Maxter-Libra Farrowing 5

Gepubliceerd op 30 november 2020

Wereldwijde benchmark productieresultaten Hypor Libra* 2019

Welke kenmerken zoekt u in een zeug? Vindt u het vermogen om eenvoudig een toom kwaliteitsbiggen te kunnen werpen, grootbrengen en spenen belangrijk? Wilt u een zeug die gedurende vele pariteiten in de groep kan blijven met een minimaal aantal niet-reproductieve dagen? Wat als u een zeug zou kunnen krijgen die al deze kenmerken heeft? Wij stellen u graag voor aan de Hypor Libra*.

De Hypor Libra* is de meest effiënte zeug en ze geeft u de kwaliteitsbiggen die eenvoudig uitgroeien tot waardevolle vleesvarkens. Het evenwicht tussen de productiviteit en reproductie effieciëntie van de zeug resulteert in een commerciële zeug die per jaar een groot aantal uniforme biggen produceert en speent. Dit alles zonder dat het ten koste gaat van haar vermogen om een volgende toom te produceren. Hypor bepaalt de norm voor de duurzame varkensfokkerij door een zeug te leveren die op efficiënte wijze levenslang kwaliteitsbiggen produceert.

Libra proofpoints_NL

Kenmerken toom: verleden, heden en toekomst

De jaarlijkse Hypor Libra* Global-benchmark biedt ons de mogelijkheid om wereldwijd prestaties uit het verleden en heden te volgen om beter te kunnen beoordelen waar we in de toekomst heen willen. De ononderbroken lijnen geven onze geschiedenis weer en de stippellijnen geven weer welke kant we met onze fokdoelstellingen op gaan:

Libra benchmark graph_NL

Onze fokdoelstellingen voor toomkenmerken zijn duidelijk:

Breeding objectives_NL.jpg

Hypor geeft zijn klanten wat het belooft

Vergeet de reproductieefficiëntie niet!

Er is meer nodig voor bedrijfsproductiviteit dan individuele toomkenmerken. Jaarlijkse productiviteit en overlevingskans van de zeugen zijn ook onderdeel van de som om een commerciële zeug te leveren die elke toom weer uitblinkt in reproductieefficiëntie.

repro_table_NL

De focus op reproductieefficiëntie is duidelijk:

  • Minder terugkomers, kortere interval van spenen tot dekken, lagere zeugensterfte
  • Hogere worpindex en aantal tomen/zeug/jaar
  • Al deze parameters zijn van invloed op gespeende biggen/zeug/jaar en zorgen dat wij beter presteren dan het gemiddelde binnen de industrie

De standaard zetten voor

Hypor bepaalt de norm voor duurzame varkensfokkerij en uit de Global benchmark 2019 voor de Hypor Libra* blijkt duidelijk dat ons fokprogramma een efficiënte zeug oplevert die gedurende haar leven veel kwaliteitsbiggen kan produceren. Deze biggen worden op hun beurt waardevolle vleesvarkens.

Gerelateerde artikelen

, by
Hypors handleiding voor effectief kraamstalmanagement

De Hypor Libra* is een efficiente zeug die meer kwaliteitsbiggen kan leveren met minder arbeid. Desondanks kan ze, met kleine wijzigingen in het kraamstalmanagement, nog meer kwaliteitsbiggen per too…

, by
Welkom Joop Kersten als nieuwe Managing Director voor de Business Unit Swine

Op 14 september begon Joop bij Hendrix Genetics als de nieuwe Managing Director van de Business Unit Swine (Hypor). Hij verheugt zich erop een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het b…

, by
Geen woorden maar daden ten aanzien van dierenwelzijn

Dierenwelzijn staat centraal bij Hendrix Genetics. Het is makkelijk om dit te zeggen, maar lastiger om deze woorden om te zetten in echte, tastbare daden. We zijn een groeiend fokkerij voor verschill…