Duurzaamheid

Jeroen 0347.tif crop.jpg

Duurzaamheid is een belangrijke motivatie om nieuwe industrienormen op te stellen en innovatie te stimuleren.

Jeroen 0347.tif crop.jpg
Jeroen van de Camp
Hypor Director Global Operations and Services

Gebalanceerde fokkerij

Om op efficiëntie te kunnen fokken, worden binnen het fokprogramma dieren geselecteerd die minder voer en water consumeren. Daarnaast kunnen dieren worden geselecteerd op basis van hun residuele voerinname of gebruik van voerbestanddelen van mindere kwaliteit.

 De evenwichtige fokdoelen van Hypor bevorderen de duurzaamheid van varkensproductie door middel van sterke dieren die beter kunnen presteren in uitdagende omgevingen. Meer tools en identificatie van nieuwe voorspellende biomarkers voor dierenwelzijn worden ontwikkeld, om te kunnen selecteren op sterkere dieren.

Hypor drawing breeding value

Bioveiligheid

Hypor neemt een unieke verantwoordelijkheid om dierenwelzijn te garanderen. We fokken zeugen met voldoende spenen voor hun biggen en met een uitstekend speenvermogen. Groepsgedrag is een van de eigenschappen waarop Hypor selecteert. Groepsgedrag heeft invloed op voerefficiëntie, groei en het welzijn van elke zeug, elke big en elk vleesvarken.

 Om een hoog bioveiligheidsniveau te kunnen handhaven, zijn topfokken die aan hoge gezondheidseisen voldoen en back-up van genetische lijnen noodzakelijk en moet de gezondheid regelmatig worden gemonitord. Verantwoord gebruik van antibiotica en fokken op weerstandsvermogen tegen ziekten zijn slechts het topje van de ijsberg. We monitoren en meten dieren continu om vooruitgang te boeken op vele bioveiligheidsniveaus.

 Door genomische selectie toe te passen, kunnen we de milieuvoetafdruk van varkensvleesproductie de komende 50 jaar drastisch verkleinen. Broeikasgasreducties tot wel 27%, 44% minder verzuring en bijna 58% minder eutrofiëring zijn haalbaar.

Hypor drawing antibiotics

Dierenwelzijn

Normen en voorschriften

Wij vinden het van cruciaal belang om aan het begin van de keten de hoogst mogelijke dierenwelzijnsnormen toe te passen. We hebben een degelijk duurzaamheidsprogramma opgezet. Momenteel is een op de drie van onze fokdoelen gericht op welzijn. Onze fokprogramma's zijn erop gericht een diervoederketen te creëren waarvoor zo min mogelijk door de moderne veeteelt vereiste tussenkomst nodig is of waarvoor deze tussenkomst door de kenmerken en het gedrag van onze rassen overbodig is geworden. Al onze diersoorten worden geselecteerd op weerstandsvermogen en sterkte om dieren te fokken die onvermijdelijke problemen zonder antibiotica het hoofd kunnen bieden. Voor elke diersoort van Hendrix Genetics hebben we een dierenwelzijnsprogramma ontwikkeld dat is afgestemd op de kenmerken van de dieren en de specifieke regels van de sector. Deze normen worden wereldwijd consequent toegepast en zijn strenger dan de normen van de lokale regelgeving. Daarnaast moet elke werknemer, ongeacht of hij of zij direct contact met dieren heeft, ons dierenwelzijnsbeleid ondertekenen.

Pieter van As

We zijn nu koploper binnen de sector en we hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van de vier verplichte punten die we in het begin hebben geïdentificeerd: dierenwelzijn, gebruik van antibiotica, bioveiligheid en gezondheid & veiligheid.

Pieter van As
Pieter van As
Hendrix Genetics Sustainability Coordinator

Compassie en weerstandsvermogen van varkens

Dierenwelzijn garanderen houdt in dat we zeugen fokken met voldoende spenen voor hun biggen en met een uitstekend speenvermogen. Groepsgedrag is een andere eigenschap waarop we selecteren. Deze eigenschap heeft invloed op voerefficiëntie, groei en het welzijn van elke zeug, elke big en elk vleesvarken.

 Om zowel economische als ethische redenen zou stoppen met castreren van mannelijke biggen een grote stap vooruit betekenen. Vanuit productieperspectief zijn mannelijke dieren magerder en hebben ze een hogere voerefficiëntie dan gecastreerde dieren.

Verantwoord gebruik van antibiotica en fokken op weerstandsvermogen tegen ziekten zijn slechts het topje van de ijsberg. We monitoren en meten dieren continu om vooruitgang te boeken op vele bioveiligheidsniveaus. Door genomische selectie toe te passen, kunnen we de komende jaren tevens de milieuvoetafdruk van varkensvleesproductie drastisch verkleinen.

Schrijf u in voor de Hypor nieuwsbrief

Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws over onze ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Uw contactgegevens worden niet gedeeld, ze worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief.

Inschrijven