19010186_HENDRIX_GENETICS_animal_genetics_vs_gene_modification_video_no_helix_598x308[11].jpg

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Ook klaar met ziektes? Genetica kan helpen

Denkt u dat u uw handen vol heeft aan een ziek kind? Wat denkt u dan van een zeug van 300 kg met koorts? Gezondheidsproblemen van varkens kunnen door aspecten als verloren productie en kosten van de behandeling een gevaar zijn voor uw financiële gezondheid. Wanneer een probleem binnen de varkensvleesindustrie aanhoudt, kan de oplossing hiervoor tegenwoordig gelukkig worden gevonden in uw favoriete genenpaar.

Hoewel er enig onderzoek is gedaan gericht op specifieke pathogenen is een veelzijdigere focus op genetisch onderzoek de manier om varkens weerbaarder te maken tegen ziekten in het algemeen.

Een uitstekend voorbeeld hiervan is het recente door PigGen Canada geleide project, met medewerking van Hypor, gericht op het ontwikkelen van tools om weerbaardere varkens te selecteren. Dieren werden uit kuddes met een goede gezondheidstoestand gehaald en in een omgeving geplaatst waarin ziekten voorkomen om varkens die goed op de uitdaging reageerden te onderscheiden van varkens die ziek werden of overleden. Onderzoekers onderzochten welke genetische markers voor deze twee varkensklassen verschilden om vast te kunnen stellen hoe in de volgende generatie het beste op weerbaarheid geselecteerd kan worden.

Op alles voorbereid

Deze aanpak is het heden en de toekomst van genetisch fokken op gezonde varkens. Als bedrijven selecteren op weerstand tegen een bepaalde ziekte omdat deze ziekte momenteel een bedreiging vormt, wat gebeurt er dan met andere pathogenen of de volgende 'grote ziekte' die zich aandient? In plaats daarvan moet worden gezocht naar immunocompetente dieren die op alles beter kunnen reageren. Dit is het concept van weerstandsvermogen tegen ziekten. Varkens moeten in de ene omgeving worden gefokt, maar worden over de hele wereld getransporteerd en moeten de beste kans hebben om de uitdagingen die hen staan te wachten het hoofd te kunnen bieden.

Genetica zijn natuurlijk nooit eenvoudig. Eén complexiteit die samenhangt met fokken op gezondheid en andere eigenschappen is dat varkens op de topfokkerij uit zuivere lijnen worden gefokt, maar dat het eindproduct op een commercieel bedrijf wordt gekruist. Daardoor is het genetische potentieel van een individu (beer) die rasechte nakomelingen produceert in een topfokomgeving niet per se vergelijkbaar met het resultaat wanneer diezelfde beer wordt gebruikt om gekruiste nakomelingen te produceren.

Als reactie op deze uitdaging past Hypor het concept Combined Crossbred and Purebred Selection (CCPS, selectie van een combinatie van gekruiste en rasechte varkens) toe. De bedoeling is dat gegevens worden verzameld van zowel gekruiste als rasechte nakomelingen van een eindbeer en dat deze gegevens worden gebruikt om zijn genetische potentieel te schatten. Vanuit ziekte-oogpunt levert dit ook informatie op over de manier waarop gekruiste nakomelingen omgaan met uitdagende situaties op commerciële bedrijven, zoals gezondheidsproblemen.

Zo min mogelijk

Net zoals ziekte een grote zorg voor de varkensvleesindustrie is geworden, krijgen de gevolgen van antibiotica die worden gebruikt om ziekten te behandelen ook aandacht. Er is al regelgeving van kracht die residuen van antibiotica in vlees onmogelijk maakt door het gebruik van wachttijden voorafgaand aan de slacht. Ook zijn wereldwijde maatregelen in de maak om de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële weerstand onder mens en dier tot een minimum te beperken.

In lijn met deze maatregel hebben bedrijven als Hypor op hun topfokkerijen een minimaal-gebruiksprotocol opgesteld. Bedrijven zijn niet vrij van antibiotica, maar antibiotica worden zo min mogelijk gebruikt en varkens worden alleen behandeld als dit noodzakelijk is voor hun gezondheid of comfort en er worden nooit antibiotica aan het voer toegevoegd. Het onderliggende doel is het fokken van dieren die een natuurlijk weerstandsvermogen tegen ziekten hebben en niet te vertrouwen op hulp van antibiotica.

Hypor praat ook met klanten die een antibioticavrije productie hebben om te kunnen bepalen welke beren en families het goed doen in een dergelijk systeem.

Zoals geldt voor veel aspecten van veefokkerij en gewasproductie zijn genetica de ultieme doorbraak; genetica veranderen wat we doen, hoe snel we het doen en hoe ver we kunnen gaan. Als 'het spel winnen' gezondere dieren en tevredenere klanten en een duurzame industrie oplevert, kunt u genetica het beste deel laten uitmaken van uw team.