Libra*

Gepubliceerd op 22 maart 2019

Spenen als basis van uw succes

In de varkensvleesindustrie is kwantiteit zonder kwaliteit geen optie. Traditioneel wordt de productiviteit van zeugen gedefinieerd als het aantal gespeende biggen per zeug per jaar. De kwaliteit van die gespeende biggen is echter ook van belang, want zo krijgen de biggen de beste kans om in een kleiner aantal dagen hun marktgewicht te bereiken.

De winstgevendheid van een varkenshouder wordt bepaald door de hoeveelheid varkensvlees die per zeug in de kudde wordt verkocht. Speenvermogen is dus een cruciaal element voor succes.

Deze verandering van opvatting is te danken aan de enorme verbetering in het totale aantal geboren biggen in de afgelopen twintig jaar"

Jordi Vila
Geneticus, Hypor

“Sinds de invoering van de BLUP-index [Best Linear Unbiased Prediction] heeft het totale aantal geboren biggen zich ontwikkeld op een tempo van ~0,6 geboren biggen per zeug per jaar. Helaas heeft deze gigantische verbetering ook een schaduwzijde: gevolgen voor de biggenkwaliteit, de overlevingskans en de prestaties op latere leeftijd. In deze context zijn speningseigenschappen steeds belangrijker geworden om de nadelen van de sterke toename in het totale aantal geboorten te compenseren.”

De Hypor Libra* is een uitstekend voorbeeld van het optimaliseren van de speningsprestaties doordat vooral naar belangrijke fokcriteria wordt gekeken.

Totale aantal en kwaliteit van geboren biggen: het totaalpakket

Dit zijn misschien wel de belangrijkste eigenschappen in het reproductiepakket van Hypor.

“Tegelijkertijd is onze index gebaseerd op een gebalanceerde fokkerij,” aldus Vila. “Het totale aantal geboren biggen heeft een negatieve samenhang (waarbij de ene eigenschap wordt verbeterd en de andere verslechterd) met een groot aantal andere eigenschappen (bijvoorbeeld geboortegewicht en variatie in grootte van de biggen). Omdat we niet volledig voor het totale aantal geboren biggen gaan, maar ook rekening houden met het aantal levend geboren biggen en het percentage gespeende biggen, geven we bij de geboorte de voorkeur aan zwaardere dieren van hogere kwaliteit.”

Zwaardere biggen zijn essentieel voor een snelle start voor biggen. Bij de nucleusbedrijven waarin de raszuivere ouders van de Hypor Libra* (Hypor Landras en Hypor Large White) zijn gevestigd, wordt het individuele geboortegewicht van elk geboren big gemeten in plaats van de volledige toom te wegen en een gemiddeld gewicht te berekenen. Dit betekent dat de genetici van Hypor op basis van meer gegevens kunnen werken, zoals de verschillen in geboortegewicht binnen een toom, om te kiezen voor een kleinere variatie of uniformere tomen. Ook wordt het aantal biggen dat bij de geboorte minder weegt dan 800 g (1,76 lb) genoteerd om het aantal geboren kleine biggen te controleren (en te beperken). Verbetering in deze beide eigenschappen leidt tot zware, uniforme tomen in de raszuivere populaties, eigenschappen die door de Hypor Libra* zijn overgenomen.

Het is algemeen bekend dat zwakke biggen met een laag gewicht een grote kans hebben om te overlijden voordat ze worden gespeend. Daarom speelt een goede start bij de geboorte een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat biggen overleven en goed gedijen. Met dit in gedachten worden bij het biggenkwaliteitspakket van Hypor extra punten toegekend aan biggen die zwaarder zijn bij de geboorte en minder punten aan tomen met biggen die bij hun geboorte minder wegen dan 800 g (1,76 lb). Ook gaat de voorkeur uit naar uniforme tomen.

Gewicht op dag 14

Om te zorgen voor een optimaal aantal biggen bij het spenen en te garanderen dat deze biggen een hoog gewicht bereiken, moet de zeug in staat zijn de biggen groot te brengen. Vanaf het werpen tot dag 14 krijgen biggen in Hypor nucleusbedrijven geen voedersupplementen en drinken ze uitsluitend melk van de zeug. Zodoende zijn het gewicht en de groei van biggen in die periode rechtstreeks gerelateerd aan de melkproductie en kwaliteit van de zeugen. Door het gewicht van de individuele biggen bij een leeftijd van 14 dagen te meten, kan de capaciteit van een individuele zeug worden gemeten om precies dat voor elkaar te krijgen: dat ze ruim voldoende hoogwaardige melk voor haar biggen kan produceren. Daarom kan de Hypor Libra* bogen op biggen die hun hele leven uitstekend presteren.

