Gezondheidsondersteuning

Hypors gezondheidsondersteuning

De complexiteit van ziekten in een gemondialiseerde wereld vraagt om een effectieve gezondheidsstrategie, gebaseerd op wetenschap en praktijkervaring. Het is van cruciaal belang om voor dreigingen een concrete, transparante en consequente aanpak te hanteren. Dit is essentieel voor het beheer, zowel op nationaal als internationaal niveau. We willen dreigingen zo veel mogelijk beperken door dieren te produceren die aan hoge gezondheidseisen voldoen/met SPF-status, biosecurity systemen te bewaken en de juiste vaccinatieplannen op te stellen.

Hypors gezondheidsteam geeft advies ter ondersteuning van preventie en beheer van uitbraken van ernstige dierziekten. Het verbeteren van diergezondheidssystemen is de effectiefste manier om wereldwijd de gezondheid van mens en dier te waarborgen.

Hypor drawing bactaria
Hypor Wouter

Samenwerking tussen de verschillende partners is cruciaal voor effectieve en efficiënte inspanningen.

Hypor Wouter
Wouter Deley DVM
Senior Veterinarian & Health Manager Hypor

Wilt u meer informatie over gezondheidsbeheer?

Neem contact op met onze experts