Animal Welfare

Gepubliceerd op 5 september 2017

Dierenwelzijn belangrijk voor duurzaamheid

Hendrix Genetics gelooft dat het van cruciaal belang is om aan het begin van de keten de hoogst mogelijke dierenwelzijnsnormen toe te passen om te kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Momenteel is een op de drie fokdoelen van Hendrix Genetics gericht op dierenwelzijn. 

Om te garanderen dat er zorgvuldig en respectvol met dieren wordt omgegaan, hanteert Hendrix Genetics een zerotolerancebeleid ten aanzien van dierenmishandeling. Alleen opgeleide en competente werknemers mogen met dieren omgaan. Daarnaast moet elke werknemer, ongeacht of hij/zij direct contact met dieren heeft, een dierenwelzijnsbeleid ondertekenen. Hendrix Genetics heeft voor elke diersoort van het bedrijf een dierenwelzijnsprogramma ontwikkeld dat is afgestemd op de kenmerken van de dieren en de specifieke regels van de sector. Deze normen worden wereldwijd consequent toegepast en zijn strenger dan de normen van de lokale regelgeving. De procedures voor dierenwelzijn worden constant gemonitord en verbeterd.

 

Hendrix Genetics hanteert vrijwillig Code-EFABAR om te onderstrepen dat het zich inzet voor dierenwelzijn en om de duurzaamheid van de volledige voedselketen te verbeteren. Code-EFABAR is ontwikkeld als praktische richtlijn voor fokkerij-organisaties om een duurzame en evenwichtige fokkerij te helpen realiseren en te zorgen voor een betere transparantie voor de hele samenleving. Hendrix Genetics gelooft dat er veel meer bij de productie van levensmiddelen komt kijken dan alleen efficiëntie; een duurzame toekomst is een toekomst met een duurzaamheidsprogramma waarvan dierenwelzijn onderdeel uitmaakt. Hendrix Genetics is er als toonaangevend bedrijf op het gebied van diergenetica trots op aan het begin van de voedselketen te staan en hoge dierenwelzijnsnormen te hanteren om een duurzame toekomst zeker te stellen.