Hypor Pigs

Aantal functionele spenen bij het Hypor Landras en de Hypor Large White

Hypor houdt zich aan strenge regels wat betreft aantal spenen en speenkwaliteit wanneer het aankomt op de selectie van vervangende dieren van het Hypor Landras en de Hypor Large White. Beren moeten minimaal 15 spenen hebben en gelten moeten 14 spenen hebben.

“In onze stal zien we graag 16 of meer spenen en hebben we regelmatig zeugen die 17 of 18 biggen spenen omdat ze meer spenen hebben,” aldus Janet Englot, manager bij Tullymet. “Enkele jaren geleden werd het als uitzonderlijk gezien als je 14 biggen speende. Nu zitten we al op 16 en we willen dit aantal nog verder verbeteren, dus het aantal functionele spenen is zeer belangrijk bij onze zeugenlijnen.”

Om de speencapaciteit nog verder te verbeteren worden zeugen op het nucleusniveau continu uitgedaagd om zo veel biggen te spenen als via hun functionele spenen mogelijk is. Dit leidt ertoe dat de beste zeugen worden geselecteerd, die op hun beurt de beste vervangende gelten produceren om aan de toekomstige behoeften van varkensvleesproducenten te voldoen.

Daarnaast onderzoeken de kwaliteitscontroleurs van Hypor een aantal andere kenmerken die succes voor zeugen en biggen kunnen betekenen: lengte en vorm van de spenen evenals gelijkmatige ruimte tussen spenen langs de onderlijn.

“Beren en gelten worden alleen geselecteerd als ze het kwaliteitskeurmerk hebben ontvangen, zo eenvoudig is het,” aldus Vila.

Aandacht voor kwaliteit

Kwaliteit is ook een thema dat alle Hypor nucleusbedrijven gemeen hebben, aangezien ze willen garanderen dat ze de beste grootouders met uitstekende speencapaciteit selecteren om deze door te geven aan de Hypor Libra*.

“Vanaf het allereerste begin zijn we op zoek naar zeugen die zelfstandig en zonder hulp kunnen werpen,” aldus Englot. “We zorgen ook dat we zeugen houden die rustig, kalm en goede moeders zijn. Het idee is dat ze in staat zijn om de toom te voldragen en ten minste 16 gezonde biggen met minimaal ingrijpen kunnen spenen.”

Om dat mogelijk te maken, doen de medewerkers van Tullymet er alles aan om de zeug uit te rusten voor succes. Ze zorgen dat de zeugen gezond zijn, voldoende water en het juiste voer krijgen, vooral tijdens de zware lactatieperiode, zodat ze consistent grote, zware tomen kunnen spenen zonder dat dit ten koste gaat van de lichamelijke conditie of de toekomstige voortplantingsprestaties.

Winstgevendheid door de gehele keten (TSP)

Bij het maximaliseren van de speenprestaties komen talloze factoren kijken, maar uiteindelijk komt het neer op een basisformule: kwaliteit + kwantiteit = winst.

“Wanneer u een zeug hebt die zelfstandig kan werpen in de kraamstal, 16 – 18 biggen kan zogen en die in minder dan vijf dagen weer hersteld is, is uw succes gegarandeerd,” aldus Englot.

Winstgevendheid ligt feitelijk in veel opzichten aan de basis van de aantrekkingskracht van de Hypor Libra*.

“In Spanje ligt het gebruik van antibiotica in de varkensproductie hoog en moeten varkenshouders naar manieren zoeken om het gebruik ervan te beperken,” aldus Jose Francisco Sanchez, verkoopmanager voor Hypor Spain. “Door het geboortegewicht en de kwaliteit van de biggen te verhogen in combinatie met de uitstekende melkcapaciteit van de Hypor Libra* beperken we de noodzaak van pleegzeugen en aanvullende zorg. Hierdoor worden de arbeidsvereisten, het gebruik van antibiotica, de productiekosten en het milieu-effect beperkt. ”

En het allerbelangrijkst is dat de Hypor Libra* van begin tot eind uitblinkt en dat geldt ook voor haar biggen, zodat uw bedrijf bij elke stap kan profiteren.

“Als u de uniformiteit bij de geboorte verbetert, geldt hetzelfde voor het spenen en de slacht,” aldus Sanchez. “Zodoende kunnen biggen in minder tijd worden geslacht en bespaart u niet alleen tijd, maar ook geld.”

Dankzij de nadruk van Hypor op continue verbetering zullen de verkooppunten van de Hypor Libra* alleen maar toenemen. Maar gezien de huidige eigenschappen van dit ras zullen verdere verbeteringen slechts de kers op de taart zijn.