14648-family-pig-facility.jpg

Gepubliceerd op 19 december 2019

De ideale varkenshouderij

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe de ideale varkenshouderij eruit zou zien? Een samenwerkingsverband van agrariërs, onderzoekers, architecten en specialisten op het gebied van diergedrag heeft een bedrijfsomgeving gerealiseerd waarin varkens hun natuurlijke gedrag binnen een familie-eenheid kunnen vertonen; in deze omgeving zijn allerlei innovaties geïntegreerd. Projectpartners Hendrix Genetics en Hypor hebben een samenwerkingsovereenkomst met Het Familievarken gesloten voor de plaatsing van de eerste familie Hypor-varkens in dit proefbedrijf.

Klik hier om te zien hoe onze varkens sinds mei 2019 in hun nieuwe onderkomen genieten.

Wat is Het Familievarken?

Het Familievarken is een innovatief agrarisch bedrijf in Nederland. De missie van het bedrijf is een gangbaar systeem ontwikkelen dat hoge welzijnsnormen en winstgevende productie met elkaar verenigt en waar de dieren gelukkiger en gezonder zijn. Het resultaat is een volledig herontworpen systeem dat goed functioneert en tegelijkertijd maatschappelijk aanvaardbaar is voor de consument. Samenwerkingspartners die betrokken zijn bij dit project zijn Wageningen University & Research, Coppens Diervoeding, Agrifood Capital, Cangurus Architecten, Dura Vermeer, Noldus Information Technology, Inno+. Wageningen University & Research heeft het natuurlijke gedrag van varkens onderzocht en hiervan een samenvatting gemaakt en deze bevindingen zijn gebruikt om de proefstal te ontwerpen.

Bedrijfsontwerp

De eerste dieren die in het pilotbedrijf werden geplaatst, waren Hypor Libra*-zeugen. Van nature doet een varken zijn behoefte bij voorkeur steeds op dezelfde locatie. Inspelend op dit instinct is de stal van speciale "varkenstoiletten" met directe mestafvoer voorzien. Dit vermindert de uitstoot van ammoniak en de daarmee gepaard gaande geur van de stal, iets waarmee zowel de varkenshouder als zijn buren blij zijn. Er zijn nestkamers waar de zeugen in hun eentje hun biggen kunnen voeden en verzorgen, met minimale interventie door mensen. Ook kunnen de varkens hun natuurlijke gedrag, zoals in zand wroeten en in de modder rollen, in een open ruimte vertonen.

Hypor Libra*-zeugen zijn rustig en kunnen gemakkelijk in groepshuisvesting gehouden worden. Ze passen daarom perfect bij systemen van dit type. Deze zeugen bieden een mooie balans tussen vruchtbaarheid en efficiëntie: ze brengen sterke, uniforme biggen met hoge leefbaarheid voort. Dit zorgt voor een lager vervangingspercentage en een hogere productiviteit gedurende de hele levensduur.

Datagestuurde bedrijfsvoering is een belangrijk onderdeel van het project. Frank Wind en Tjacko Sijpens, de initiatiefnemers achter Het Familievarken, zeggen: "In de toekomst willen we duurzaam varkensvlees beschikbaar maken voor alle consumenten en zo nauwkeurig mogelijk kunnen voorspellen wat een varken nodig heeft om gezond en efficiënt te groeien. Wij werken met hightechbedrijven samen om het gedrag van de varkens in de stal te analyseren. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om het welzijn, de gezondheid en de efficiëntie van de groei van elk individueel familievarken te verhogen."

We zijn er trots op met onze varkens, die er speciaal voor geselecteerd zijn om het goed te doen in allerlei verschillende omgevingen, waaronder Het Familievarken, deel uit te maken van dit project en van deze nieuwe benadering van de varkenshouderij. Door dergelijke innovatieve projecten te ondersteunen, kunnen we echt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de welzijnsnormen en de duurzaamheid van de sector.

Gerelateerde artikelen

, by
Verhoging van de biosecuritynormen ten behoeve van een veilige wereldwijde toevoer

Net zoals we het hebben over het ondersteunen van onze inzet voor dierenwelzijn met maatregelen is biosecurity ook een onderwerp waarvoor we concrete normen aan het opstellen zijn. Biosecurityprogr...

Amerikaanse markt biedt volop mogelijkheden

Neem het op twee na grootste land ter wereld, voeg hieraan een dynamische varkenssector toe, combineer dat met groei en je hebt een succesvolle mix. Voor die geneticabedrijven die uitdagingen en ve...

App maakt 'precision breeding' mogelijk

Tegenwoordig is de lijst van apps die u kunt downloaden oneindig, maar voor varkenshouders kan een app waardoor ze betere fokkerijbesluiten kunnen nemen onbetaalbaar zijn. Daarom maakt de varkensap...