Hypor construction Sischamps 2017 6

Gepubliceerd op 5 september 2017

Hypor versnelt genetische vooruitgang met een nieuw teststation in het Franse Sichamps

Hypor investeert in een nieuwe faciliteit in Sichamps in Frankrijk met 72 Nedap-teststations waar de dagelijkse groei en voeropname van Hypor Maxter- en Hypor Magnus-beren wordt bijgehouden.

Deze nieuwe, geavanceerde faciliteit, die gebouwd is door de ondernemingen CME, ROSE Eludis, Anders Beton – (PICTO-roosters), Hotraco, Maison Blue, Vereijken-Hooijer en VDL, wordt begin oktober 2017 operationeel. “De nieuwe faciliteit en de extra voerstations verhogen het aantal varkens dat wij met voerstations testen met 3000 varkens per jaar en brengt het totale aantal dat wij testen op zo'n 6400 stuks”, aldus Julien Briant, General Manager Frankrijk bij Hypor. Elk station heeft de capaciteit om de dagelijkse voeropname en gewichtstoename van 14 varkens te meten. “Met deze technologie kunnen we zeer nauwkeurige genetische verbeteringen doorvoeren in de gewichtstoename en voeropname”, zegt Briant. “Dit helpt ons het kenmerk residuele voeropname (of Residual Feed Intake - RFI in het Engels) te verbeteren. En dit is een essentieel aspect voor de economische efficiëntie.”

 

Voer maakt wereldwijd 60 tot 70% uit van de totale productiekosten. De voerstations betekenen een verdere versterking voor het Hypor Maxter- en Hypor Magnus-programma, dat de afgelopen jaren al een sterke verbetering op het gebied van rugspek en vleespercentage heeft laten zien. “Deze investering biedt varkenshouders een product waarmee ze hun winstgevendheid kunnen optimaliseren”, zegt Briant. Met name de voerstations zullen meer genetische verbetering opleveren door meer accurate data en een hogere selectie-intensiteit te bieden. De genetische voortgang die gerealiseerd kan worden, wordt door een beperkt aantal parameters beïnvloed: 1) selectienauwkeurigheid; 2) selectie-intensiteit; 3) genetische variatie; en 4) generatie-interval. Het aantal dieren dat getest wordt binnen het fokprogramma draagt bij aan de selectienauwkeurigheid en -intensiteit.

 

Nauwkeurigheid: De dieren op deze voerstations zijn in een gestandaardiseerde omgeving gehuisvest, zodat genetici het ware genetische potentieel, zoals de voeropname, van dieren in een groepshuisvestingsomgeving kunnen zien.

Selectie-intensiteit: Meer voerstations betekent dat er meer varkens getest kunnen worden en leidt uiteindelijk tot een betere selectie van dieren die voor de volgende generatie gebruikt worden.

Variatie: Door dieren in een gestandaardiseerde omgeving te testen kunnen de genetici van Hypor beter de genetische verschillen tussen dieren bepalen. Als ze allemaal onder dezelfde omstandigheden getest worden, kunnen de verschillen voor een groter gedeelte worden toegeschreven aan genetische verschillen tussen dieren.

 

 “Met deze investering kunnen we nu de meeste beren die vanuit deze faciliteit komen testen, voordat ze als KI-dekberen verkocht worden,” aldus Abe Huisman, Hypor Director of Research and Development. “Dit biedt ons meer genetische precisie en levert onze klanten veel voordelen op.” Hypor gebruikt momenteel voerstations om de individuele voeropname en groei van meer dan 15.000 raszuivere beren per jaar te meten. “Uiteindelijk maakt deze investering gewoon deel uit van ons werk”, aldus Briant. “We investeren voor onze klanten om zeker te stellen dat we hen het best mogelijke dier leveren voor vandaag — en voor de toekomst.”