Bon Accord-1

Gepubliceerd op 28 mei 2019

“Veiligheid voorop” is bedrijfsresultaat voor topfokkerij

Zoals elke varkenshouder weet, is het goed voor het bedrijfsresultaat om veiligheid hoge prioriteit te geven. Deze filosofie wordt gedeeld door de nieuwe topfokkerij Bon Accord in Ituna, Saskatchewan, in Canada. Deze bepaalt wat ze doen en de manier waarop ze het doen. Het bedrijf met 1200 zeugen van werpen tot slacht beschikt over geavanceerde technologie en apparatuur, maar het blinkt pas echt uit door de focus op biosecurity.

Hypor Wouter

Met de biosecurity-kenmerken en -procedures bevestigen we onze gezondheidstoestand en dat is vanuit genetisch oogpunt essentieel voor een topfokkerij. We boeken hier genetische vooruitgang en dat kan alleen als het genetisch potentieel van dieren tot uitdrukking kan komen.

Hypor Wouter
Dr. Wouter Deley
Senior Veterinarian & Health Manager Swine Hendrix Genetics

De dieren op Bon Accord zijn ook ideaal voor de export. De meeste landen zijn zeer beschermend met betrekking tot ziekten. Daarom moeten varkens die ze importeren vrij zijn van een lange lijst met pathogenen. Een bedrijf kan het beste dier ter wereld hebben, maar als dit dier niet de juiste gezondheidstoestand heeft, komt het veel landen gewoon niet binnen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen op Bon Accord probeert het bedrijf altijd meer te doen. Het plan is dat elk voertuig dat het bedrijf nadert een infectiecontrole ondergaat. Er staat ook een nieuw, verwarmd gebouw op de planning waar in de winter vrachtwagens gedesinfecteerd kunnen worden.

“Veel mensen denken dat het risico op ziekten in de winter lager is, omdat niets overleeft in de kou, maar lage temperaturen zijn eigenlijk de beste isolatie om een pathogeen in leven te houden. Dit verwarmde gebouw benadrukt onze inzet voor een goede gezondheid.”

Op lange termijn is het de bedoeling dat er ook een kleine diervoederfabriek aan de rand van de locatie komt, zodat risico's van vrachtwagens met voer volledig worden uitgesloten en operators controle hebben over de grondstoffen.

En zoals bij alle activiteiten van Hypor is het natuurlijk pas begonnen als winstgevendheid door de gehele keten wordt ondersteund. En dat doet Bon Accord. Door de goede gezondheidstoestand van Bon Accord te beschermen, neemt het aantal vaccinaties af en dalen de totaalkosten hiervan, omdat vaccinaties alleen worden gegeven om dieren voor te bereiden op transport. Voor klanten betekenen gezondere dieren een betere voerconversie en lagere voerkosten (voerkosten zijn de belangrijkste factor voor stijging van de productiekosten). Er is ook een voordeel voor de maatschappij als geheel, omdat door een betere biosecurity de noodzaak van antibiotica afneemt.

“Beginnen met een goede gezondheidstoestand is één ding, maar het is de kunst om deze ook te behouden. De wereld is klein en mensen van overal ter wereld komen naar Canada. We moeten er rekening mee houden dat het ruimen de oude manier is om met wijdverbreide ziekten om te gaan. Er bestaan geen vaccins voor dreigingen als PED en ASF, dus we kunnen deze alleen maar buiten de deur houden, en daarbij draait het om biosecurity.”

Het is voor varkenshouders een extra voordeel dat de procedures op Bon Accord de norm worden die met klanten van Hypor wordt gedeeld. Het bedrijf blijft deze procedures evalueren en aanpassen om de norm te behouden en communiceert tegelijkertijd verbeteringen met de industrie. Zo genereren bedrijven als Bon Accord interne kennis waardoor Hypors biosecurity verbetert en die van klanten daardoor ook.

Hypor Wouter

Mensen uit de traditionele varkensproductie denken misschien dat we gek zijn omdat we ons constant op biosecurity richten, maar plaatsen als Bon Accord zijn niet te vergelijken met traditionele productie. We leven in een tijd met extreme ziektedreigingen. Daarom moeten we extreme maatregelen nemen om onze goede gezondheidstoestand te beschermen, onze export te handhaven en het bedrijfsresultaat van onze klanten te waarborgen.

Hypor Wouter
Dr. Wouter Deley
Senior Veterinarian & Health Manager Swine Hendrix Genetics