Hypor Economic Pathway

Gepubliceerd op 31 maart 2021

Nieuwe kijk op economische varkensprestaties

Economische duurzaamheid van de varkenssector kent twee factoren. De ene is het succes van de sector in de loop der tijd en de andere is de manier waarop de varkenssector duurzaam werkt en sociale en milieugerelateerde elementen beschermt. Bij duurzaamheid wordt niet alleen rekening gehouden met de economische prestaties van vandaag, maar ook met de economische prestaties in de realiteit van morgen. Als sector moeten we efficiënter gebruikmaken van de beschikbare middelen, nieuwe manieren vinden om gebruik te maken van middelen die momenteel te weinig worden ingezet en nieuwe middelen inzetten voor de productie van varkens.

Ecologische, sociale en economische trajecten dragen allemaal bij aan een duurzame productie van varkens. De uitstoot van broeikasgassen en gebruik van land zijn milieugerelateerde trajecten en dierengezondheid en -welzijn zijn thema’s binnen het sociale traject. Idealiter spelen duurzaamheidsinitiatieven in op een reeks thema's die alle drie deze trajecten omvatten. Een innovatie die gericht is op verbetering van een van deze trajecten kan negatieve en onverwachte gevolgen hebben voor andere duurzaamheidstrajecten. Hierdoor kan de algemene duurzaamheidsprestatie van het systeem verminderen. Om varkens te kunnen fokken die economisch rendabel, goed voor het milieu en vanuit sociaal oogpunt acceptabel zijn, moet met alle drie duurzaamheidstrajecten rekening worden gehouden. Hendrix Genetics wil de weg vrij maken naar een economisch duurzamere varkenssector. Als wereldwijde leider op het gebied van varkensfokkerij willen wij met ons merk Hypor de standaard zetten in duurzame varkensfokkerij.

In dit artikel richten wij ons op de economische duurzaamheid van de varkenssector, waarbij omzet, kosten en winstgevendheid vanzelfsprekende indicatoren zijn. Wij bespreken deze indicatoren door ons te richten op:

  1. het verbeteren van efficiëntie,
  2. het verbeteren van productiviteit en
  3. het voorkomen van verspilling.

Verbeteren van efficiëntie

Genetische vooruitgang is vooral gericht op het stap voor stap verbeteren van de efficiëntie om economisch rendement voor de varkenssector te creëren. De efficiëntie van de manier waarop zeugen, biggen en vleesvarkens varkensvlees produceren, vormt de kern van ons Hypor-fokprogramma. Om te beginnen, verbeteren we continu de voerefficiëntie van de zeug. Dit aspect wordt vaak vergeten, waarbij er toch zeker sprake is van verschillen tussen de genetica van verschillende zeugenlijnen.

Behalve een voerefficiënte zeug is arbeidsefficiëntie ook belangrijk. Agrarisch personeel is steeds lastiger te vinden en daarom zijn kalm gedrag, eenvoudig management, speenvermogen en de lengte van het reproductieve leven van een zeug allemaal belangrijke factoren die een groot beroep doen op agrarische arbeid. Waarom arbeid verspillen aan taken die een zelfredzame zeug zelf kan uitvoeren?

Onze duurzame norm voor het aantal functionele spenen: 4 x 4 = 16

Het aantal spenen en de positie daarvan zijn van belang. We werken toe naar 16 spenen in totaal: 4 paar boven de navel en 4 paar onder de navel. Met als algemeen doel dat het aantal functionele spenen hetzelfde is als het totale aantal geboren biggen om te voorkomen dat pleegzeugen nodig zijn.

Een extra aspect van het verbeteren van de efficiëntie van de zeug is zorgen dat ze beschikt over de juiste kwaliteiten, bijvoorbeeld dat ze voldoende spenen heeft. In onze fokpopulaties hebben we bijna het gemiddelde van 16 spenen bereikt. Dit aantal is belangrijk om de concurrentie voor spenen onder biggen te verminderen door te zorgen dat elke big een functionele speen heeft. Hierdoor hoeven geen pleegzeugen te worden ingezet. Zeugen moeten hun nakomelingen ook hoogwaardig colostrum en hoogwaardige melk geven.

Farrowing form Gratal 2012.PNG

Productiviteit verbeteren

Productiviteit wordt normaal gesproken gedefinieerd als de verhouding tussen de output van productie en de input van productiefactoren. Output wordt niet alleen gemeten in cijfers; de kwaliteit van de output is even belangrijk. Kwaliteit is vanaf het begin van belang. Daarom leggen we in al onze productlijnen selectiedruk op het geboortegewicht van biggen. Op dit moment halen we een gemiddelde van 1,5 kg voor onze commerciële biggen. Dit levert door een hogere overlevingskans, sterkere groei en meer volledig marktwaardige vleesvarkens meer winst op. Behalve op geboortegewicht selecteren we op lagere variatie van geboortegewichten binnen een toom. Uniformiteit rendeert gedurende de hele fase van geboorte tot slacht, waardoor er meer cycli per jaar mogelijk zijn en meer biggen het juiste marktgewicht bereiken.

