BioHypor

BioHypor

Verschillende varkenshouders hebben verschillende behoeften. Daarom biedt Hypor unieke oplossingen om een productieve ouderdierenpopulatie (GGP populatie) op uw varkensbedrijf op te kunnen bouwen en te behouden met het door u gewenste biosecurity niveau.

Hoe en wat

BioHypor is een geavanceerd vervangingssysteem dat ontwikkeld is om de winstgevendheid door de gehele keten te verhogen door snellere verspreiding van topgenen, delen van gedetailleerde informatie, betere biosecurity en uitgebreide technische ondersteuning. Het BioHypor-systeem werd geïntroduceerd in 1994 en inmiddels zijn wereldwijd vele BioHypor-systemen in productie.

BioHypor is in wezen een a mini-fokkerij dat binnen het varkensbedrijf van een klant wordt opgezet. Na een eerste vulling met goede grootoudergelten (GGP-gelten) wordt het varkensbedrijf van de klant gesloten voor invoer van levende dieren. Nieuwe genen komen uitsluitend binnen via vers GGP-sperma van een Hypor Gene Transfer Centre. De gecombineerde mini-varkensfokkerij- en vermeerderingspopulatie (GGP & GP populatie) varieert van 7% - 10% van het commerciële PS-bestand.

Hypor Libra Icon USP 1 reproductive efficiency_new.jpg

Productiviteitsgegevens van de zeugen van de klant worden elektronisch in de Hypor-database ingevoerd. De gegevens worden door het MiXBLUP-programma gehaald voor een snelle, zeer accurate schatting van de fokwaarde die wordt gebruikt om selectie-aanbevelingen voor het mini-fokkerijbedrijf van de klant te formuleren. Eersteklas gelten worden geselecteerd om opnieuw in de GGP-populatie te worden ingebracht. Tweedeklas gelten worden geselecteerd om in de grootouderpopulatie (GP-populatie) te worden ingebracht waar ze worden gedekt met GGP-sperma om Hypor Libra F1 PS-gelten te produceren. Hierdoor verloopt de rechtstreekse overdracht van topgenen naar het GP-niveau sneller.

BioHypor-klanten hebben toegang tot onze Support Platforms; een multidisciplinair team van lokale en wereldwijde experts op het gebied van genetica, kunstmatige inseminatie, algemene varkenshouderij, voeding, gezondheid, product management en marketing. 

Hypor general icon sow.jpg