animal welfare

Gepubliceerd op 13 september 2020

Geen woorden maar daden ten aanzien van dierenwelzijn

Dierenwelzijn staat centraal bij Hendrix Genetics. Het is makkelijk om dit te zeggen, maar lastiger om deze woorden om te zetten in echte, tastbare daden. We zijn een groeiend fokkerij voor verschillende diersoorten met faciliteiten over de hele wereld en het is van groot belang dat we werken volgens een consistent, internationaal welzijnsbeleid. Onlangs is een meerjarenproject afgerond, om meetbare tactieken in te zetten om het welzijn voor de dieren die wij verzorgen, te verbeteren.

In de eerste fase, hebben we duidelijk omschreven wat onze verwachtingen zijn ten aanzien van de dieren die wij verzorgen. Het dierenwelzijnsbeleid geldt voor alle soorten en hierin is vastgelegd welke verwachtingen het bedrijf heeft ten aanzien van het verzorgen en omgaan met dieren. Ook het nultolerantiebeleid omtrent welzijnsschendingen en de methode om eventuele zorgen intern te melden, worden beschreven. Binnen de afdeling voor kalkoenen is bijvoorbeeld een speciale campagne (See something, say something) opgezet, om werknemers te stimuleren hun zorgen over het welzijn van dieren snel en op vertrouwelijke wijze te kunnen melden. Al onze werknemers, ongeacht of ze rechtstreeks contact hebben met dieren, moeten ons dierenwelzijnsbeleid ondertekenen.

Er zijn ook Standaardwerkvoorschriften (SOP’s) opgesteld die zijn afgestemd op de kenmerken van de dieren en op de specifieke vereisten waaraan de sector moet voldoen. Deze normen worden wereldwijd consequent toegepast en zijn strenger dan de welzijnsregels van de lokale autoriteiten.

Het uitvoeren van interne en externe controles is ook een belangrijke manier om te garanderen dat de verzorging en de omgang met dieren volgens goedgekeurde methodes verloopt. Deze controles worden op periodieke basis uitgevoerd om naleving te beoordelen en eventuele zorggebieden aan te pakken.

Het is niet alleen belangrijk om over de juiste hulpmiddelen te beschikken, maar onze werknemers moeten ook toegang hebben tot duidelijke richtlijnen en training. Alle werknemers moeten, voordat ze aan de slag gaan, eerst een training over welzijnsprocedures afronden. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan humane euthanasie. Verder wordt er jaarlijks een opfristraining gegeven.

Welzijn speelt ook een belangrijke rol als het de fokdoelen voor alle diersoorten betreft. Dit betekent dat er al voor de geboorte van onze dieren wordt gekeken naar hun welzijn. Dieren worden gefokt om sterk en gezond te zijn. Binnen de leghennendivisie is er bijvoorbeeld een gerenommeerd testprogramma, waarbij we in commerciële omstandigheden leghennen met een intacte snavel houden. We beginnen ook te selecteren uit ‘vriendelijke families’. Beide maatregelen zijn bedoeld om de noodzaak om de snavel te behandelen om verenpikken te voorkomen, te verminderen.

De gezondheid en het welzijn van dieren staat bij ons centraal, maar we het kan niet alleen blijven bij mooie praatjes; we moeten de daad bij het woord voegen. Naarmate onze organisatie zich ontwikkelt, blijven we dit welzijnsbeleid en deze welzijnsprocedures actief handhaven. Niet alleen omdat de sector dit verwacht, maar omdat dit het juiste is om te doen.

Gerelateerde artikelen

, by
Wereldwijde benchmark productieresultaten Hypor Libra* 2019

Welke kenmerken zoekt u in een zeug? Vindt u het vermogen om eenvoudig een toom kwaliteitsbiggen te kunnen werpen, grootbrengen en spenen belangrijk? Wilt u een zeug die gedurende vele pariteiten in …

, by
Hypors handleiding voor effectief kraamstalmanagement

De Hypor Libra* is een efficiente zeug die meer kwaliteitsbiggen kan leveren met minder arbeid. Desondanks kan ze, met kleine wijzigingen in het kraamstalmanagement, nog meer kwaliteitsbiggen per too…

, by
Welkom Joop Kersten als nieuwe Managing Director voor de Business Unit Swine

Op 14 september begon Joop bij Hendrix Genetics als de nieuwe Managing Director van de Business Unit Swine (Hypor). Hij verheugt zich erop een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het b…