Kanto piglet

Gepubliceerd op 12 november 2018

Als anderen een stapje terug doen, zet de Magnus een stapje extra

Een kampioen onderscheidt zich door het vermogen om tegenspoed het hoofd te bieden zonder een misser te maken, ongeacht of het hierbij gaat om sport of varkensvlees. Als er een gouden plak zou bestaan voor eindberenlijnen die 'gedijen onder zware omstandigheden', dan zou de Hypor Magnus deze elke keer winnen. 

De Hypor Magnus staat bekend om zijn ongeëvenaarde aanpassingsvermogen en blijft zelfs in de meest uitdagende situaties goed presteren. Dus zelfs als uw stal door ziekte wordt getroffen, is dit niet dodelijk voor uw uiteindelijke winst.

Bij aanpassingsvermogen draait het om opstaan en doorgaan in moeilijke tijden. Varkens moeten in alle omstandigheden kunnen groeien. In deze industrie raak je achterop als je geen vooruitgang boekt.

Ernie Meyer
Manager of Production & Technical Services Hypor USA

Noem het hardheid, vastberadenheid of veerkracht; de Hypor Magnus heeft 'het'. Als de Hypor Magnus een gezondheidsprobleem heeft, blijft hij eten, drinken en doen wat nodig is om te overleven. In het geval van eindberenlijnen die niet over deze eigenschap beschikken, kan verlies door dode dieren, en het bijbehorende financiële verlies, een echt probleem zijn voor varkenshouders. Het vermogen om een ziekte te verslaan is cruciaal voor uw bedrijf en een eigenschap waarmee de Hypor Magnus zich van de concurrentie onderscheidt.

“Zelfs middenin een ziekte blijven onze varkens groeien en beter presteren dan andere dieren in dezelfde situatie”, zegt Meyer. “Uit onze testen is gebleken dat de Hypor Magnus onder deze omstandigheden een dagelijkse gemiddelde groei kan vasthouden die gelijk is aan de dagelijkse gemiddelde groei tijdens testen waarbij zich geen gezondheidsprobleem voordeed. En dat is indrukwekkend, hoe je er ook naar kijkt.” (Zie Figuur 1)

Hypor Trial

Varkens willen door hun genetische eigenschappen groeien. Als de beperkingen van een gezondheidsprobleem zijn verholpen, compenseren varkens de groeiachterstand, maar alleen als ze zover komen. Dankzij zijn sterke wil om te gedijen, geeft de Hypor Magnus varkenshouders de kans hun dieren geneesmiddelen toe te dienen, de ziektefase door te helpen en ze de schade weer in te zien halen nadat het probleem is overwonnen.

Winstgevendheid door de gehele keten

Winstgevendheid door de gehele keten (TSP) is essentieel voor het behoud van uw bedrijf, net zoals veerkracht bij ziektes essentieel is voor de overlevingskans van varkens. Dat is ten dele waarom de Hypor Magnus onze inzet voor winstgevendheid door de gehele keten voor alle klanten perfect belichaamt.

Hypor Greg Simpson

Een van de belangrijkste oorzaken van winstderving binnen productiesystemen is het sterftecijfer of het niet gedijen van dieren. Varkens die problemen het hoofd kunnen bieden en blijven eten en groeien, zodat ze de slacht halen, zijn van grote waarde voor de winstgevendheid door de gehele keten. Heel eenvoudig: een levend varken betekent potentiële winst, een dood varken betekent een verlies dat je nooit meer kunt goedmaken.

Hypor Greg Simpson
Gregory Simpson
General Manager North America

Zoals elke varkenshouder weet, maakt varkens afleveren voor de slacht het verschil tussen geld verdienen of geld verliezen. Maar hoewel verlies door sterfte in veel gebieden wereldwijd een probleem blijft, dringen consumenten aan op meer overzicht op antibioticagebruik in de vleesindustrie en wordt de lijst van middelen die veehouders en dierenartsen mogen gebruiken om hun dieren te behandelen steeds korter. Daardoor moet de varkensvleesindustrie en manier vinden om met minder middelen meer voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we varkens nodig hebben die met weinig of geen hulp een ziekte kunnen overwinnen, en geen enkele eindberenlijn is daar beter toe in staat dan de Hypor Magnus.

“Voor ons als bedrijf schuilt de uitdaging in het feit dat we varkens moeten leveren die zonder antibiotica blijven groeien”, zegt Meyer. “Ik verwacht dat veel van de remedies tegen ziekten die we nu gebruiken in de toekomst niet meer gebruikt mogen worden, omdat consumenten, terecht of onterecht, vinden dat deze niet beschikbaar zouden moeten zijn. Er zijn al veel landen waar antibiotica al bijna niet meer worden gebruikt.”

Omdat de beperkingen ten aanzien van antibiotica ook in Noord-Amerika toenemen, is het nu tijd voor een eindberenlijn die goed gedijt. Waar sommige varkens zwak worden geboren en al vanaf het begin een achterstand hebben, staat de Hypor Magnus op, zet zich in beweging en stopt hij nooit echt, ongeacht de problemen waarmee hij te maken krijgt. Daardoor dalen uw productiekosten, zonder dat de prestaties minder worden. En daar draait het bij winstgevendheid door de gehele keten allemaal om.

Hoewel Hypor blijft werken aan cruciale eigenschappen als voerconversie, gemiddelde dagelijkse groei en intramusculair vet, is het vermogen om een ziekte te verslaan en sterker dan ooit terug te komen essentieel om varkenshouders optimaal van deze eigenschappen te laten profiteren. Door te laten zien dat hij daartoe in staat is, biedt de Hypor Magnus ons bedrijf en onze klanten een goed concurrentievermogen. Hoewel de Hypor Magnus geen Olympische medaille kan winnen, zou zijn ongeëvenaarde aanpassingsvermogen in uitdagende omstandigheden voor uw bedrijf zijn gewicht in goud waard kunnen zijn.