Piglets with sow.PNG

Gepubliceerd op 31 maart 2021

De Hypor Libra: duurzaam en sterk

De omschakeling van evenwichtig fokken naar duurzaam fokken is al begonnen. Dit is een overkoepelende focus in ons varkensfokprogramma, maar de voordelen kunnen op productniveau nauwkeuriger worden bekeken. De Hypor Libra biedt uiteraard een geweldige economische waarde, maar haar eigenschappen kunnen ook worden gewaardeerd om hun bijdrage aan sociale en ecologische duurzaamheid. Lees meer over de duurzaamste zeug in de sector.

Multidimensionale efficiëntie

De Hypor Libra wordt gefokt om een productieve en efficiënte moeder te zijn. Eén manier om dit te classificeren is door middel van superieure langleefbaarheid. Dit houdt in dat de zeug lang genoeg productief zou moeten zijn binnen de groep om ten minste drie tomen te spenen. Voor onze klanten behaalt 75 % van alle Hypor Libra-gelten dit retentiepercentage tot pariteit 3. De gemiddelde score ligt bij pariteit 5. Voor klanten die met krappe economische marges werken, kan het vinden van de extra toegevoegde waarde een groot verschil maken voor de winst.

Langleefbaarheid is ook een functie van de beenstructuur. Kreupelheid is een van de belangrijkste redenen voor het ruimen van zeugen binnen de sector. Stevig beenwerk is daarom essentieel. Hendrix Genetics is het enige wereldwijde geneticabedrijf die de zeugen van de zuivere zeugenlijnen volledig in groepen huisvest tijdens de drachtfase. Inherent hieraan is dat dieren met goed beenwerk worden geselecteerd. Een ander aspect van langleefbaarheid is zeugensterfte. Dit wordt een steeds grotere zorg binnen de sector. Onze klanten ervaren ten minste een voordeel van 2% ten aanzien van zeugenoverleving vergeleken met het gemiddelde binnen de sector.

De Hypor Libra kan haar eigen biggen eenvoudig spenen. Dit lijkt misschien een vaststaand feit, maar als een zeug niet voor elke big voldoende spenen heeft, zijn de biggen in het nadeel om gezond en sterk te worden. Onze zeug wordt gefokt op 16 functionele spenen. In totaal fokken we op 16 totaal geboren, 15 levend geboren en 14 gespeend. Met deze norm kan elke big de vereiste hoeveelheid colostrum krijgen; een positieve indicator van gezonde gewichtstoename en overleving.

Als jouw groep bestaat uit sterke, gezonde dieren wordt elk middel volledig gebruikt om hun volledige reproductiepotentieel te benutten. Vanuit economisch perspectief is selecteren op zeugen die hun biggen efficiënt opvoeden niets nieuws, maar de voordelen voor ecologische en sociale duurzaamheid zijn van toegevoegde waarde.

Kwaliteitsbiggen vanaf het begin

Het staat vast dat biggen met een hoger geboortegewicht een grotere kans hebben om te overleven en in minder dagen een volledig marktwaardig vleesvarken te worden. Door de geboortegewichten van individuele biggen te meten, kunnen we zeugen selecteren die constant tomen biggen met hoge geboortegewichten produceren. Onze Hypor Libra produceert biggen met een gemiddeld geboortegewicht of 1,5 kg, waarvan 90 % meer dan 1 kg weegt. Deze zware biggen hebben meer kans om voldoende colostrum te consumeren, te overleven tot ze met een hoger gewicht gespeend worden en in minder dagen volledige, marktwaardige vleesvarkens te worden.

Naast zware geboortegewichten is de uniformiteit (of gebrek aan variatie) van het gewicht van biggen ook een cruciaal onderdeel van de som. Uniforme tomen betekenen ook minder lichtgewicht biggen en gelijke concurrentie voor de spenen. Uniformere, zwaardere biggen leveren een algemeen betere leefbaarheid op. Afgezien van het duidelijke economische voordeel van zwaardere geboortegewichten is er ook een sociale component. Zwaardere biggen zijn vanaf de geboorte sterker en hebben een grotere kans om te overleven, wat leidt tot een algemeen beter dierenwelzijn.

Large White Sow and Libra Piglets (2).PNG

Waardevolle vleesvarkens bieden grote voordelen.

We erkennen dat de zeug 50% van het marktwaardige varken bepaalt. Daarom is evenwicht tussen eigenschappen van cruciaal belang. Het resultaat is een zeug die efficiënt biggen produceert en speent die snel en voerefficiënt groeien. Een nadruk op meer volledig marktwaardige vleesvarkens heeft positieve gevolgen voor ecologische en sociale duurzaamheid.

Doordat wij ons richten op de uniformiteit van groei binnen de zeugenlijnen, produceert de Hypor Libra vleesvarkens die met een vergelijkbaar gewicht starten en eindigen. Hierdoor kan de periode waarbinnen het transport plaatsvindt korter worden en kan zelfs het aantal transporten afnemen als varkens uniformer zijn. Uniforme varkens zijn ook gunstig vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De varkens zullen minder snel concurreren als er minimale fysieke verschillen binnen de groep zijn. Dit leidt tot een comfortabelere omgeving waarin de varkens goed gedijen.

Het belang van een zwaar geboortegewicht en uitstekende speencapaciteit zijn van invloed op de prestaties gedurende het hele leven. Als biggen een goede start krijgen, is de kans groot dat meer biggen aan alle eisen voldoen om een volledig marktwaardig varken te worden.

De Hypor Libra laat in alle opzichten duurzaamheid zien. Het evenwicht tussen de productiviteit en reproductie-efficiëntie van de zeug resulteert in een groot aantal uniforme biggen tijdens haar leven. Dit alles zonder dat het ten koste gaat van haar vermogen om een volgende toom te produceren. De prestaties van de Hypor Libra leveren onze klanten de beste waarde op en dit is slechts één voorbeeld van ons doel om de norm te bepalen ten aanzien van duurzame varkensfokkerij.

Gerelateerde artikelen

, by
Nieuwe kijk op economische varkensprestaties

Economische duurzaamheid van de varkenssector kent twee factoren. De ene is het succes van de sector in de loop der tijd en de andere is de manier waarop de varkenssector duurzaam werkt en sociale en…

, by
Door schakelen van evenwichtig fokken naar duurzaam fokken

Evenwichtig fokken is gericht op het in evenwicht houden van de vooruitgang van vele eigenschappen om te zorgen dat de totale supply chain voor varkensvlees winstgevend is. Deze eigenschappen kunnen …

, by
LFD Holding verlengt succesvolle samenwerking met Hendrix Genetics

Boxmeer, 10 februari 2021. LFD Holding, de grootste biggenproducent van Duitsland, verlengt zijn succesvolle samenwerking met Hendrix Genetics. Hendrix Genetics blijft het management en personeel van…