piglet tag

Gepubliceerd op 12 oktober 2021

De Hypor Libra: het werpen en spenen van tomen nu en de toekomst

De productiviteit van een zeugenbedrijf is niet afhankelijk van één factor, maar van een combinatie van vele factoren. Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, biedt genetische oplossingen om klanten productiever te laten zijn en meer winst te maken ten einde de duurzaamheid van hun bedrijf te verbeteren.

Elk jaar nodigen we onze Hypor Libra-klanten vanuit de hele wereld uit om deel te nemen aan een jaarlijkse benchmark van productieresultaten. Om de resultaten van 2020 te presenteren, delen we een serie van drie artikelen die elk op een ander onderwerp ingaan:

  1. Toomkenmerken
  2. Reproductie-efficiëntie en
  3. Langleefbaarheid.

Dit artikel gaat over de toomkenmerken van de Hypor Libra wereldwijd.

Libra benchmark graph 2020 NL

Op Afbeelding 1 ziet u de toomkenmerken van de Hypor Libra in het verleden (ononderbroken lijnen), het heden en de toekomst (stippellijnen). In 2020 produceerden de best presterende varkensbedrijven wereldwijd gemiddeld 15,4 totaal geboren, 14,5 levend geboren en 13,0 gespeende biggen. Deze bedrijven hebben een geweldige toomprestatie gerealiseerd met een uitvalspercentage vóór het spenen van slechts 9,8%. Hieruit blijken de kwaliteit van de biggen en de moederschapskwaliteiten van de zeug. Met het oog op de toekomst staan voor ons duurzame fokdoel voor toomkenmerken twee gedachten centraal: er moet voor elke geboren big een functionele speen zijn en elke toename van het aantal biggen moet terug te zien zijn in het totaal geboren, levend geboren en aantal gespeende biggen zijn. In lijn met dit fokdoel hebben we voor de toekomst twee standaarden gesteld.

Onze standaard voor functionele spenen: 4 x 4 = 16

Het aantal spenen en de positie daarvan zijn van belang. We werken toe naar 16 spenen in totaal, waarvan 4 paar boven de navel en 4 paar onder de navel. Het algemene doel is dat het aantal functionele spenen hetzelfde is als het totale aantal geboren biggen om te voorkomen dat pleegzeugen nodig zijn.

Functional teats

Onze standaard voor toomkenmerken: 16-15-14

We hebben de standaard gesteld op 16 biggen totaal geboren, 15 biggen levend geboren, 14 gespeende biggen. Voor elke toename van het totale aantal geboren biggen moet er sprake zijn van een evenredige (of grotere) toename van het aantal levend geboren en gespeende biggen. Dit doel waarborgt dat een verbetering van het totale aantal geboren biggen ook een verbetering van het aantal gespeende biggen betekent.

Litter characteristics

De focus op speencapaciteit is altijd leidend geweest binnen ons fokprogramma, omdat de zeug de efficiëntste medewerkster van het bedrijf is. Een zeug met het juiste aantal functionele spenen zorgt dat alle biggen gedurende de zoogfase een grote hoeveelheid colostrum en melk krijgen. Onze klanten vermijden zo de efficiëntie die verloren gaat als gevolg van melkvervangers en pleegzeugen.

Hypor zet de standaard voor duurzame varkensfokkerij door te selecteren op een zeug met het juiste aantal functionele spenen en uitstekende moederschapskwaliteiten die de juiste toomkenmerken oplevert voor een productief varkensbedrijf en een duurzame toekomst.

Gerelateerde artikelen

, by
Het toepassen van hygiënezones

Sterke bioveiligheidsprotocollen zijn het belangrijkste verdedigingsmechanisme tegen ziekte. De gezondheid van varkens is niet alleen belangrijk voor dierenwelzijn, maar beschermt ook de economische …

, by
De Hypor Kanto: duurzaam en een superieure vleeskwaliteit

Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, maakt een ontwikkeling door van evenwichtig fokken naar duurzaam fokken. Dit geldt voor alle producten in ons portfolio. De Hypor Kanto, onze Duroc-berenl…

, by
De beste verdediging tegen ziektes? Bioveiligheidsmaatregelen en hygiënezones

Als een van de meest toonaangevende varkenshouders erkent Hendrix Genetics dat sterke bioveiligheidsmaatregelen een belangrijke rol spelen in de gezondheid en veiligheid van varkens. Bioveiligheid is…