Hypor collaboration

Gepubliceerd op 30 april 2019

Samen sterker: samenwerkingsverbanden zijn belangrijk voor vooruitgang binnen de varkenshouderij

Net als een strandwandeling of een diner bij kaarslicht is onderzoek beter in samenwerking met een partner. Vanwege de tijd, het geld en de expertise die nodig zijn om genetische vooruitgang te kunnen boeken, is samenwerken essentieel om in deze tijd succesvol te zijn in de varkensvleesindustrie. Voor zowel Noord-Amerika als Europa geldt dat geneticabedrijven door samen te werken met de particuliere sector, universiteiten, overheid of een combinatie daarvan de beschikking hebben over een schat aan kennis om voor zowel producenten als consumenten een beter varken te produceren.

Noord-Amerika

“De meeste van mijn collega's moeten zich sterk richten op het beheer van fokprogramma's en het leveren van genetica aan klanten. Zij hebben gewoonweg geen tijd om basisonderzoek uit te voeren”, vertelt Dr. Patrick Charagu, Senior Geneticist bij Hypor. “Het probleem is echter dat onderzoek uiteindelijk nieuwe middelen of informatie oplevert die nodig zijn voor fokprogramma's en om betere producten te kunnen ontwerpen.”

In wezen draait het om de vraag op welke manier nieuwe kennis kan worden gegenereerd om de vooruitgang te bespoedigen. Het antwoord op deze vraag luidt: samenwerking.

“Er zijn een paar nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij we actief betrokken zijn”, vertelt Dr. Charagu. “Hypor werkt al vele jaren samen met diverse professoren van de University of Alberta. In deze periode hebben we de vakgroep Applied Research gratis voorzien van onze genetica. In ruil daarvoor hebben ze een deel van hun bevindingen met ons gedeeld, vooral met betrekking tot inzicht in de basis voor voortplantingsprestaties.”

De samenwerking met de University of Alberta levert Hypor waardevolle informatie op over de voorplantingsaspecten van zeugenlijnen en werpt licht op onderliggende problemen met het geboortegewicht van varkens en de vruchtbaarheid van zowel vrouwelijke als mannelijke dieren.

De afgelopen paar jaar heeft het bedrijf ook met de University of Alberta samengewerkt op het gebied van vleeskwaliteit; nog een essentieel aspect voor onze klanten. Hypor leert gaandeweg meer over de werking van genomics en genmarkers en de manier waarop genetica het beste kunnen worden toegepast om de vleeskwaliteit binnen de fokprogramma's van Hypor te verbeteren.

Eén provincie verderop is de University of Saskatchewan een andere gewaardeerde onderzoekspartner. De University of Saskatchewan heeft het door Hypor geleverde genetische materiaal gebruikt om onderzoek te doen naar ziekten en het probleem van lage geboortegewichten van biggen.

piglet tag

Grote belangen

Het werk dat Hypor uitvoert met PigGen Canada, een non-profitorganisatie bestaande uit verschillende geneticabedrijven en universiteiten, is misschien wel het beste voorbeeld van samenwerking met meerdere belanghebbenden. PigGen richt zich net als Hypor op het grijpen van nieuwe kansen die ontwikkelingen op het gebied van genomics en genetica bieden. De organisatie ontwikkelt tevens strategieën voor Canadees onderzoek naar varkensgenetica voor afstemming op de prioriteiten van de varkensvleesindustrie.

“Het mooie van PigGen is dat het kan putten uit de kennis van een groot aantal bronnen: geneticabedrijven en academische instellingen, zoals de University of Alberta, University of Saskatchewan, University of Guelph, Iowa State University en University of Edinburgh. Onze deelname is vooral nuttig voor het signaleren en ontwikkelen van middelen waarmee de selectie op weerstandsvermogen tegen ziekten kan worden verbeterd. Dit kan enorme financiële gevolgen hebben voor varkenshouders en wordt steeds belangrijker, omdat er nieuwe ziektedreigingen opkomen.”

De overheid is een andere waardige onderzoekspartner gebleken. Dit is bijvoorbeeld te zien aan Hypors samenwerking met Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC). In Quebec richt deze samenwerking zich op zeugenlijnen. Er wordt gekeken naar de samenstelling van zeugenmelk en de relatie tussen de magerheid en productiviteit van een zeug.

In het westen hebben Hypor en AAFC in het verleden samengewerkt aan onderzoek aan het Lacombe Research & Development Centre (Alberta) naar het maximaliseren van eiwitdepositie bij vleesvarkens.

Voordelen

Omdat Hypor zijn werk met de industrie, universiteiten en overheid voortzet en tegelijkertijd op zoek is naar nieuwe kansen, stelt het één criterium om te beslissen op welke partners en projecten het zich richt: Biedt dit onderzoek varkenshouders zinvolle voordelen?

“Als wij deelnemen aan onderzoek en onze kennis van geavanceerde wetenschap uitbreiden, levert dit kennis op die wij in onze fokprogramma kunnen toepassen en die we kunnen gebruiken om superieure producten te maken. Als wij bijvoorbeeld inzicht hebben in de onderliggende genetica van vleeskwaliteit, dan kunnen we op die eigenschap selecteren en dan profiteren de vleesverwerker en de consument hier allebei van.”

En als het bedrijf kan leren hoe de lagere geboortegewichten van grotere tomen het beste kunnen worden beperkt, dan levert dit varkenshouders de voordelen op van minder kleine biggen en stallen die eenvoudiger te managen zijn.

R&D patrick c.jpg

Iedere keer dat onze samenwerkingsverbanden resultaat opleveren, hebben we weer één middel meer dat we kunnen gebruiken om het bedrijfsresultaat van onze klanten te verbeteren, en daar draait het allemaal om.

R&D patrick c.jpg
Dr. Patrick Charagu
Senior Geneticist swine Hendrix Genetics

Gerelateerde artikelen

Hendrix Genetics presenteert zijn eerste MVO-rapport

Hendrix Genetics heeft zijn eerste rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-rapport) uitgebracht. Hendrix Genetics draagt bij aan voedselzekerheid en ondersteunt de waardeketen van ...

, by
Betere strategie, meer succes

De Hypor Libra* is een efficiënte zeug die u met minder werk meer hoogwaardige varkens kan opleveren. Met meer hoogwaardige varkens van de Hypor Libra* kunt u verwachten 30+ biggen met een hoge ove...

, by
De ideale varkenshouderij

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe de ideale varkenshouderij eruit zou zien? Een samenwerkingsverband van agrariërs, onderzoekers, architecten en specialisten op het gebied van diergedrag heeft een b...