Het bepalen van de werkelijke waarde van varkensvlees

Gepubliceerd op 17 februari 2022

Het bepalen van de werkelijke waarde van varkensvlees

Varkensvlees is de meest geconsumeerde dierlijke proteïne ter wereld, maar ook een van de betaalbaarste vleesopties voor consumenten. Wanneer de kosten voor de consument worden vergeleken met de kwaliteit en voedingswaarde van varkensvleesproducten lijkt er sprake te zijn van een kloof in de markt. Wat is de perceptie van de klant en hoe kunnen we duidelijk maken wat de werkelijke waarde van varkensvlees is?

Hoogwaardig varkensvlees is een uitstekende bron van proteïne die vele essentiële aminozuren bevat die bijdragen aan een voedzaam, gezond dieet. Het is een smakelijke en betaalbare optie die aan veel bekende recepten kan worden toegevoegd. Wereldwijd is er sprake van een verschuiving in vraag naar dierlijke proteïnen. Consumenten verwachten niet alleen een betaalbare en consistente vleeskwaliteit, maar er is ook een toenemende vraag naar betere economische duurzaamheid.

Ontdek de werkelijke waarde van varkensvlees

Als het om producten gaat, hebben consumenten de neiging te denken dat lage kosten nauw samenhangen met slechte kwaliteit. Helaas is dit een mening die in elke regio ter wereld wordt gedeeld. De dierlijke-proteïnenindustrie is al jaren een 'cost-plus'-systeem om te zorgen dat voedsel betaalbaar is en zo wereldwijde honger uit te bannen. In geen enkele andere industrie zijn de totale productiekosten zo transparant als binnen de agrarische sector. Doordat de aankoopprijs voor consumenten zo laag is, vinden de meeste consumenten het lastig om de werkelijke waarde te zien van het smakelijke varkensvlees dat ze kopen.

Verbeterde genetica zorgen voor toegevoegde waarde

Regionaal gelden er met betrekking tot de productie van varkensvlees veel verschillende eisen voor voer, huisvesting en milieucondities. Hierdoor zijn maatproducten nodig om de geschiktste genetica te leveren, waarbij wordt gefocust op zowel productie als op nieuwe groeikansen voor de industrie.

Nakomelingen die in een andere omgeving moeten presteren dan de omgeving waarin hun ouderdieren zijn geselecteerd, kunnen verrassende, negatieve resultaten opleveren. Het testen van prestaties van broers en zussen of nakomelingen in de omgeving waarin zij moeten presteren, is noodzakelijk om de juiste genetica te kunnen bieden. Om succes te hebben, is het noodzakelijk dat fokprogramma's worden gestuurd op deze aspecten. Door producenten toegang te bieden tot de geschiktste en hoogwaardigste varkensgenetica kunnen we de kloof tussen kosten en kwaliteit overbruggen, de productiviteit verbeteren en het nettoresultaat verbeteren.

hypor piglets

Door verspilling tegen te gaan, wordt de waarde van varkensvlees hoger

Verspilling en verlies binnen het dierproductiesysteem zijn van grote invloed op de economische waarde van de output. Het vinden van een oplossing voor de toenemende sterfte van groeien tot slacht op hun bedrijven is momenteel de grootste uitdaging voor varkensvleesproducenten wereldwijd. Waardevolle middelen worden gebruikt en energie wordt verspild. Dit heeft grote economische gevolgen.

Dieren sterven, dat is een feit, maar door zelfstandigere dieren te fokken, kunnen we verspilling en verlies aanzienlijk verminderen. Dieren moeten van nature in staat zijn voor zichzelf en voor hun nakomelingen te zorgen. Het fokken van dieren die geen pleegzeugen of behandelingen nodig hebben en die geen tijd nodig hebben om de achterstand met de rest van de kudde weg te werken, om maar enkele van de zaken te noemen die de productiecyclus vertragen of de winstgevendheid door de gehele keten doen afnemen, biedt toegevoegde waarde.

Elk dier dat verloren gaat, vermindert de waarde voor de gehele varkensvleesindustrie. Door eigenschappen op een andere manier in balans te brengen met de fokdoelen kunnen we waarde toevoegen door het verbeteren van managementmethodes, door te focussen op het sociale gedrag van dieren en door huisvestingssystemen te verbeteren.

Dieren die de uitdagingen van het leven het hoofd bieden, kunnen door grote inefficiënties de waarde nog steeds verminderen. Jonge dieren die sterk beginnen met een goed lichaamsgewicht en een goede conditie presteren beter bij het omzetten van voer in voedsel. Dieren die met meer ziekten te kampen hebben, groeien en produceren niet zo goed als sterkere, weerbaardere dieren. Sterker focussen op het verminderen van verliezen en het verhelpen van inefficiënties vormt een groot deel van de oplossing richting een betere waarde voor dierlijke proteïnen.

Er is geen eenvoudige oplossing om de werkelijke waarde van varkensvlees aan te geven. Maar beginnen met de juiste hoogwaardige varkensgenetica op maat kan een enorm verschil maken om waarde te creëren voor u en de rest van de keten.

Gerelateerde artikelen

, by
De zeug met sociale vaardigheden

Het lijkt misschien een beetje raar om het te hebben over een boerderijdier en het vermogen van dit dier om 'aardig te doen', maar dit soort vragen wordt vaker gesteld binnen de huidige var…

, by
De impact van 2% genetische vooruitgang

Ons varkensfokprogramma is gericht op het produceren van gezonde, zelfredzame dieren die iedere nieuwe generatie weer beter worden. 2% lijkt misschien weinig. Maar in de juiste context kan 2% een eno…

, by
Optimalisatie van de logistieke keten mogelijk maken: van bedrijf tot bord

Hoe ziet de toekomst van de varkenshouderij eruit? Boeren en agrarische bedrijven vragen zich af wat de toekomst voor hen in petto heeft. Door de toenemende economische, maatschappelijke en ecologisc…