesvarkens resulteren in meer volledig marktwaardige vleesvarkens (VMV). De definitie van volledig marktwaardige vleesvarkens is een varken dat na spenen aan de markt- en/of slachthuisvoorwaarden voldoet.Deze VMV optimaliseren de varkenswaardeketen, omdat meer varkens hun volledige potentieel bereiken met een lager sterftecijfer dan gemiddeld. De arbeid op uw bedrijf kan optimaal worden ingezet, omdat de kans groter is dat elk varken dat wordt verzorgd aan de markteisen gaat voldoen en de hoogst mogelijke waarde zal opbrengen.

De Hypor Maxter optimaliseert elk groeistadium. Dit leidt tot efficiëntere inzet van middelen, met inbegrip van voer en arbeid. Dit resulteert in meer winst voor varkensproducenten.

France 2017 Maxter group 1.jpg

Meer kwaliteitsvlees voor vele markten

Producenten hebben niet alleen in de stal baat bij de Hypor Maxter. Afhankelijk van de markt worden er verschillende eisen gesteld, maar karkassen van Hypor Maxter-vleesvarkens passen makkelijk binnen vele systemen. De karkassen presteren tevens consistent optimaal op het gebied van magervleespercentage, spekdikte, spierdikte en karkasgewicht.

Dankzij ons fokprogramma biedt de Hypor Maxter ook een voordeel ten aanzien van uniformiteit van karkassen. Met deze kenmerken zullen varkenshouders een hogere prijs van hun vleesverwerker ontvangen. Op de Franse markt vertaalt zich dit met een karkasgewicht van 95 kg naar een bonus van € 1,04 per varken alleen al door de karkasuniformiteit.

Een belangrijk kenmerk van vleeskwaliteit is dripverlies (het verlies van vloeistof uit karkassen tijdens opslag). Karkassen met een hoog dripverlies kunnen er onaantrekkelijk uitzien, de malsheid van het vlees kan afnemen en de hoeveelheid vlees die de verwerker kan verkopen, kan afnemen. Tijdens meerdere tests hadden karkassen van Hypor Maxter-vleesvarkens een lager dripverlies vergeleken met de concurrentie, wat resulteerde in meer verkoopbaar vlees.

Vanuit het perspectief van een producent biedt de Hypor Maxter veel economische voordelen. In elk stadium, van geboorte tot slacht levert de prestatie van de Hypor Maxter onze klanten in de gehele varkensvleesproductieketen de beste waarde op. Maar wanneer je beter kijkt, draagt de kwaliteit van de Hypor Maxter-varkens bij aan een beter dierenwelzijn, betere inzet van middelen en uiteindelijk een duurzamere varkensindustrie.

Gerelateerde artikelen

, by
Ecologische duurzaamheid: de voerafdruk van varkens

Hendrix Genetics legt de lat hoger ten aanzien van economische, sociale en.... ecologische duurzaamheid. Naast de voordelen van genetische vooruitgang voor ecologische duurzaamheid zijn er andere asp…

, by
Porc d'Or kiest Hypor als duurzame fokkerijpartner

Porc d’Or, een samenwerking van verschillende Noord-Nederlandse varkenshouders heeft gekozen om te gaan werken met Hypor varkensgenetica van Hendrix Genetics. Hendrix Genetics is een internationaal f…

, by
De Hypor Magnus: duurzaam van begin tot eind

Er wordt gewerkt aan de omschakeling van evenwichtig fokken naar duurzaam fokken. Hoewel dit concept ons volledige varkensfokprogramma overkoepelt, zijn er ook belangrijke componenten die specifiek g…