Onze norm voor het geboortegewicht van duurzame biggen: 1,5 kg.

Gebleken is dat het geboortegewicht van biggen van invloed is op de levenslange prestaties. Biggen met een hoger geboortegewicht hebben meer kans om te overleven en in minder dagen het juiste marktgewicht te bereiken. We streven ernaar geen biggen van <1 kg bij de geboorte te hebben.

Het voorkomen van verspilling

Het voorkomen van verspilling levert misschien wel het meeste economische rendement op. Terugkomend op de zeug willen we voorkomen dat goede zeugen worden ingezet om biggen te spenen die ze niet zelf hebben geworpen. Dit is duidelijk een verborgen kostenpost die enorme invloed heeft op de algemene economische duurzaamheid van een individuele varkensproducent en de sector als geheel. Het voorkomen van de geboorte van biggen met een laag gewicht door middel van genetische selectie helpt verspilling van voer, arbeid en antibiotica te verminderen, omdat uit onderzoek is gebleken dat kleine biggen veel minder efficiënt met deze middelen omgaan. Dit is een aspect waarbij wij duidelijk in het voordeel zijn ten opzichte van de concurrentie. De overlevingskans in de fase vóór het spenen en de speen- en vleesvarkensfase houdt nauw verband met het geboortegewicht. Dieren verliezen tijdens het proces is een verspilling die we te allen tijde willen voorkomen en heeft, afhankelijk van wanneer de dieren overlijden, verschillende economische gevolgen. Daarom hebben we onze norm voor volledig marktwaardige vleesvarkens op 95% gesteld.

Norm: 95%, volledig marktwaardige vleesvarkens

Elk varken dat met het gespecificeerde doelgewicht (afhankelijk van de regio) op de markt komt en/of aan de eisen van het slachthuis voldoet. Dit betekent dat 95% van de varkens die in de biggenopfok worden geplaatst op de markt moet komen en we richten ons op 2% sterfte in de biggenopfok en 3% sterfte in de vleesvarkensfase.

Tot slot moeten we, na alle energie en middelen die in het grootbrengen van varkens worden geïnvesteerd, rekening houden met het eindproduct. Het economische rendement van een karkas kan worden beïnvloed door opbrengst, dripverlies, spier- en spekdikte, vleeskwantiteit en -kwaliteit, afhankelijk van de regio. Hoe meer karkassen aan de eisen van de markt of het slachthuis voldoen, des te meer economische waarde er wordt gecreëerd. We streven ernaar dat 98% van de volledig marktwaardige vleesvarkens die naar de slacht gaan aan het juiste waarderingssysteem voldoen. De waarderingssystemenverschillen wereldwijd, maar onze eindberenlijnen zijn voor vele markten geschikt, met karkaseigenschappen die bij vele systemen passen.

Norm: 98% voldoen aan het waarderingssyteem

We streven ernaar dat 98% van de vleesvarkens die naar de slacht gaan, voldoen aan de specificaties van het waarderingssysteem Het hangt van de markt af of deze systemen rekenen met levend gewicht of karkasgewicht, spier- of spekdikte, magervleesopbrengst of beste opbrengst.

Economische duurzaamheid is belangrijk voor aanhoudend succes van de varkenssector en biedt een solide basis voor meer investeringen in andere essentiële sociale en milieugerelateerde aspecten van duurzaamheid. De standaard zetten in duurzame varkensfokkerij is onze bijdrage aan 'Better breeding today for a brighter life tomorrow'.

Gerelateerde artikelen

, by
De Hypor Libra: duurzaam en sterk

De omschakeling van evenwichtig fokken naar duurzaam fokken is al begonnen. Dit is een overkoepelende focus in ons varkensfokprogramma, maar de voordelen kunnen op productniveau nauwkeuriger worden b…

, by
Door schakelen van evenwichtig fokken naar duurzaam fokken

Evenwichtig fokken is gericht op het in evenwicht houden van de vooruitgang van vele eigenschappen om te zorgen dat de totale supply chain voor varkensvlees winstgevend is. Deze eigenschappen kunnen …

, by
LFD Holding verlengt succesvolle samenwerking met Hendrix Genetics

Boxmeer, 10 februari 2021. LFD Holding, de grootste biggenproducent van Duitsland, verlengt zijn succesvolle samenwerking met Hendrix Genetics. Hendrix Genetics blijft het management en personeel van…