Libra piglets with sow_Sommer 2015.jpg

Gepubliceerd op 30 november 2021

De Hypor Libra: de zeug die blijft

Uw groep lijkt goed te presteren, maar hoe presteren de afzonderlijke zeugen en hoe lang kunnen zij in de groep blijven?

Elk jaar nodigen we onze Hypor Libra-klanten vanuit de hele wereld uit om deel te nemen aan een jaarlijkse benchmark van productieresultaten. Om de resultaten van 2020 te presenteren, delen we een serie van drie artikelen die elk op een ander onderwerp ingaan:
1. Toomkenmerken
2. Reproductie-efficiëntie en
3. Langleefbaarheid.

Dit artikel gaat over de langleefbaarheid van de Hypor Libra en richt zich op de agrarische bedrijven die deelnemen aan de benchmark voor Noord- en Zuid-Amerika.

Het economische belang van aanhoudingspercentage

Langleefbaarheid, of retentie, is een meting van het vermogen van de zeug om productief te blijven, sterk beenwerk te behouden en te overleven in de groep. Er zijn zeker meerdere factoren van invloed op het aanhouden van zeugen, maar hoe langer de zeug in de groep kan blijven, des te groter de kans is dat zij haar initiële investering terugverdient, geld verdient voor de producent en uiteindelijk meer biggen speent tijdens haar leven. De vuistregel is dat een zeug 3 tomen moet spenen voordat zij haar initiële investering heeft terugverdiend. In onderstaande grafiek ziet u de aanhoudingspercentages van de topbedrijven in Noord- en Zuid-Amerika, waar 95% van de gelten die de groep binnenkomen wordt gedekt, 90% een 1e toom speent, 82% een 2e toom speent en 75% een 3e toom speent. Met een aanhoudingspercentage voor gelten van 75% tot pariteit 3 verdient de meerderheid niet alleen de initiële investering terug en blijft deze productief tot na pariteit 3, maar draagt deze ook de kosten van alle gelten die niet werden behouden.

Retention rate graph_EN.png

Een hoog aanhoudingspercentage tot pariteit 3 is ook gewenst vanuit productiviteitsoogpunt, omdat pariteit 3-5 het meest productief zijn. Het is daarom niet altijd een voordeel om een hoger vervangingspercentage (>50%) te hebben. Hoe beter het zeugenmanagement is, des te hoger is het aanhoudingspercentage. Dit geldt vooral voor de jonge vrouwtjesdieren. De Hypor Libra is een eenvoudig te managen zeug met een sterke berigheid snel na het spenen en een laag percentage herdekkingen. Deze beide factoren dragen bij aan een hoger aanhoudingspercentage. Om de aanhouding van gelten in de groep te verbeteren, is het essentieel om vervangende gelten te fokken met sterk beenwerk die in staat zijn gedurende de eerste lactatie een goede lichamelijke conditie te behouden. De eerste dracht-lactatiecyclus is van invloed op het succes van de volgende voorplantingscyclus.

Het retentiepercentage wordt beïnvloed door verwijdering van zeugen, vooral door ruiming, en een kleiner deel door sterfte of euthanasie op het bedrijf. In het gunstigste geval hebben we een groep waarbij we kunnen kiezen welke zeugen we verwijderen (vrijwillig ruimen vanwege leeftijd of slechte prestatie) en het aantal onvrijwillige ruimingen (vanwege reproductie- en bewegingsproblemen) kunnen verminderen. Om het aanhoudingspercentage te verhogen, moeten we eerst vaststellen wat de belangrijkste redenen voor verwijdering zijn op het bedrijf. Daarna is het eenvoudiger om een verbeteringsplan te maken.

Hypor bepaalt de standaard voor de duurzame varkensfokkerij door een sterke zeug te selecteren die toom na toom productief en efficiënt is. Betere aanhouding van zeugen maakt het mogelijk om minder te ruimen en te vervangen, voor een productief bedrijf en een duurzame toekomst.

Gerelateerde artikelen

, by
De Hypor Libra: het belang van reproductie-efficiëntie

Hoeveel biggen spenen uw zeugen per jaar? Dat is een normale vraag als het om de productiviteit van een zeugenbedrijf gaat. Maar de puzzel van gespeende biggen/zeug/jaar bestaat uit vele stukjes die …

, by
De Hypor Libra: het werpen en spenen van tomen nu en de toekomst

De productiviteit van een zeugenbedrijf is niet afhankelijk van één factor, maar van een combinatie van vele factoren. Hypor, het varkensmerk van Hendrix Genetics, biedt genetische oplossingen om kla…