DSC09514_2.jpg

Gepubliceerd op 29 januari 2020

Hendrix Genetics presenteert zijn eerste MVO-rapport

Hendrix Genetics heeft zijn eerste rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-rapport) uitgebracht. Hendrix Genetics draagt bij aan voedselzekerheid en ondersteunt de waardeketen van dierlijke proteïnen met innovatieve en duurzame genetische oplossingen.

Bekijk de video voor meer informatie

Aan een duurzame toekomst bijdragen

Hendrix Genetics wil een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Ons MVO-rapport geeft inzicht in de inspanningen die ons bedrijf levert om een verschil te maken. Om een duurzame toekomst te bereiken, richten we ons op acht fundamentele belangen.

Stakes 8.png

Door ons te richten op deze fundamentele belangen kunnen we een steentje bijdragen aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG's), waaronder Geen Honger. Via dit MVO-rapport laten we zien hoe wij bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen en hoe we onze acties blijven ontwikkelen.

Onze aanpak

In dit MVO-rapport schetsen we onze benadering van duurzaamheid. We zijn van plan te helpen om een groeiende wereldbevolking op duurzame wijze van voedsel te voorzien door een positieve en blijvende impact te bewerkstelligen bij de dieren die we fokken, de mensen met wie we werken en de omgeving waarbinnen we actief zijn. Om dit doel te bereiken, hebben we bepaald wat onze belangrijkste duurzaamheidsbelangen zijn. We hebben bovendien onze inzet vergroot, zodat duurzaamheid nauwer aansluit op onze bedrijfsstrategie en dagelijkse activiteiten. We zijn gestart met MVO-verslaglegging en dit rapport is daarvan het eerste uitvloeisel.

Conform het motto 'geen woorden maar daden', bevat het rapport voorbeelden van hoe wij actief bijdragen aan het ontwikkelen van betere fokmethodes voor een beter leven in de toekomst. De projecten lopen uiteen van het SAPPSA-project in Afrika om kleine boerenbedrijven te helpen tot onze samenwerking met Protix voor het kweken van insecten.

Onze betrokkenheid

Hendrix Genetics helpt de wereld aan de toenemende vraag naar voedsel te voldoen door de waardeketen van dierlijke proteïnen met innovatieve en duurzame genetische oplossingen te ondersteunen. Hendrix Genetics doet dit met zorg en respect voor mens, dier en milieu en streeft naar betere fokmethodes, voor een beter leven in de toekomst.

We staan voor de enorme uitdaging om in 2050 naar verwachting 9 miljard mensen te voeden zonder dat dit ten koste gaat van het milieu of de volksgezondheid. Hendrix Genetics richt zich op “fokken voor de toekomst” om van grote betekenis te kunnen zijn bij deze “grote voedseltransformatie”. We willen een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. In dit MVO-rapport geven we een overzicht van de inspanningen die ons bedrijf levert om een verschil te maken.

Antoon van den Berg, CEO

Gerelateerde artikelen

, by
Verhoging van de biosecuritynormen ten behoeve van een veilige wereldwijde toevoer

Net zoals we het hebben over het ondersteunen van onze inzet voor dierenwelzijn met maatregelen is biosecurity ook een onderwerp waarvoor we concrete normen aan het opstellen zijn. Biosecurityprogr...

Amerikaanse markt biedt volop mogelijkheden

Neem het op twee na grootste land ter wereld, voeg hieraan een dynamische varkenssector toe, combineer dat met groei en je hebt een succesvolle mix. Voor die geneticabedrijven die uitdagingen en ve...

App maakt 'precision breeding' mogelijk

Tegenwoordig is de lijst van apps die u kunt downloaden oneindig, maar voor varkenshouders kan een app waardoor ze betere fokkerijbesluiten kunnen nemen onbetaalbaar zijn. Daarom maakt de varkensap...