Biosecure HG

Gepubliceerd op 25 februari 2020

Verhoging van de biosecuritynormen ten behoeve van een veilige wereldwijde toevoer

Net zoals we het hebben over het ondersteunen van onze inzet voor dierenwelzijn met maatregelen is biosecurity ook een onderwerp waarvoor we concrete normen aan het opstellen zijn. Biosecurityprogramma's moeten worden herzien, gestandaardiseerd en goed worden aangeleerd aan elke persoon die op een fokkerij werkt. Omdat onze organisatie en de organisaties van onze klanten groeien en het aantal wereldwijde ziekterisico's daarmee ook stijgt, nemen we de noodzaak om processen en protocollen voor de gezondheid van al onze dieren op te stellen serieus.

R&D pieter van as.jpg

Diergenetica is de sleutel tot een duurzamere toekomst en als wereldwijd leverancier van fokdieren hebben wij een unieke verantwoordelijkheid om biosecurity en diergezondheid te waarborgen. Het is van essentieel belang om onze dieren, onze genetische middelen en ons personeel te beschermen tegen de aanhoudende dreiging van ziekten en om een continue levering van hoogwaardige producten aan onze klanten te waarborgen.

R&D pieter van as.jpg
Pieter van As
Sustainability Coordinator Hendrix Genetics

Een wereldwijd biosecurityplan

Als onderdeel van onze wereldwijde normen zijn we bezig met het ontwikkelen van een gestructureerd biosecurityplan. Zodra dit programma helemaal voltooid is, omvat het de vereiste gezondheidstoestand, risicobeoordelingen, standaardwerkvoorschriften (SOP's), monitoring en screening van gezondheid, training en auditing. Dit plan omvat tevens minimumnormen voor heel Hendrix Genetics en een gestructureerd plan voor elke diersoort.

Swine bereikt de eerste mijlpaal

Swine heeft als eerste binnen Hendrix Genetics het biosecurityproject afgerond. Opmerkelijke prestaties van dit project zijn onder andere:

  • De bestaande SOP's zijn herzien, geüniformeerd en geüpdatet.
  • De gezondheids- en biosecurityhandleiding is geüpdatet.
  • Er is een interne auditstructuur vastgesteld en er is een plan opgesteld voor toekomstige auditing.
  • Er is een trainingsmodule in meerdere talen ontwikkeld om te waarborgen dat personeel beschikt over de juiste kennis van en inzicht in de protocols.

Transportprotocols zijn bijvoorbeeld uitermate belangrijk voor varkensbiosecurity, omdat transport het grootste risico vormt om ziekten op een bedrijf binnen te halen. Regels voor transport, met inbegrip van reiniging en desinfectie, stilstand en screening zijn vastgesteld als onderdeel van het programma. Na invoering van het programma en controles wordt het biosecurityprogramma verder verfijnd om verdere verbeteringen te ontwikkelen.

Het biosecurityprogramma voor elke diersoort omvat al een breed pakket aan maatregelen, maar het proces van centralisering van de protocols is momenteel in volle gang. Door de protocols voor elke diersoort te centraliseren, kunnen we waarborgen dat de beste normen overal ter wereld worden gehanteerd.

Met het risico op ziektedreigingen, zoals vogelgriep en Afrikaanse varkenspest, en de steeds meer verbonden aard van onze wereld, zetten wij ons in om de gezondheid van onze dieren te beschermen en de levering van genetica aan onze klanten veilig te stellen.

Gerelateerde artikelen

, by
Biosecurity verbetert het bedrijfsresultaat

Als u van mening bent dat sterke biosecurity niet essentieel is voor uw bedrijf, probeert u dan eens zonder te overleven. In deze tijd met een toenemende ziektedreiging van PRRS (Porcine Reproductive…

Ons verantwoorde gebruik van antibiotica

Bij Hendrix Genetics proberen we de milieubelasting van ons bedrijf steeds verder te beperken. Het is bij onze dagelijkse werkzaamheden erg belangrijk om het gebruik van antibiotica binnen onze bedri…

In contact komen met klanten in Latijns-Amerika

Doordat varkenscongressen in Latijns-Amerika als gevolg van COVID-19 zijn afgelast, is het lastig geworden om oplossingen te vinden om klanten te ontmoeten, maar het programma 'Tu Tecnico en Cas…