US FLag_unsplash.jpg

Gepubliceerd op 25 februari 2020

Amerikaanse markt biedt volop mogelijkheden

Neem het op twee na grootste land ter wereld, voeg hieraan een dynamische varkenssector toe, combineer dat met groei en je hebt een succesvolle mix. Voor die geneticabedrijven die uitdagingen en verandering niet schuwen, hebben de Verenigde Staten iets te bieden dat in deze tijd zeldzaam is: potentieel.

Allan.jpg

Op de korte termijn is prijs een groot probleem voor de Verenigde Staten. De marktprijs blijft dalen en blijft laag, waardoor het lastig is winst te maken. Bovendien is er weinig zicht op verbetering totdat het handelsgeschil met China is opgelost.

Allan.jpg
Allan Boonstra
General Manager USA

Het geschil betekent dat Amerikaanse varkenshouders niet kunnen profiteren van de voordelen van export, ook al is de varkenssterfte door Afrikaanse varkenspest (ASF) in China enorm.

Arbeidsproblemen

Arbeid is een voortdurend probleem, omdat producenten van elke omvang problemen hebben om personeel voor hun bedrijf te vinden. Het enige alternatief is vertrouwen op arbeiders uit andere landen, zoals Mexico, maar het is complex, kostbaar en tijdrovend om deze te vinden en te behouden.

Zoals voor veel landen geldt, is consolidatie momenteel de tendens in de Verenigde Staten; grote spelers kopen de kleinere op of de kleinere bedrijven gaan samenwerken. Momenteel zijn de 40 grootste varkensvleesbedrijven van het land goed voor twee derde van de totale productie.

Gregory_E7A0599.jpg

We zien ook een verschuiving in aandacht voor toegevoegde waarde op basis van ras, huisvestingssysteem, productie zonder antibiotica of volledig ‘natuurlijke, humane productie’. Er ligt meer focus op nicheproductie en daarin wat extra volume te realiseren en zodoende varkensvlees uit de commoditysfeer te halen.

Gregory_E7A0599.jpg
Gregory Simpson
General Manager North America

In de Verenigde Staten maakt men zich in toenemende mate zorgen over uitval vóór het spenen, dit is nu ongeveer 15%.

“Veel van onze concurrenten hebben een hoog percentage ‘levend geboren’ en ‘totaal geboren’ biggen en produceren daardoor grote aantallen vleesvarkens”, zegt Boonstra. “De keerzijde daarvan is een lager geboortegewicht per big, een lagere overlevingskans en een lager speengewicht, wat leidt tot een hoog percentage uitval vóór het spenen.”

Het ontstaan van kansen

Dit is een betreurenswaardige situatie, maar wel een situatie die geneticabedrijven volop kansen biedt: het verlagen van het sterftecijfer door hogere geboortegewichten, meer functionele spenen en zeugen die goede melkproducenten zijn.

Veel van de problemen die de Amerikaanse varkensvleesindustrie op dit moment teisteren, kunnen in feite worden aangepakt door geavanceerde bedrijven als Hypor. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de Hypor Libra* die wordt gezien als de beste totaalzeug voor de Amerikaanse markt. Omdat de Hypor Libra* eenvoudig te managen is, vereist deze minder arbeid dan haar concurrenten.

“De Hypor Libra* is daarnaast een uitstekende moeder die veel melk produceert”, vertelt Boonstra. “Uit recent onderzoek blijkt dat biggen van de Hypor Libra* 80 g meer colostrum krijgen dan het gemiddelde van onze drie belangrijkste concurrenten, waardoor haar biggen vanaf het begin een goede start maken.”

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat het geboortegewicht voor biggen van Hypor Libra* 140 g hoger ligt dan dat van andere biggen. Dit vertaalt zich naar een lagere uitval vóór het spenen, een betere vitaliteit en een hoger speengewicht, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor sterke groeicijfers gedurende de vleesvarkensfase.

Een ander voordeel van de Hypor Libra* is dat het een sterk dier is dat kan bogen op een sterftecijfer dat 2-3% onder het landelijk gemiddelde ligt.

“Dit is zowel vanuit economisch als vanuit emotioneel perspectief aanzienlijk”, zegt Boonstra. “Niemand wil dode zeugen hebben en te maken krijgen met de stress om ze te verplaatsen. Daarnaast staat iedere 1% verlaging van het zeugensterftepercentage gelijk aan een kwart extra gespeende big. Bij elkaar opgeteld, praten we dan al gauw over een extra half gespeend varken voor de Hypor Libra* door de consistent lagere zeugensterfte.”

Hypor werkt tevens aan het verbeteren van de overlevingskans in zijn eindbeerlijnen, waartoe ook de Hypor Magnus behoort, die bekend staat als snelst groeiende en meest voerefficiënte vleesrijke dier op de markt.

“De Hypor Magnus gedijt goed in geïntegreerde systemen, zoals de systemen in de Verenigde Staten”, vertelt Simpson. “Door het overlevingspercentage te verbeteren, kunnen we de varkenshouders echte economische kansen bieden. Uitval is een belangrijke oorzaak voor winstderving binnen de varkensvleesproductie. Wanneer je dieren hebt die goed gedijen en blijven leven, verdien je meer.”

Op uw plaatsen, klaar, groei!

Groei vindt zelden plaats zonder groeipijn en dat is binnen de Amerikaanse varkensvleesmarkt niet anders. Voor diegenen die de pijn kunnen verdragen en voor de winst gaan, zou het echter de moeite waard moeten zijn.

“De Amerikaanse varkensindustrie is een levendige en dynamische industrie”, zegt Boonstra. “Met de positieve tekenen te zien op aan het handelsfront met China, beginnen we beweging te zien in de richting van een oplossing van het geschil.”

Als je dat combineert met het uitroeien van ASF en de invloed daarvan op de Chinese Markt, lijkt de Amerikaanse varkensvleesindustrie af te stevenen op aanzienlijke groei.

Allan.jpg

Ik ben enthousiast over de goede positie waarin Hypor verkeert om zijn aandeel binnen de Amerikaanse markt uit te breiden. We investeren in ons bedrijf door middel van het uitbreiden van onze subfok, het vergroten van onze capaciteit en het scholen van ons personeel. Hypor gaat zich daarnaast steeds meer richten op grotere accounts en de implementatie van key-accountmanagement, waarbij de nadruk wordt gelegd op een teamaanpak.

Allan.jpg
Allan Boonstra
General Manager USA

“We hebben het juiste team en de juiste strategie in combinatie met de juiste genetica, waardoor Hypor en zijn klanten klaar zijn voor een succesvolle toekomst.”

Gerelateerde artikelen

, by
Soepele overgang Haven-kolonie

De overgang van ligboxen naar groepshuisvesting kan voor zowel de varkens als de varkenshouders die ze fokken een lastige fase zijn. Als deze overgang soepel verloopt, kunnen de varkens maximaal blij…

In contact komen met klanten in Latijns-Amerika

Doordat varkenscongressen in Latijns-Amerika als gevolg van COVID-19 zijn afgelast, is het lastig geworden om oplossingen te vinden om klanten te ontmoeten, maar het programma 'Tu Tecnico en Cas…

App maakt 'precision breeding' mogelijk

Tegenwoordig is de lijst van apps die u kunt downloaden oneindig, maar voor varkenshouders kan een app waardoor ze betere fokkerijbesluiten kunnen nemen onbetaalbaar zijn. Daarom maakt de varkensapp …