Bon Accord Overall

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Nieuwe topfokkerij durft te dromen en maakt zijn dromen waar

Wat is het belangrijkste bij de bouw van de ideale topfokkerij? Biosecurity, technologie, R&D of voeding? Het team achter de nieuwe topfokkerij Bon Accord in Ituna, Saskatchewan in Canada kon geen keuze maken, dus was er maar één oplossing: allemaal. Het bedrijf met 1200 GGP-zeugen van werpen tot slacht ligt misschien wel in de middle of nowhere, maar doordat het op verschillende fronten uitblinkt, staat het vol in de schijnwerpers binnen de industrie.

Technologie

Zoals elke varkenshouder weet, is de concurrentie binnen de varkensvleesindustrie zeer groot. Een high-techmentaliteit is daarom essentieel om succesvol te kunnen zijn. Bon Accord, eigendom van Hypor, maakt al vanaf het begin gebruik van de allernieuwste en beste apparatuur, variërend van een elektronisch zeugenvoersysteem (ESF) tot automatische berigheidscontrole. Door uitsluitend geavanceerde technologie te gebruiken, ondersteunt het bedrijf Hypors focus op continue verbetering en het constant leveren van het beste product, de beste prestaties en de beste winst voor klanten.

Biosecurity

Voor een leek zijn het slechts letters, maar voor varkenshouders kunnen ze een ramp betekenen: PRRS, PEDv en ASF. Het behouden van een goede gezondheidstoestand van de populatie is voor Hypor en zijn klanten van cruciaal belang. Dit verklaart de rigoureuze biosecuritynormen en -procedures op Bon Accord. Deze maatregelen zijn grotendeels gericht op varkenstransport, omdat dit het grootste risico voor overdracht van ziekten vormt. Of het nou gaat om het 'geen contact'-beleid tijdens het laden en lossen van dieren, om het wassen en desinfecteren van vrachtwagens die op het bedrijf komen of om de eis dat voerleveranciers bepaalde vrachtwagens exclusief voor Bon Accord gebruiken: al deze maatregelen zijn gericht op preventie.

Voeding

Tijdens elke discussie over winstgevendheid voeren voerkosten de boventoon. Voerkosten hebben dus ook topprioriteit op het nieuwe bedrijf. De uitdaging is om voerkosten tot een minimum beperken, zonder dat dit de productie nadelig beïnvloedt. Hypors medewerkers en apparatuur op Bon Accord werken hard aan een oplossing. Door verregaande automatisering bewaakt en stuurt het bedrijf de voeropname en voerfrequentie, het voergedrag en het gewicht van de zeugen in de drachtstal nauwkeurig. De verzamelde gegevens dragen op hun beurt bij aan de voerefficiëntie en groei; twee pijlers van Hypors genetische programma die van grote invloed zijn op uw balans.

Bon Accord-1

Onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Om te kunnen blijven concurreren is continue vooruitgang noodzakelijk en deze vooruitgang hangt samen met uitzonderlijk goed onderzoek en uitzonderlijk goede ontwikkeling. Bon Accord streeft er net als Hypor zelf naar nu aanzienlijke winst te boeken en tegelijkertijd altijd naar de toekomst te blijven kijken. Deze dubbele focus is zichtbaar bij elke verandering.

Omdat groepshuisvesting de manier van huisvesting is voor de toekomst maakt Bon Accord exclusief gebruik van groepshuisvesting en wordt prioriteit gegeven aan eigenschappen die voor een dergelijke omgeving van cruciaal belang zijn, zoals gedrag, beenstructuur en loopvermogen. Omdat diversiteit – waarvoor een grote populatie vereist is – essentieel is voor genetische verbetering, geeft het bedrijf diversiteit prioriteit door met een grote topfokpopulatie van 1200 zeugen te werken.

Winstgevendheid door de gehele keten

Het voeden van de hele wereld is een nobel streven dat alleen kan worden gerealiseerd door middel van winstgevendheid. Met dit gegeven in het achterhoofd, weerspiegelen het ontwerp, de technologie en de prioriteiten van Bon Accord een inzet voor ondersteuning van varkenshouders op verschillende fronten. Het bedrijf is zowel door de kwantiteit van de kudde als door de kwaliteit van de apparatuur in staat meer gegevens te verzamelen en klanten te helpen de beste dieren te selecteren. De configuratie van de stal ondersteunt het fokken van zeugen die in een groepshuisvestingssysteem kunnen uitblinken, waardoor Hypor en zijn klanten een goede positie hebben om mee te groeien met een mondiale trend.

Bon Accord is niet alleen belangrijk vanwege zijn activiteiten en aanbod, maar het bedrijf is ook van belang voor wat het zegt over de onderneming als geheel. Het klantenbestand van Hypor groeit en dit initiatief is onderdeel van een agressieve campagne om aan de toenemende behoeften van dit klantenbestand te kunnen voldoen.

Op 11 maart werden de eerste zeugen op de nieuwe locatie ondergebracht. Bon Accord betekende een enorme investering en staat voor het geloof in de kracht en de belofte van de industrie in Noord-Amerika, en de recente renovaties van topfokkerijen in Frankrijk ondersteunen de mogelijkheden van deze markt ook.

Omdat deze verbouwing voltooid is, richt Hypor zich nu op soortgelijke projecten in Spanje en de Verenigde Staten en op een tweede onderneming in Canada. Deze inspanningen vormen samen de basis van Hypors Vision 2020-programma en de inzet van het bedrijf voor een grondige herziening van zijn topfokcapaciteit.

Misschien kun je in het leven niet alles hebben, maar als je beschikt over de beste technologie, biosecurity, voeding en R&D onder één dak, dan is dat zeker bijna net zo goed.