Bon Accord facility

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Nieuwe varkenshouderij vergroot de behoefte aan vooruitgang

Hoewel niet elk aspect van varkensvleesproductie even belangrijk is, is het voeren van uw dieren wel belangrijk. Varkenshouders kunnen soms op bepaalde aspecten bezuinigen, maar het is voor de uiteindelijke winst cruciaal dat ze hun varkens hoogwaardig, voedzaam voer geven. Helaas kan de winst door hoge voerkosten snel slinken. Bij de nieuwe topfokkerij Bon Accord in Ituna, Saskatchewan in Canada staat het zo laag mogelijk houden van de voerkosten zonder productie in te leveren centraal.

Deze ultramoderne houderij beschikt over de allernieuwste technologie en stelt Hypor in staat zijn zeugenlijnpopulatie in Canada te verdubbelen. Veel van deze technologie is erop gericht de weg voor vooruitgang op voergebied vrij te maken.

Met het oog op voeren kunnen de leden van het houderijteam een aanzienlijke hoeveelheid gegevens verzamelen over voeropname, voergedrag, voerconversie en hoe het dier groeit.

Greg 1592.jpg

Naast traditionele manieren om informatie te verzamelen, onderzoeken we andere technologieën om efficiënter te werken en waarmee wij datapunten kunnen verzamelen op plaatsen waar dat eerder niet mogelijk was

Greg 1592.jpg
Greg Simpson
General Manager - North America, Hypor

De fokkerij meet bijvoorbeeld de lactatievoeropname tijdens het werpen en de drachtvoeropname per pariteit. Het is ook mogelijk om in verschillende stadia verschillende rantsoenen te voeren met de mogelijkheid om te mengen. Dankzij het nieuwste op het gebied van automatisering kunnen gegevens in real time worden verzameld en kunnen teamleden de voeropname, het voergedrag, de voerfrequentie en het gewicht van de zeug in tijdens de dracht nauwkeurig controleren en monitoren.

Als het waar is dat kennis macht is, zijn dit centrum en de bijbehorende uitrusting een sterke bondgenoot in Hypors streven naar vooruitgang.

“Door onze Bon Accord-stal kunnen wij meer inzicht krijgen in de manier waarop wij onze dieren het efficiëntst kunnen voeren. Voerefficiëntie en groei zijn belangrijke drijfveren voor ons genetische programma, en deze onderneming helpt ons efficiënter te worden.”

Gezien de invloed die voerkosten op uw bedrijf hebben, is het belang van de nieuwe stal ten aanzien van winstgevendheid door de gehele keten (Total System Profitability) duidelijk. 70 – 80 procent van de kosten voor het slachtrijp maken van varkens gaat op aan voer, dus wanneer men zorgt dat varkens dat voer zo efficiënt mogelijk gebruiken en men inzicht heeft in hoe op het juiste moment het juiste dieet aan het juiste varken kan worden gevoerd, draagt dit aanzienlijk bij aan verbetering van de winst van de varkenshouder.

Bon Accord zal naar verwachting zowel op korte als op lange termijn grote invloed hebben op de lokale gemeenschap en de industrie als geheel.

“Mensen die in de omgeving wonen zijn blij met de werkgelegenheid die dit project schept. Vanuit het oogpunt van de industrie is het goed om te zien dat er geïnvesteerd wordt in de toekomst van de Canadese varkensindustrie, vooral in West-Canada. Er zijn de afgelopen tijd niet veel stallen in deze regio gebouwd, maar deze stal is een belangrijke indicatie voor een veelbelovende toekomst.”

Het is ook een belangrijke factor om Hypor en zijn klanten een concurrentievoordeel te geven. Om bij de belangrijkste spelers binnen het wereldwijde genetische toneel te horen, móet u voedings- en voerrichtlijnen voor uw dieren hebben. Inzicht hebben in de manier waarop u op klantniveau het beste uit een dier kunt halen, is een cruciale succesfactor voor elk geneticabedrijf dat vooruit wil.

“De mogelijkheden die door het Bon Accord-project worden gecreëerd, zijn interessant. Als we zoveel ruimte hebben en toegang hebben tot de allernieuwste en beste technologie, kunnen we daar op dit moment niet eens alle mogelijkheden van overzien, maar we weten dat dit vele deuren voor ons opent.”

Omdat succes voor een bedrijf ook de klanten van het bedrijf succes oplevert, zouden veel van deze open deuren klanten van Hypor ook meer kansen moeten opleveren.