Chinese flag

Gepubliceerd op 21 maart 2019

China: een grootmacht op het gebied van varkensvlees

China is misschien het meest bekend om zijn economische kracht en militaire macht, maar het laat ook zijn spierballen zien op de wereldwijde varkensvleesmarkt, en de rest van de wereld neemt hier kennis van. Voor genetica bedrijven is China een land van onbenutte mogelijkheden. Degenen die deze mogelijkheden het effectiefst kunnen benutten, plukken daarvan de vruchten voor zichzelf en hun klanten. In een recent interview vertelde Randy Li, Hypors nieuwe General Manager voor China, over de obstakels waarmee de Chinese varkenssector te maken heeft en de kansen die er liggen voor diegenen die erin slagen deze obstakels te overwinnen.

Grootste uitdaging voor de varkensvleessector in China

“De Afrikaanse varkenspest (African Swine Fever, ASF) is op dit moment een groot probleem en dit heeft grote veranderingen binnen de sector tot gevolg. In het verleden vertrouwden varkenshouders voor de preventie van ziektes sterk op vaccins, maar er bestaat geen vaccin tegen de Afrikaanse varkenspest. Deze realiteit heeft geleid tot een hernieuwde focus op biosecurity en ziektebeheer. We zien ook veranderingen ten aanzien van bedrijfsontwerp en -lay-out, en er vindt een verschuiving plaats richting enigszins kleinere bedrijven die eenvoudiger te beheren zijn als er een ziekte uitbreekt.”

“Ondanks het feit dat varkenshouders op enigszins kleinere schaal verder gaan, denk ik dat de echt kleine bedrijven veel sneller dan verwacht achterhaald zullen zijn. Omdat de overheid haar steun voor producenten die in hun achtertuin vee houden vermindert ten gunste van grotere bedrijven, zullen de kleine varkenshouders niet meer de middelen hebben om hun bedrijf voort te zetten. Ik denk ook dat men er door de dreiging van de Afrikaanse varkenspest van overtuigd is dat relatief kleine varkenshouderijen zwakker kunnen zijn ten aanzien van ziektedreigingen.”

“De andere trend die ik zie, is dat het transport van levende varkens vaker binnen de regio zal plaatsvinden en dat slachthuizen bij varkenshouders geïntegreerd zullen worden. Het grondgebied van China is bijna net zo groot als dat van Canada en de overheid maakt zich zorgen dat de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest zal toenemen door teveel transport van levende dieren door het land. Er bestaan ook andere zorgen ten aanzien van transport over lange afstanden. Als varkens over langere afstanden worden vervoerd, betaal je meer voor transport, maar je genereert hier niet meer winst mee, en deze langere afstanden zijn ook van invloed op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Hierdoor is nader onderzocht of er regionale integratiesystemen kunnen worden ontwikkeld, waarbij slachthuizen in twee aangrenzende provincies met een hoge varkensvleesproductie worden gebouwd, waardoor dieren minder vaak over langere afstanden vervoerd hoeven worden.”

Mogelijkheden voor genetica bedrijven

Randy Li

Door de nasleep van de Afrikaanse varkenspest heeft de Chinese markt dringend behoefte aan hoogwaardige dieren. En dat biedt mogelijkheden. Tevens is China, als je kijkt naar de ontwikkeling die deze markt de afgelopen 15-20 jaar heeft doorgemaakt, op het gebied van ontwerp en technologie vergelijkbaar met Europa en Noord-Amerika. Genetica ontbreekt nog. Dit biedt bedrijven zoals Hypor onderdeel van Hendrix Genetics, die beschikken over veel ervaring, kennis en middelen, veel mogelijkheden.

Randy Li
Randy Li
General Manager Hypor China

“Het is ook een feit dat China een complexe omgeving is voor varkensvleesproductie. De grote bevolking, het omvangrijke diertransport en de hoge arbeidskosten vereisen een varken dat eenvoudig te beheren is. En daarbij kan de Hypor Libra* een belangrijke rol spelen. Omdat onze zeug makkelijk te managen is, hoeft u niet zoveel mensen in dienst te nemen om voor de zeug en haar biggen te zorgen. Hierdoor kunnen varkenshouders aanzienlijk besparen op de kosten.”

Ontwikkelingen van Hypor in China

“Hypor begeeft zich al 12 jaar op de Chinese markt, maar vrij op de achtergrond. Nadat het nieuwe managementteam het vorig jaar overnam, zijn we contact gaan opnemen met topondernemingen als Wens en C.P. en hebben we weer een sterke met hen gekregen. Wens is nu het grootste varkensbedrijf in China en heeft afgelopen jaar 22 miljoen varkens geproduceerd. Het is dus van cruciaal belang om deze relaties op te bouwen.”

“We hebben ons daarnaast gericht op het vertellen van ons verhaal en het betrekken van onze klanten bij onze activiteiten. We bieden hulp aan, beantwoorden hun vragen en zoeken oplossingen voor hun grootste behoeften. Ik ben blij te zien dat onze boodschap goed wordt ontvangen en dat we in China de reputatie opbouwen die we in andere landen hebben, als een van de beste genetica bedrijven ter wereld. Alles draait hier om reputatie, dus dat belooft veel voor onze toekomst.”

Betekenis van ontwikkelingen voor klanten

“Naarmate we een grotere speler binnen de Chinese markt worden, hebben klanten eenvoudiger toegang tot hoogwaardige dieren en kunnen zij hun productie verbeteren. We blijven onze technologie en onze kennis verbeteren en onze klanten profiteren van deze vooruitgang.”

Toekomst

“Import is voor ons als bedrijf essentieel. China importeerde afgelopen jaar iets meer dan 10.000 dieren vanuit de hele wereld en wij willen dit aantal uitbreiden en ons marktaandeel vergroten.”

Randy Li

Over het geheel genomen, zie ik een stralende toekomst met ongekende mogelijkheden. Slechts 2% van de Chinese markt is door genetica bedrijven aangeboord en dat biedt veel groeikansen. Onze inspanningen van de afgelopen jaar hebben ons weer op de kaart gezet en onze positie als bedrijf met expertise echt verstevigd.

Randy Li
Randy Li
General Manager Hypor China

Ik zie dat klanten vaker naar Hypor gaan en op ons vertrouwen. Door die vooruitgang konden wij meer investeren in China, samenwerken met verschillende bedrijven en organisaties en onze band met klanten verbreden en verdiepen. We worden nu gezien als een geloofwaardige, betrouwbare partner voor klanten in vele soorten en maten en als je in die positie verkeert, zijn de mogelijkheden eindeloos.