HG connecting industry leaders

Gepubliceerd op 30 oktober 2018

Samen onze toekomst vormgeven

Het is belangrijk dat we de leiders binnen het bedrijfsleven met elkaar verbinden. Efficiency en economische overwegingen bepalen de koers van onze bedrijfstak al een groot aantal jaren en er zijn al veel verbeteringen gerealiseerd. Nu ook generatie Y (ook wel de ‘millennials’ genoemd) tot het management van bedrijven is doorgedrongen, hebben we te maken met een generatie die is opgegroeid in een wereld die gekenmerkt werd door een toegenomen gebruik van en vertrouwdheid met communicatie, media en digitale technologieën. 

Deze generatie, de toekomstige leiders van het bedrijfsleven, die zo'n 1/3 van de wereldbevolking uitmaakt, kijkt naar anderen, zoals de bedrijven waarmee ze zakendoen, voor samenwerking en oplossingen. Dit is een van de redenen waarom we de volgende evenementen organiseren.

Pork Vision: Consumer drive

Wat generaties Y en Z, onze huidige en toekomstige consumenten, beweegt is het centrale thema van de 17e editie van het evenement dat Hendrix Genetics jaren geleden voor de varkensvleesindustrie heeft opgezet. Pork Vision, eerder de Hypor Convention genaamd, vindt deze week in Spanje plaats. We zijn er zeker van dat het grote aantal toonaangevende sprekers en de prikkelende onderwerpen voldoende aanleiding zullen zijn voor vele interessante gesprekken tussen de deelnemers over dat wat consumenten beweegt.

Turkey Vision

Twee jaar geleden hebben we Turkey Vision opgezet, een mondiale reeks conferenties met onderwerpen die uiteenlopen van actuele zaken tot strategische uitdagingen en kansen op de langere termijn. De eerste Turkey Vision-conferentie vond in 2016 in Polen plaats en werd bezocht door deelnemers uit Oost-Europa en Rusland. Bij de tweede Turkey Vision, in Canada in 2017, bespraken leiders uit Noord- en Zuid-Amerika de toekomst van deze bedrijfstak.

Hendrix Genetics Academy

Bij de Hendrix Genetics Academy, die om de twee of drie jaar wordt georganiseerd, brengen we toonaangevende wetenschappers en onderzoekers uit het bedrijfsleven bijeen om de toekomst van fokken en genetica te bespreken. We onderzoeken op welke gebieden genetica en genomica kunnen bijdragen aan ‘verantwoorde innovatie’. We zoeken naar manieren om een positief verschil te kunnen maken op het gebied van agrarische duurzaamheid.

Toekomstbestendige oplossingen

Deze evenementen organiseren en de mensen samenbrengen vergt veel tijd, maar is volgens ons absoluut noodzakelijk. Gezien de toenemende zorgen over de duurzaamheid van de bestaande systemen spreekt het voor zich dat het absoluut vereist is dat we samen oplossingen realiseren. We moeten er echter op toezien dat deze oplossingen toekomstbestendig zijn, aangezien de volgende generatie anders tegen de zaken zal aankijken. 

De huidige generaties X en Y, die sterk betrokken zijn bij het realiseren van de oplossingen van nu, moeten zich beseffen dat generatie Z, mensen die in of na 1997 zijn geboren, inmiddels naar de universiteit gaan en mogen stemmen. We moeten ons vooral beseffen dat generatie Z nooit een wereld heeft gekend die niet digitaal was. De meeste leden van generatie Z gebruiken internet al vanaf heel jonge leeftijd en zijn in het algemeen zeer bedreven in het gebruik van technologie en in interactie op sociale media. Dit is een interessant onderwerp dat waarschijnlijk naar voren zal komen bij een van onze aankomende evenementen.

Blijf ons volgen en we verheugen ons erop je ergens in de toekomst te spreken.