Kanto piglet

Gepubliceerd op 6 februari 2018

Kan uw beer kwaliteit garanderen? Hypor Kanto wel

Het kan tegenwoordig lastig zijn om kwaliteit te vinden, tenzij u weet waar u moet zoeken. Als u een beer met een uitzonderlijke vleeskwaliteit zoekt, zoek dan niet verder dan de Hypor Kanto. De Hypor Kanto is Hypors hoogwaardigste eindberenlijn en staat bekend om zijn kwaliteit, groei en consistentie. Hypor heeft onlangs uit enkele commerciële systemen gegevens over Kanto-nakomelingen verzameld. De bevindingen kwamen overeen met of overtroffen de verwachtingen op verschillende punten en bevestigden waarom de Hypor Kanto wonderen kan verrichten voor uw uiteindelijke winst.

De bewonderenswaardige groei van Hypor Kanto

De Hypor Kanto is Hypors snelst groeiende eindberenlijn. En dat wil wat zeggen, gezien de andere lijnen van Hypor. Bij de laatste beoordeling behield de Hypor Kanto een concurrerende en uniforme gemiddelde dagelijkse gewichtstoename (ADG) van 1 kg zonder dat dit van negatieve invloed was op de voerconversie (FCR). Met dit soort cijfers is uw bedrijf het enige dat sneller groeit dan de Hypor Kanto.

De kwaliteit van Hypor Kanto

Groei zonder kwaliteit is natuurlijk als eten zonder smaak: Wat heeft het voor zin? Gelukkig levert de Hypor Kanto uitstekend, smakelijk varkensvlees op dat geprezen wordt om zijn kleur en marmering. 

Hypor employee Emily Miller

Omdat varkenshouders in het verleden niet voor vleeskwaliteit werden betaald, ontbrak de stimulans om hoogwaardige lijnen te gebruiken. Met de hoop dat we richting een standaard klasseringssysteem voor varkensvlees gaan, krijgen consumenten de keuze om in hun supermarkt meer te betalen voor een hoogwaardig product. Wij zijn het enige bedrijf met een lijn van dit kaliber. Hierdoor hebben onze klanten een concurrentievoordeel.

Hypor employee Emily Miller
Emily Miller
Hypor Product Manager

Zelfs nu is de Hypor Kanto dé beer voor iedereen die het beste wil: Japan en andere exportmarkten, restaurants en supermarkten in het topsegment en u.

De consistentie van Hypor Kanto

Een van de opmerkelijkste bevindingen op basis van de recent verzamelde gegevens was dat zelfs voor agrarische bedrijven die bij een hoger gewicht slachten, namelijk bij een gewicht van rond de 150 kg vergeleken met de branchenorm van 125 - 130 kg, gold dat de zwaardere varkens geen grotere spekdikte en een goed magervleespercentage hadden. Normaal gesproken verwachten we dat een zwaarder varken voer minder efficiënt omzet in gewichtstoename, maar de Hypor Kanto behield een concurrerende FCR van 125 kg tot 150 kg. Dat is essentieel voor varkenshouders, omdat dit zorgt dat ze met de Hypor Kanto alleen voor aangename verrassingen komen te staan. 

Hypor Kanto’s streven naar winstgevendheid door de gehele keten

Omdat winstgevendheid door de gehele keten voor onze klanten een must is, is het dat ook voor Hypor en de Hypor Kanto. Zoals Miller zegt: “waar u zich ook bevindt in de varkensvleesproductieketen; de Hypor Kanto levert u geldt op.” Voor varkenshouders betekent Hypor Kanto’s combinatie van snelle groei en hoogwaardig vlees dat de kosten lager worden en dat ze de komende jaren extra aan hun varkens kunnen verdienen.

Ze kunnen vleesverwerkers een hoogwaardig product bieden dat meer vraagt van supermarkten en restaurants. Omdat consumenten een steeds betere kwaliteit vragen en bereid lijken te zijn hier meer voor te betalen, geven zij vorm aan de manier waarop alle leden van de waardeketen hun bedrijf runnen. En niets is beter voor uw bedrijf dan de klant geven wat hij wil.

Dus als iemand zegt dat hij u met één berenlijn geen kwaliteit, groei en consistentie kan bieden, zeg dan dat dit goed is. Hypor Kanto kan dit wel.