Hypor

Gepubliceerd op 6 februari 2018

Hypor Libra*: Meer winst met minder arbeid

De uitdrukking 'tijd is geld' gaat zeker op voor varkenshouders, omdat ze altijd te weinig tijd en geld hebben. Althans, dat was zo in het verleden. Dankzij de nieuwe Hypor Libra* (uitgesproken als Libra Star) die hoogwaardige biggen oplevert en uitstekende moederschapskwaliteiten en een lange levensduur biedt, kunnen medewerkers meer biggen beheren en worden de arbeidskosten lager. Van werpen tot spenen.

Kwaliteit in combinatie met kwantiteit

Bij succesvolle varkensvleesproductie draait het allemaal om de cijfers. Vooral het aantal varkens per uur maakt het verschil tussen rode en zwarte cijfers.

Door de moederschapskwaliteiten en levensduur te verbeteren, hebben genetici van Hypor het beheren van gelten en de kraamstal minder tijdrovend gemaakt. Hierdoor is het gemiddelde aantal biggen dat varkenshouders per uur kunnen beheren gestegen van minder dan 4 naar gemiddeld 5 per uur.

En wat betekent één big meer per uur voor uw bedrijf? Alles.

hypor jeroen

De Hypor Libra* zorgt dat de varkenshouder per uur meer biggen kan beheren en verlaagt daarmee de arbeidskosten per uur en verhoogt de waarde van de biggen van € 0.98 naar € 2.25

hypor jeroen
Jeroen van de Camp
Hypor Director of Global Operations

Een boerderij met 1200 zeugen die jaarlijks 36.000 biggen produceert, levert varkenshouders een besparing in arbeidskosten op van € 35.280 – € 81.000.

Als deze verbetering van het aantal biggen per uur eenvoudig te realiseren was, zou iedereen dat natuurlijk doen. Het was een uitdaging, maar de genetici van Hypor zijn erin geslaagd door zeugen te selecteren die grote en uniforme tomen opleveren. Voor het fokprogramma van Hypor houden ze een paar jaar lang het geboortegewicht van individuele biggen bij om te bepalen welke zeugen de meest uniforme tomen opleveren.

Onderzoek heeft aangetoond dat uniformiteit nauw samenhangt met de kwaliteit van varkens. Biggen uit een uniforme toom zijn vitaler, hebben een hogere overlevingskans en worden vaker als volledig marktwaardig beoordeeld door de vleesverwerker. Zij hebben gezorgd dat de tomen uniformer zijn geworden, met een minimum aan pleegzeugen en verzorging van hulpbehoevende biggen. Omdat hoogwaardige biggen beter voor zichzelf kunnen zorgen, hoeven medewerkers tijdens de levensduur van de biggen minder tijd aan hen te besteden.

En er zijn nog meer voordelen.

Tomen gaan gezond van start en maken een betere kans om die gezonde status tijdens hun groeiperiode te behouden en om sneller te groeien. Als varkens in hetzelfde tempo groeien en op hetzelfde moment het juiste marktgewicht bereiken, zijn ze zijn eenvoudiger als groep te beheren en bereiken ze zonder extra tijd of arbeid hun eindgewicht.

Uiteindelijk zijn varkens die eenvoudiger te beheren zijn beter voor uw uiteindelijke winst. Naast voedsel en huisvesting is arbeid de grootste kostenpost van een varkenshouder.

Sterke zeug, sterke nakomelingen

Genetici van Hypor meten niet alleen de individuele geboortegewichten, maar meten ook het 14-dagengewicht van elke big om te controleren of de Hypor Libra* hoogwaardige biggen produceert en, het allerbelangrijkste, ze ook kan grootbrengen. Door de biggen op 14 dagen te wegen, kunnen genetici bijhouden hoe snel de biggen groeien tijdens de lactatieperiode. Ze kunnen bovendien bepalen hoe goed de melkcapaciteit van de zeug is. De Hypor Libra* kan jaarlijks meer dan 30 biggen produceren die binnen drie weken 14 pond (6,3 kg) wegen met zo min mogelijk cross-fostering en zonder het gebruik van melkvervangers. De biggen gaan gezond van start en worden daardoor minder snel ziek als ze groter worden en vergen uiteindelijk minder arbeid.

Genetici van Hypor selecteren op zorgvuldige wijze zeugen die na de eerste pariteit grote tomen met hoogwaardige biggen blijven opleveren. De Hypor Libra* kan jaarlijks 2,50 tomen met hoogwaardige biggen produceren en dit langer volhouden dan 6 pariteiten.

Een evenwichtige aanpak

Doordat eigenschappen als kwaliteit van de biggen, levensduur en moederschapskwaliteiten in balans zijn, biedt de Hypor Libra* een totaalpakket: hogere productie, lagere kosten en winstgevendheid door de gehele keten voor klanten van Hypor.